Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2473

Na temelju članka 300. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENAMA RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA

I.

U Rješenju o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (»Narodne novine«, broj 58/16, 130/17, 6/21 i 64/21) u točki I. podtočki 1. riječi: »151,00 kn« zamjenjuju se riječima: »20,04 eura«, riječi: »181,00 kn« zamjenjuju se riječima: »24,02 eura«, riječi: »200,00 kn« zamjenjuju se riječima: »26,54 eura«, a riječi: »450,00 kn« zamjenjuju se riječima: »59,73 eura«.

U podtočki 2. riječi: »35,00 kn« zamjenjuju se riječima: »4,65 eura«.

U podtočki 3. riječi: »120,00 kn« zamjenjuju se riječima: »15,93 eura«.

U podtočki 4. riječi: »35,00 kn« zamjenjuju se riječima: »4,65 eura«.

U podtočki 5. riječi: »50,00 kn« zamjenjuju se riječima: »6,64 eura«.

U podtočki 6. riječi: »20,00 kn« zamjenjuju se riječima: »2,65 eura«.

U podtočki 7. riječi: »8,00 kn« zamjenjuju se riječima: »1,06 eura«.

II.

U točki II. podtočki 1. riječi: »65,00 kn« zamjenjuju se riječima: »8,63 eura«.

U podtočki 2. riječi: »50,00 kn« zamjenjuju se riječima: »6,64 eura«.

U podtočki 3. riječi: »50,00 kn« zamjenjuju se riječima: »6,64 eura«.

U podtočki 4. riječi: »40,00 kn« zamjenjuju se riječima: »5,31 eura«.

U podtočki 5. riječi: »72,00 kn« zamjenjuju se riječima: »9,56 eura«.

III.

U točki III. podtočki 1. riječi: »278,00 kn« zamjenjuju se riječima: »36,90 eura«.

U podtočki 2. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

U podtočki 3. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

U podtočki 4. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

U podtočki 5. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

IV.

U točki IIIa. riječi: »650,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »86,27 eura«, a riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53,09 eura«.

V.

U točki IV. podtočki 1. riječi: »2.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »265,45 eura«.

U podtočki 2. riječi: »1.500,00 kn« zamjenjuju se riječima: »199,08 eura«.

U podtočki 3. riječi: »340,00 kn« zamjenjuju se riječima: »45,13 eura«.

VI.

U točki IVa. riječi: »3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »398,17 eura«, a riječi: »2300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »305,26 eura«.

VII.

U točki V. podtočki 1. riječi: »268,00 kn« zamjenjuju se riječima: »35,57 eura«.

U podtočki 2. riječi: »134,00 kn« zamjenjuju se riječima: »17,78 eura«.

U podtočki 3. riječi: »134,00 kn« zamjenjuju se riječima: »17,78 eura«.

VIII.

U točki Va. riječi: »650,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »86,27 eura«, a riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53,09 eura«.

IX.

U točki VI. podtočki 1. riječi: »278,00 kn« zamjenjuju se riječima: »36,90 eura«.

U podtočki 2. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

U podtočki 3. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

U podtočki 4. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

U podtočki 5. riječi: »278,00 kn« zamjenjuju se riječima: »36,90 eura«.

X.

U točki VIa. riječi: »650,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »86,27 eura«, a riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53,09 eura«.

XI.

U točki VII. podtočki 1. riječi: »236,00 kn« zamjenjuju se riječima: »31,32 eura«.

U podtočki 2. riječi: »177,00 kn« zamjenjuju se riječima: »23,49 eura«.

U podtočki 3. riječi: »177,00 kn« zamjenjuju se riječima: »23,49 eura«.

U podtočki 4. riječi: »152,00 kn« zamjenjuju se riječima: »20,17 eura«.

U podtočki 5. riječi: »152,00 kn« zamjenjuju se riječima: »20,17 eura«.

XII.

U točki VIIa. riječi: »650,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »86,27 eura«, a riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53,09 eura«.

XIII.

U točki VIII. podtočki 1. riječi: »40,00 kn« zamjenjuju se riječima: »5,31 eura«.

U podtočki 2. riječi: »20,00 kn« zamjenjuju se riječima: »2,65 eura«.

XIV.

U točki IX. podtočki 1. riječi: »278,00 kn« zamjenjuju se riječima: »36,90 eura«.

U podtočki 2. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

U podtočki 3. riječi: »166,00 kn« zamjenjuju se riječima: »22,03 eura«.

XV.

U točki IXa. riječi: »650,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »86,27 eura«, a riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53,09 eura«.

XVI.

U točki X. podtočki 1. riječi: »188,00 kn« zamjenjuju se riječima: »24,95 eura«.

U podtočki 2. riječi: »188,00 kn« zamjenjuju se riječima: »24,95 eura«.

XVII.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01-236

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić