Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 151/2022 (22.12.2022.), Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

2362

Na temelju članka 18. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS

LIJEKOVA S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO

 

Naziv lijeka i pakiranje

Djelatna tvar

ATK

Broj odobrenja pakiranja

Nositelj odobrenja

Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (kn)

Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (EUR)

Dan objave cijene

Dan početka važenja cijene

Dan prestanka važenja cijene

1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata u bočici, 40 bočica u kutiji

kalijev klorid

B05XA01

HR-H-685703831-01

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

271,60

36,05

13. 5. 2022.

28. 5. 2022.

 

Ares 10 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutiji

rabeprazolnatrij

A02BC04

HR-H-894184224-02

Sandoz d.o.o.

32,01

4,25

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

Arvind 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

lamotrigin

N03AX09

HR-H-408490908-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

64,70

8,59

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Arvind 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

lamotrigin

N03AX09

HR-H-507583547-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

37,90

5,03

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

tiamazol

H03BB02

HR-H-038668682-01

Jadran Galenski laboratorij d.d.

42,00

5,57

13. 4. 2022.

28. 4. 2022.

 

Baklofen Sintetica Intratekalni 2 mg/ml otopina za infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutiji

baklofen

M03BX01

HR-H-140759373-01

Sintetica GmbH

1.737,65

230,63

16. 5. 2022.

31. 5. 2022.

 

Betadine 100 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutiji

povidon, jodirani

D08AG02

HR-H-484176445-01

Alkaloid d.o.o.

28,62

3,80

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutiji

hioscinijev butilbromid

A03BB01

HR-H-761806946-01

Medochemie Ltd.

31,00

4,11

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Carnitene 1 g/10 ml oralna otopina, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutiji

levokarnitin

A16AA01

HR-H-412161189-01

Alfasigma S.p.A.

109,00

14,47

16. 5. 2022.

31. 5. 2022.

 

Carnitene 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutiji

levokarnitin

A16AA01

HR-H-024622959-01

Alfasigma S.p.A.

79,00

10,49

16. 5. 2022.

31. 5. 2022.

 

Cordipin XL 40 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutiji

nifedipin

C08CA05

HR-H-883174914-01

Krka - farma d.o.o.

22,60

3,00

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Deksametazon Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutiji

deksametazon

H02AB02

HR-H-257821018-01

Krka - farma d.o.o.

14,80

1,96

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji

deksametazon

H02AB02

HR-H-061751088-08

Krka - farma d.o.o.

309,85

41,12

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

deksametazon

H02AB02

HR-H-061751088-02

Krka - farma d.o.o.

309,85

41,12

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji

deksametazon

H02AB02

HR-H-256143031-10

Krka - farma d.o.o.

98,50

13,07

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

deksametazon

H02AB02

HR-H-256143031-02

Krka - farma d.o.o.

98,50

13,07

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Deksametazon Pliva 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

deksametazon

H02AB02

HR-H-585079018-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

98,50

13,07

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Deksametazon Pliva 8 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

deksametazon

H02AB02

HR-H-994131556-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

106,30

14,11

18. 3. 2022.

2. 4. 2022.

 

Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji

toksoidi difterije i tetanusa adsorbirani na aluminijev hidroksid

J07AM51

HR-H-126128199-01

Sanofi Pasteur

56,16

7,45

21. 7. 2022.

5. 8. 2022.

 

Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutiji

toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivirani poliovirus tip 1, tip 2 i tip 3

J07CA01

HR-H-868511800-03

Sanofi Pasteur

104,50

13,87

21. 7. 2022.

5. 8. 2022.

 

Efdege 1 GBq/mL, otopina za injekcije, višedozna bočica od 11 ml zatvorena gumenim čepom presvučenim teflonom i aluminijskom kapicom, u olovnoj posudi

fludeoksiglukoza (18 F)

V09IX04

HR-H-199234710-01

Argos Zyklotron Betriebs-Ges.m.b.H.

6.300,00

836,15

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

enalaprilmaleat; hidroklorotiazid

C09BA02

HR-H-846008475-01

Krka - farma d.o.o.

13,47

1,79

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Eritromicin Belupo 250 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutiji

eritromicinestolat

J01FA01

HR-H-409160066-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

29,28

3,89

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Felkarid 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

flekainidacetat

C01BC04

HR-H-144132696-01

Alkaloid - INT d.o.o.

60,00

7,96

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Flebaven 1000 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

diosmin

C05CA03

HR-H-068422273-02

Krka - farma d.o.o.

80,10

10,63

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

diosmin

C05CA03

HR-H-428536548-02

Krka - farma d.o.o.

40,20

5,34

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutiji

diosmin

C05CA03

HR-H-428536548-03

Krka - farma d.o.o.

80,40

10,67

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml suspenzije, u kutiji

betametazonfosfat; betametazondipropionat

H02AB01

HR-H-015996104-01

Krka - farma d.o.o.

112,54

14,94

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutiji

fluorouracil

L01BC02

HR-H-126689750-05

Sandoz d.o.o.

119,02

15,80

11. 5. 2022.

26. 5. 2022.

 

Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju,1 bočica s 20 ml otopine, u kutiji

fluorouracil

L01BC02

HR-H-126689750-03

Sandoz d.o.o.

36,19

4,80

12. 5. 2022.

27. 5. 2022.

 

Folacin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

folatna kiselina

B03BB01

HR-H-342719655-01

Jadran Galenski laboratorij d.d.

34,98

4,64

13. 4. 2022.

28. 4. 2022.

 

Folbella 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

folatna kiselina

B03BB01

HR-H-792293197-02

Makpharm d.o.o.

34,98

4,64

13. 4. 2022.

28. 4. 2022.

 

Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, prašak za otopinu za infuziju

fosfomicin

J01XX01

HR-H-658151977-02

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

4.125,00

547,48

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Furosemid Hameln 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 25 ml otopine, u kutiji

furosemid

C03CA01

HR-H-711394667-06

hameln pharma gmbH

449,00

59,59

16. 5. 2022.

31. 5. 2022.

 

Fursemid 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

furosemid

C03CA01

HR-H-876484895-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

11,20

1,49

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Haldol 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutiji

haloperidol

N05AD01

HR-H-435067757-01

Krka - farma d.o.o.

42,83

5,68

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji

haloperidol

N05AD01

HR-H-534042727-01

Krka - farma d.o.o.

39,75

5,28

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Haloperidol depo Krka 50 mg/ml otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji

haloperidol

N05AD01

HR-H-978671231-01

Krka - farma d.o.o.

154,73

20,54

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Heparin Belupo 25 000 IU/5 ml otopina za injekciju

heparinnatrij

B01AB01

HR-H-123335521-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

365,00

48,44

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Heptanon 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

metadonklorid

N07BC02

HR-H-279607091-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

19,40

2,57

3. 5. 2022.

18. 5. 2022.

 

Herplexim 400 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisteru, u kutiji

aciklovir

J05AB01

HR-H-719683332-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

131,95

17,51

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Hexacima suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNA), poliomijelitisa (inaktiviranog) i Haemophilus influenzae tip b (konjugiranog), adsorbirano

J07CA09

EU/1/13/828/006

Sanofi Pasteur

452,05

60,00

21. 7. 2022.

5. 8. 2022.

 

Hyplaxy 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

hidroksiklorokin sulfat

P01BA02

HR-H-880228978-01

Makpharm d.o.o.

44,50

5,91

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 100 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidaze

normalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantna

J06BA01

EU/1/13/840/003

Baxalta Innovations GmbH

4.763,82

632,27

24. 11. 2022.

9. 12. 2022.

 

HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 25 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 1,25 ml

normalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantna

J06BA01

EU/1/13/840/001

Baxalta Innovations GmbH

1.249,84

165,88

24. 11. 2022.

9. 12. 2022.

 

HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 50 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 2,5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidaze

normalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantna

J06BA01

EU/1/13/840/002

Baxalta Innovations GmbH

2.429,90

322,50

24. 11. 2022.

9. 12. 2022.

 

Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 200 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutiji

imunoglobulin normalni, ljudski

J06BA02

HR-H-528000748-04

Kedrion S.p.A.

4683,40

621,59

9. 9. 2022.

24. 9. 2022.

 

Imovax Polio, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutiji

inaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney); inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1); inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett)

J07BF03

HR-H-527075219-01

Sanofi Pasteur

82,19

10,91

21. 7. 2022.

5. 8. 2022.

 

Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, otopina za atomizator, 60 ampula s 2,5 ml otopine, u kutiji

ipratropijev bromid hidrat salbutamolsulfat

R03AL02

HR-H-807555647-04

Cipla Europe NV

168,50

22,36

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Isoptin 120 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

verapamilklorid

C08DA01

HR-H-043595484-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

25,40

3,37

3. 5. 2022.

18. 5. 2022.

 

Isoptin 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

verapamilklorid

C08DA01

HR-H-487117669-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

14,10

1,87

3. 5. 2022.

18. 5. 2022.

 

Isoptin 80 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutiji

verapamilklorid

C08DA01

HR-H-998142642-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

36,50

4,84

2. 5. 2022.

17. 5. 2022.

 

Ladiomil 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

maprotilinklorid

N06AA21

HR-H-374812821-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

21,90

2,91

5. 5. 2022.

20. 5. 2022.

 

Lamal 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

lamotrigin

N03AX09

HR-H-338019615-01

Alkaloid d.o.o.

64,70

8,59

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Lamal 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

lamotrigin

N03AX09

HR-H-889804751-01

Alkaloid d.o.o.

110,30

14,64

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Lamal 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji

lamotrigin

N03AX09

HR-H-280480559-01

Alkaloid d.o.o.

37,90

5,03

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Litijev karbonat JGL 300 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutiji

litijev karbonat

N05AN01

HR-H-469787555-01

Jadran Galenski laboratorij d.d.

75,38

10,00

13. 4. 2022.

28. 4. 2022.

 

Lubor 10 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutiji

piroksikam

M01AC01

HR-H-151437065-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

8,58

1,14

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Makro-Albumon 2,0 mg set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica s praškom i 6 naljepnica za inidikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutiji

albumin, ljudski

V09EB01

HR-H-064345427-01

Medi-Radiopharma Ltd

1.310,00

173,87

13. 5. 2022.

28. 5. 2022.

 

Medazol 250 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutiji

metronidazol

P01AB01

HR-H-794078484-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

22,73

3,02

9. 5. 2022.

24. 5. 2022.

 

Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, baterija čeličnih boca 12x50 litara napunjenih medicinskim kisikom pod tlakom od 200 bara

kisik

V03AN01

HR-H-011713430-09

Messer Croatia Plin d.o.o.

3.240,00

430,02

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 20 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara

kisik

V03AN01

HR-H-011713430-05

Messer Croatia Plin d.o.o.

175,50

23,29

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 27 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara

kisik

V03AN01

HR-H-011713430-06

Messer Croatia Plin d.o.o.

175,50

23,29

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 30 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara

kisik

V03AN01

HR-H-011713430-10

Messer Croatia Plin d.o.o.

175,00

23,23

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 40 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara

kisik

V03AN01

HR-H-011713430-07

Messer Croatia Plin d.o.o.

216,00

28,67

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 50 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara

kisik

V03AN01

HR-H-011713430-08

Messer Croatia Plin d.o.o.

270,00

35,84

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Metoklopramidklorid hameln 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutiji

metoklopramidklorid hidrat

A03FA01

HR-H-331932913-01

hameln pharma gmbH

20,30

2,69

21. 7. 2022.

5. 8. 2022.

 

Metrosa 7,5 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutiji

metronidazol

D06BX01

HR-H-345634275-01

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

29,67

3,94

12. 5. 2022.

27. 5. 2022.

 

Moditen depo 25 mg/1 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutiji

flufenazindekanoat

N05AB02

HR-H-175777575-01

Krka - farma d.o.o.

140,98

18,71

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Nakom 250 mg/25 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutiji

levodopa; karbidopa

N04BA02

HR-H-840285619-01

Sandoz d.o.o.

135,67

18,01

17. 5. 2022.

1. 6. 2022.

 

Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji

neostigminijev metilsulfat

N07AA01

HR-H-444435358-01

Panpharma

58,00

7,70

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

Nitrolingual 0,4 mg/dozi sublingvalni sprej, otopina, 14,4 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutiji

gliceriltrinitrat

C01DA02

HR-H-453122375-01

Medis Adria d.o.o.

36,73

4,87

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutiji

imunoglobulin normalni, ljudski

J06BA01

HR-H-315670569-04

Jana Pharm d.o.o.

4.683,40

621,59

12. 5. 2022.

27. 5. 2022.

 

Orfadin 20 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u boci

nitizinon

A16AX04

EU/1/04/303/004

SwedishOrphanBiovitrum s.r.o.

41.995,88

5573,81

6. 7. 2022.

21. 7. 2022.

 

Orfadin 5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u boci

nitizinon

A16AX04

EU/1/04/303/002

Swedish Orphan Biovitrum International

11.272,00

1496,05

6. 7. 2022.

21. 7. 2022.

 

Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutiji

cinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodid

B05XA30

HR-H-330786925-01

Fresenius Kabi d.o.o.

450,00

59,73

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

PENTAXIM prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tip b (konjugirano), adsorbirano, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 priložene igle, u kutiji

toksoid difterije, toksoid tetanusa, toksoid hripavca, filamentozni hemaglutinin hripavca, inaktivirani poliovirus tip 1, 2 i 3, polisaharid hemofilusa tip b

J07CA06

HR-H-854134391-03

Sanofi Pasteur

153,79

20,41

21. 7. 2022.

5. 8. 2022.

 

Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutiji

piperacilin; tazobaktam

J01CR05

HR-H-771157107-01

Fresenius Kabi d.o.o.

433,65

57,56

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

Portal 20 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutiji

fluoksetin

N06AB03

HR-H-581320968-02

Sandoz d.o.o.

35,83

4,76

11. 5. 2022.

26. 5. 2022.

 

Propranolol Sandoz 40 mg tablete, 50 tableta u bočici, u kutiji

propranololklorid

C07AA05

HR-H-931416030-01

Sandoz d.o.o.

20,89

2,77

11. 5. 2022.

26. 5. 2022.

 

Rexocef 40 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 64,8 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, mjerna štrcaljka i čaša, u kutiji

cefpodoksim

J01DD13

HR-H-795539485-01

Alkaloid d.o.o.

42,00

5,57

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

Rosix Duo 20 mg/100 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutiji

rosuvastatinkalcij; acetilsalicilatna kiselina

C10BX05

HR-H-382360423-02

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

61,28

8,13

6. 5. 2022.

21. 5. 2022.

 

Ruconest 2100 jedinica prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom

konestat alfa

B06AC04

EU/1/10/641/001

Pharming Group N.V.

5.600,00

743,25

16. 5. 2022.

31. 5. 2022.

 

Salbutamol Pliva 5 mg/ml otopina za atomizator, 10 ml otopine u bočici s umetkom za kapanje, u kutiji

salbutamol

R03AC02

HR-H-420373719-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

29,73

3,95

5. 5. 2022.

20. 5. 2022.

 

SPRYCEL 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici

dasatinib

L01XE06

EU/1/06/363/010

Bristol-Myers Squibb EEIG

18.102,60

2402,63

25. 7. 2022.

9. 8. 2022.

 

Sulotrim forte 800 mg + 160 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutiji

sulfametoksazol, trimetoprim

J01EE01

HR-H-305750482-01

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

25,46

3,38

6. 5. 2022.

21. 5. 2022.

 

Teotard 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 40 kapsula u blisteru, u kutiji

teofilin

R03DA04

HR-H-189619916-01

Krka - farma d.o.o.

21,20

2,81

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Teotard 350 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 40 kapsula u blisteru, u kutiji

teofilin

R03DA04

HR-H-561139174-01

Krka - farma d.o.o.

30,00

3,98

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml suspenzije, u kutiji

toksoid tetanusa adsorbiran na hidratizirani aluminijev hidroksid

J07AM01

HR-H-943015948-01

Sanofi Pasteur

53,54

7,11

22. 7. 2022.

6. 8. 2022.

 

Tetraxim, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno) i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka sa 0,5 ml suspenzije i 2 odvojene igle, u kutiji

toksoid difterije; toksoid tetanusa; toksoid hripavca; filamentozni hemaglutinin hripavca; poliovirus tip 1, 2 i 3

J07CA02

HR-H-185201369-04

Sanofi Pasteur

154,97

20,57

22. 7. 2022.

6. 8. 2022.

 

Tinidil 5 mg sublingvalne tablete, 40 tableta u blisteru, u kutiji

izosorbiddinitrat

C01DA08

HR-H-394485691-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

6,85

0,91

5. 5. 2022.

20. 5. 2022.

 

Torecan 6,5 mg/ml otopina za injekciju, 50 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji

tietilperazinmalat

R06AD03

HR-H-005938916-01

Krka - farma d.o.o.

194,03

25,75

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Trenolk 100 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa 5 ml otopine u ulošku, u kutiji

traneksamatna kiselina

B02AA02

HR-H-586691249-01

Makpharm d.o.o.

66,26

8,79

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

Ubistesin 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju, 50 uložaka s 1,7 ml otopine, u limenci

artikainklorid adrenalinklorid (epinefrinklorid)

N01BB58

HR-H-805513439-01

3M Deutschland GmbH

186,45

24,75

27. 9. 2022.

12. 10. 2022.

 

Ubistesin forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju, 50 uložaka s 1,7 ml otopine, u limenci

artikainklorid adrenalinklorid (epinefrinklorid)

N01BB58

HR-H-074373110-01

3M Deutschland GmbH

189,20

25,11

27. 9. 2022.

12. 10. 2022.

 

Utrogestan 100 mg meke kapsule, 30 (2x15) kapsula u blisteru, u kutiji

progesteron

G03DA04

UP/I-530-09/13-02/142

Besins Healthcare S.A.

39,90

5,30

10. 5. 2022.

25. 5. 2022.

 

VaxigripTetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, četverovalentno cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano), 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji

Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H1N1); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H3N2); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip B; Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip B

J07BB02

HR-H-888872987-01

Sanofi Pasteur

78,08

10,36

21. 7. 2022.

5. 8. 2022.

 

Ventolin 100 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 200 doza, u blisteru, u kutiji

salbutamolsulfat

R03AC02

HR-H-659347356-01

Pliva Hrvatska d.o.o.

46,12

6,12

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Virolex 200 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji

aciklovir

J05AB01

HR-H-660395568-01

Krka - farma d.o.o.

54,60

7,25

1. 7. 2022.

16. 7. 2022.

 

Vizilatan 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s pumpicom za kapanje s 2,5 ml otopine, u kutiji

latanoprost

S01EE01

HR-H-476054155-01

Bausch + Lomb Ireland Limited

51,10

6,78

13. 5. 2022.

28. 5. 2022.

 

Xaviox 14,96 g prašak za oralnu suspenziju u vrećici, 26 vrećica s praškom, u kutiji

kalcijev polistirensulfonat

V03AE01

HR-H-870909668-01

Makpharm d.o.o.

213,72

28,37

12. 5. 2022.

27. 5. 2022.

 

 

 

 

Klasa: 530-02/22-07/08

Urbroj: 381-13-10/329-22-01

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ravnatelj prof. dr. sc. Siniša Tomić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić