Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 151/2022 (22.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2367

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. točke 1. u vezi s člankom 85. stavkom 3. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« broj: 115/13, 64/18, 67/19, 81/22 i 137/22 – presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donio

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA U POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI U VEZI OSNIVANJA I PROMJENA U ODVJETNIČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

(1) U članku 4. stavku 1. Pravilnika o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima (»Narodne novine« broj: 9/14.) dio teksta koji glasi: »500,00 kn (slovima: petstokuna)« mijenja se tekstom koji glasi: »65,00 eura«.

(2) U članku 4. stavku 2. dio teksta koji glasi: »300,00 kn (slovima: tristokuna)« mijenja se tekstom koji glasi: »40,00 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 16565-2022-1 Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik Robert Travaš, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić