Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 154/2022 (28.12.2022.), Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2441

Na temelju članaka 42. i 43. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 67/2022) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 50/2017 i 11/2019) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 33.proširenoj sjednici Upravnog i Nadzornog odbora 8. prosinca 2022. godine utvrdio je

LISTU

ARBITARA U POSTUPCIMA SA I BEZ MEĐUNARODNOG OBILJEŽJA PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTEM HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

1. Alaburić Vesna, odvjetnica, Ignjata Đorđića 9, Zagreb

2. Aralica Martinović Gorana, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

3. Aras Kramar dr. sc. Slađana, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

4. Audić Vuletić Suzana, mag. iur. i univ. spec. oec., direktor, Renaissance Capital d.o.o., Draškovićeva 45, Zagreb

5. Babić dr. sc. Davor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

6. Babić dr. sc. Marko, docent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

7. Babić Stjepan, odvjetnik, Vodovodna 13, Zagreb

8. Bagić dr. sc. Snježana, sutkinja, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb

9. Baković dr. sc. Tomislav, izv. profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

10. Baranašić Stjepan, član Uprave, Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb

11. Barbić dr. sc. Jakša, akademik, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, Pavlinovićeva 3, Zagreb

12. Baretić dr. sc. Marko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

13. Belanić dr. sc. Loris, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

14. Berković Vinko, mag. iur., voditelj projekata, HT d.d., R. F. Mihanovića 9, Zagreb

15. Bilandžić Maja, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

16. Bilić dr. sc. Antun, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

17. Bilić Josip, sudac, Trgovački sud Zagreb, Amruševa 2, Zagreb

18. Bilić dr. sc. Vanja, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ul. Grada Vukovara 49, Zagreb

19. Bišćan Kristina, mag. iur., General Electric, Mala Švarča 197, Karlovac

20. Bodul dr. sc. Dejan, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6

21. Bolanča dr. sc. Dragan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split

22. Borić Ante, odvjetnik, Kulmerska 1, Zagreb

23. Bosanac mr. sc. Branimir, dipl. ing. građ., direktor, Centar za organizaciju građenja d.o.o., Gračanska cesta 39, Zagreb

24. Bošnjaković Dražen, zastupnik, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, Zagreb

25. Bouček dr. sc. Vilim, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

26. Bratković dr. sc. Marko, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

27. Bukovac Puvača dr. sc. Maja, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

28. Buljan Iva, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, Zagreb

29. Buljat Leo, odvjetnik, Đorđićeva 20, Zagreb

30. Buneta Zoran, mag. iur., voditelj pravnih poslova, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Milana Sachsa 1, Zagreb

31. Ceranić dr. sc. Vedran, Visoko učilište Effectus, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb

32. Ceronja Petar, mag. iur., tajnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

33. Crnić Ivica, odvjetnik, Petrova 182, Zagreb

34. Crnković Dražan, odvjetnik, Zajednički odvjetnički ured Dražan Crnković i Alen Pešušić, Vlaška 77, Zagreb

35. Crnogorac Beatrix, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, Zagreb

36. Čačić Belinda, odvjetnica, Čačić & Partneri j.t.d., Hebranogova 27, Zagreb

37. Čagalj Mirjana, dipl. ing. građ., savjetnica predsjednika Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb

38. Čavlina Andreja, mag. iur., tajnica Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb

39. Čizmić dr. sc. Jozo, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split

40. Čorda Truhar Jasminka, odvjetnica, Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, Zagreb

41. Čorić dr. sc. Dorotea, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

42. Čulinović-Herc dr. sc. Edita, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

43. Čuveljak dr. sc. Jelena, sutkinja, Visoki trgovački Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

44. Ćorić Lenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

45. Dika dr. sc. Mihajlo, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

46. Dobrović Frane, Odvjetnički ured Frane Dobrović, Ivana Grohovca 2, Rijeka

47. Ernst dr. sc. Hano, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

48. Fileš-Ružić mr. sc. Andreja, odvjetnica, Uska 1, Čakovec

49. Frković Snježana, zamjenica glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

50. Galić Ante, predsjednik, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb

51. Galić Ivana, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, Zagreb

52. Galiot Mijo, sudac, Općinski sud Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split

53. Garašić dr. sc. Jasnica, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

54. Giunio mr. sc. Miljenko, Republike Austrije 25, Zagreb

55. Gliha dr. sc. Igor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

56. Horak dr. sc. Hana, profesorica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

57. Hoško dr. sc. Tena, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

58. Hrastinski Jurčec Ljiljana, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

59. Hrvatin Branko, sudac, (dužnost u mirovanju), Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

60. Hrvoj-Šipek Zlata, Glavna državna odvjetnica, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

61. Ivkošić dr. sc. Marko, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split

62. Jakšić dr. sc. Tomislav, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

63. Jakupak Tina, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, Zagreb

64. Jelčić mr. sc. Olga, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini, Stjepana Radića 2, Zadar

65. Josipović dr. sc. Tatjana, profesorica, Pravni fakultet Sveučillišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

66. Jotić-Slunjski Vesna, prokuristica, Pana d.o.o. Čakovec, Vukovarska 7, Čakovec

67. Jug dr. sc. Jadranko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

68. Jurić dr. sc. Dionis, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

69. Karakaš Robert, odvjetnik, Kovač & Partneri d.o.o. Heinzelova 70, Zagreb

70. Knezović Vinko, odvjetnik, Reljkovićeva 6, Zagreb

71. Koketi Boris, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

72. Konjevod Josip, odvjetnik, Ilica 36, Zagreb

73. Kos dr. sc. Branimir, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb

74. Kragić dr. sc. Petar, Tankerska plovidba d.d., Ul. Božidara Petranovića 4, Zadar

75. Kralj Miliša Marina, mag. iur., Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

76. Krapac Kosjenka, zamjenica državnog odvjetnika Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, upućena na rad u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

77. Kregar Vlatko, odvjetnik, Radnička 30, Zagreb

78. Kunda dr. sc. Ivana, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

79. Kunštek dr. sc. Eduard, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

80. Kurelec Hrvoje, odvjetnik, Miramarska 24, Zagreb

81. Lemaić Damir, mag. iur., Tehnika d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

82. Liović Merkaš Jadranka, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 86, Zagreb

83. Lovrić Ivan, odvjetnik, Gundulićeva 19/I, Zagreb

84. Luketin Ana, direktorica Pravnog sektora, AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin

85. Ljubenko Mićo, odvjetnik, Ljubenko & Partneri d.o.o., Branimirova 29, Zagreb

86. Maganić dr. sc. Aleksandra, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

87. Manasijević Tamara, odvjetnica, Kablarska cesta 18, Rijeka

88. Marijan Aida, mag. iur., Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

89. Marin dr. sc. Jasenko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

90. Marković Nevenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

91. Marković dr. sc. Sandra, odvjetnica, Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Marković, Grbavac i Gliha, Kneza Višeslava 1, Zagreb

92. Markovinović dr. sc. Hrvoje, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

93. Markušić Darko, odvjetnik, Odvjetničko društvo Markušić i Maretić j.t.d., Tituša Brezovačkog 2, Zagreb

94. Marohnić Josip, odvjetnik, Marohnić, Tomek & Gjoić d.o.o., Trg J. J. Strossmayera 11, Zagreb

95. Mašić Ivana, sutkinja, Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, Zagreb

96. Matanovac Vučković dr. sc. Romana, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

97. Mateković Krešimir, odvjetnik, Odvjetnički ured Mateković, Kneza Mislava 15, Zagreb

98. Matić dr. sc. Tin, odvjetnik, Odvjetničko društvo Tin Matić i partneri d.o.o., Vlaška 95, Zagreb

99. Matijević Andrej, odvjetnik, Frana Kurelca 4, Zagreb

100. Matuško Antolić Ljiljana, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, Zagreb

101. Mećar Marko, odvjetnik, Laktić & Partneri odvjetničko društvo d.o.o., Selska cesta 90a, Zagreb

102. Mihelčić dr. sc. Gabrijela, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Hahlić 6, Zagreb

103. Mijatović dr. sc. Nikola profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

104. Miladin dr. sc. Petar, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

105. Miličević Goran, sudac, Županijski sud u Vukovaru, Županijska 33, Vukovar

106. Mišćenić dr. sc. Emilia, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

107. Mišević Dominik, odvjetnik, OD Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o., Preradovićeva 24, Zagreb

108. Mišević Sanja, odvjetnica, Mišević & Jarić j.t.d. Jagerova 24, Osijek

109. Mišković Pavo, odvjetnik, Mišković & Mišković d.o.o., Mesnička 15a, Zagreb

110. Mudrić dr. sc. Mišo, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

111. Nagy Tomislav, Odvjetnički ured Nagy, Preradovićeva 10, Zagreb

112. Nekić Plevko Nada, sutkinja, Trgovački sud Zagreb, Amruševa 2/II

113. Nikšić dr. sc. Saša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

114. Nogolica Toni, odvjetnik, Ilica 73, Zagreb

115. Obuljen Sandra, odvjetnica, Kranjčevićeva 10, Zagreb

116. Olujić Željko, odvjetnik, Zagreb, Trg Marka Marulića 2

117. Omazić Ivica, predsjednik Suda, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

118. Omejec dr. sc. Jasna, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

119. Opatić Nikola, sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica

120. Orlić-Zaninović Senka, sutkinja, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb

121. Osrečak Jadranka, zamjenica državnog odvjetnika Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, upućena na rad u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

122. Ostermann Mojmir, odvjetnik, Ostermann i Partneri d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

123. Pajalić Željko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

124. Panjan Mirna, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II

125. Pavleković Luka, direktor Sektora pravnih poslova, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

126. Pavlović Ivan, dipl. ing, Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče

127. Pedišić Nela, odvjetnica, Odvjetničko društvo Pedišić i partneri, Nova Ves 17, Zagreb

128. Pejić Martina, mag. iur., članica Uprave, Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d., Fallerovo šetalište 22

129. Pelicarić Fran, odvjetnik, Gundulićeva 35, Zagreb

130. Periša mr. sc. Igor, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb

131. Perković Žaja Ana, odvjetnica, Križine 7, Split

132. Perkušić dr. sc. Ante, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb

133. Perović Dubravko, Agrokor d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb

134. Petrović dr. sc. Siniša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

135. Porobija Boris, odvjetnik, Odvjetničko društvo Porobija i Porobija, Galleria Importanne, Iblerov trg 10/VII, Zagreb

136. Radić Nino, predsjednik suda, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

137. Radin Gordan, mag. iur., Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb

138. Radionov dr. sc. Nikoleta, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

139. Rajaković Pedljo Sanja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska 22, Zagreb

140. Rak dr. sc. Loris, docent, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studentska ulica 2, Rijeka

141. Ričković Zorimir, odvjetnik, Gundulićeva 61, Zagreb

142. Rožić Marina, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb

143. Sajko dr. sc. Krešimir, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

144. Savić dr. sc. Šime, odvjetnik, Ilica 191c, Zagreb

145. Segedi Hrvoje, mag. iur., HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

146. Sessa Đuro, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

147. Sesar dr. sc. Milijan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split

148. Sikirić dr. sc. Hrvoje, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

149. Slakoper dr. sc. Zvonimir, profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb i Pravni fakultet Sveučiliša u Rijeci, Hahlić 6

150. Smiljanić Jasna, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

151. Smokvina dr. sc. Vanja, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

152. Stanković prof. dr. sc. Gordan, partner, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka, Nikole Tesle 9, Rijeka

153. Starčević Krešimir, mag. iur., stariji izvršni direktor, Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb

154. Sučević Mladen, odvjetnik, Odvjetničko društvo Sučević i partneri, Gundulićeva 63/I, Zagreb

155. Šago dr. sc. Dinka, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8

156. Šantek Renata, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

157. Šarić Željko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

158. Šeparović dr. sc. Miroslav, predsjednik Suda, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb

159. Šimac dr. sc. Srđan, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

160. Šimić Ivana, tajnica Suda časti i Centra za mirenje, Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, Zagreb

161. Šimić Željko, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

162. Šimundić Mladen, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

163. Širić Ivana, mag. iur., direktorica Sektora pravnih poslova, Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica

164. Škurla Branimir, OD Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o., Preradovićeva 24, Zagreb

165. Štanfel Gordana, mag. iur., Končar – elektroindustrija d.d., Falleorovo šetalište 22, Zagreb

166. Šunić Zoran, odvjetnik, Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d., Donje Svetice 99A, Zagreb

167. Šurjak Josip, odvjetnik, Šurjak & Partneri d.o.o., Boškovićeva 23, Zagreb

168. Tasić Zoran, Dedicato Cunsulting d.o.o., Gajeva 49, Zagreb

169. Tafra Sanja, odvjetnica, Gundulićeva 23, Zagreb

170. Tepeš dr. sc. Nina, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

171. Težak Tin, odvjetnik, Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, Zagreb

172. Tomljenović dr. sc. Vesna, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

173. Turudić Ivan, sudac, Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb

174. Uzelac dr. sc. Alan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

175. Uzelac Jelena, mag. iur., Visoko učilište Effectus, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb

176. Velić-Dvoršćak Željka, odvjetnica, Željka Velić-Dvoršćak & Silivije Skerlev i partneri j.t.d., Amruševa 8, Zagreb

177. Valinčić Dalibor, odvjetnik, Wolf Theiss, Ivana Lučića 2a, Zagreb

178. Veselić Ivica, sudac, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb

179. Vladić Ivan, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

180. Vučić Mirjana, mag. iur., HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

181. Vukelić Mario, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

182. Vukić Hrvoje, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka

183. Vukić Zoran, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka

184. Vukmir mr. sc. Mladen, partner, Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Gramača 2L, Zagreb

185. Zgrabljić Rotar dr. sc. Dora, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

186. Zubović dr. sc. Antonija, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka.

Klasa: 025-02/22-02/11

Urbroj: 311-02-00-00-22-3

Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik dr. sc. Luka Burilović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić