Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 151/2022 (22.12.2022.), Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Ministarstvo financija

2358

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 137/15, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 114/22), ministar financija donosi

ODLUKU

O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Članak 1.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2023. godinu iznosi 2,4 %.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2022. godine.

Klasa: 410-01/22-01/2054 Urbroj: 513-07-21-01-22-2 Zagreb, 7. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić