Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o izmjeni rješenja o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2469

Na temelju članka 2. stavka 4. Pravilnika o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/11), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE ISKAZNICE OSOBE OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE KONTROLE PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

I.

U Rješenju o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 116/11) u točki I. riječi: »od 71,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 9,42 eura«.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/253

Urbroj: 511-01-152-22-3

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić