Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2311

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 65. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 146/13., 160/13., 34/14., 66/14., 62/15., 129/17. i 22/20.) u cijelom tekstu riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

Popis dentalnih pomagala i Popis ortodontskih naprava iz članka 7. stavka 1. mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/308

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

POPIS DENTALNIH POMAGALA

 

Red br.

Šifra pomagala

Naziv pomagala i popravka pomagala

Pomagalo propisuje

Pomagalo odobrava

Količina odobrenog pomagala po čeljusti prema dobi osigurane osobe

Jedinica mjere pomagala

Rok uporabe pomagala prema dobi osigurane osobe (članak 15. i 82. Pravilnika)

Dužina jamstvenog roka u mjesecima

Jedinična vrijednost pomagala izražena u bodovima

Jedinična vrijednost rada u bodovima (10+11)

Vrijednost materijala u eurima

Medicinska indikacija/uvijeti za ostvarivanje prava na pomagalo

I

II

III

I

II

III

do 18. god.

iznad 18 do 65 god.

iznad 65 god.

do 18. god.

iznad 18 do 65 god.

iznad 65 god.

za rad doktora dentalne medicine

za rad dentalnog tehničara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

52332

Lijevana nadogradnja

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

2

2

2

kom..

trajno

trajno

trajno

trajno

21,19

3,40

24,59

2,16

Do 18. i iznad 65. godine, ako je razorena kruna zuba a korjen zuba sa nadogradnjom može poslužiti kao nosač krunice ili nosač retencijske veze pomične proteze, – od 18. do 65. godine ako krunica služi kao nosač retencijske veze pomične proteze

2

52342

Fasetirana krunica

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

2

2

2

kom..

4 god.

5 god.

5 god.

16

27,34

20,16

47,50

12,84

Za sjekutiće, očnjake i pretkutnjake kod osiguranika do 18. i iznad 65. godine kao samostalna krunica ili kao nosač retencijske veze pomične proteze, a od 18. do 65. godine isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze

3

52344

Potpuna krunica od kovine

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

2

2

2

kom.

4 god.

5 god.

5 god.

16

23,47

16,38

39,85

10,42

Krunica u potpunosti izrađena od metala.Izrađuje se u području kutnjaka kod osiguranika do 18. i iznad 65. godine kao samostalna krunica ili kao nosač retencijske veze pomične proteze, a od 18. do 65. godine isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze

4

52359

Modificirana fasetirana krunica

Doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

2

2

kom.

 

5 god.

5 god.

16

34,08

26,28

60,36

14,03

Indicirana pri izradi kombiniranih fiksno-mobilnih radova sa metalnom lijevanom protezom.Izrađuje se na zubima nosačima retencijske veze pomične proteze u vidljivom segmentu gornje i donje čeljusti na sjekutićima,očnjacima i predkutnjacima. Krunicu izrađuje specijalista stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama.

5

52369

Modificirana krunica jednodjelna lijevana

Doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

2

2

kom.

 

5 god.

5 god.

16

29,82

24,82

54,64

10,56

Indicirana pri izradi kombiniranih fiksno mobilnih radova s metalnom lijevanom protezom. Izrađuje se na zubima nosačima retencijske veze pomične proteze u području kutnjaka gornje i donje čeljusti. Krunicu izrađuje specijalista stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama.

6

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom do 10 elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

3 god.

4 god.

4 god.

12

57,05

50,40

107,45

32,09

Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti do 10 elemenata

7

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom preko 10 elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

3 god.

4 god.

4 god.

12

57,05

59,22

116,27

37,69

Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti, kada nedostaje više od 10 elemenata

8

93003

Akrilatna (djelomična) proteza do 4 elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

 

1

1

1

kom.

2 god.

3 god.

3 god.

8

29,34

25,20

54,54

16,04

Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti do 4 elemenata

9

93006

Djelomična metalna lijevana proteza

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

kom.

 

5 god.

5 god.

16

74,55

62,78 viši tehničar, 39,06 srednji tehničar

176,39

89,05

Zubna proteza čija je baza izrađena iz metala, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti

10

93007

Totalna zubna proteza s metalnom bazom

Doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

kom.

 

5 god.

5 god.

16

76,68

62,78 viši tehničar, 50,40 srednji tehničar

189,86

86,17

Zubna proteza s metalnom bazom u potpuno bezuboj čeljusti. Indikacija su vlastiti zubi u suprotnoj čeljusti, visoki žvačni tlak te alergija na akrilat. Protezu izrađuje specijalista stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama.

11

93008

Totalna proteza – akrilatna

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

kom.

 

5 god.

5 god.

16

76,68

58,40

135,08

32,49

Zubna proteza izrađena iz akrilata kod totalne bezubosti gornje i donje čeljusti. U disgnatim međučeljusnim odnosima i kod negativnih grebena indicirana je izrada totalne zubne proteze po specijalisti stomatološke protetike

12

52381

Fiksna udlaga

Doktor specijalist stomatološke protetike, specijalist oralni kirurg ili specijalist paradontolog

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

1 god.

1 god.

1 god.

6

25,56

7,30

32,86

2,49

Indicirana je kod prijeloma čeljusti, kod izbijanja zubi iz čeljusti, prilikom zračenja u području čeljusti za zaštitu zubi, te za stabilizaciju zuba kod uznapredovale parodontopatije.

13

52383

Nagrizna udlaga (tijekom terapije)

Doktor specijalist stomatološke protetike ili specijalist oralne kirurgije

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

1 god.

1 god.

1 god.

6

10,65

8,03

18,68

2,49

Indicirana je kod subluksacije i luksacije diskus temporomandibularnog zgloba. Odobrava se u svrhu dijagnostike i liječenja stomatognatog sustava

14

93010

Akrilatna grizna ploča (tijekom terapije)

Doktor specijalist stomatološke protetike ili specijalist oralne kirurgije

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

1 god.

1 god.

1 god.

6

76,68

18,98

95,66

7,17

Indicirana je kod inicijalne protetske terapije u terapijskom postupku liječenja disfunkcija stomatognatog sustava (poremećaji okluzije, funkcije čeljusnog zgloba i žvačnih mišića), kod vestibuloplastike, kod terapije otvorenog sinusa.

15

85610

Epiteza

Doktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgije

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

1

1

1

kom.

3 god.

3 god.

3 god.

12

85,20

29,20

114,40

12,25

Izrada proteze lica i oka nakon opsežnih resekcija gornje čeljusti i egzenteracije orbite.

16

85625

Opturator

Doktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgije

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

1

1

1

kom.

3 god.

3 god.

3 god.

12

25,56

13,14

38,70

3,75

Izrađuje se nakon marsupijalizacije ciste donje čeljusti, te kao nepčani opturator ili usna oliva.

17

85626

Resekcijska proteza

Doktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgije

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

1

1

1

kom.

3 god.

3 god.

3 god.

12

115,02

209,84

324,86

39,12

Izrađuje se kao imedijatno,privremeno ili definitivno pomagalo nakon suptotalne resekcije gornje čeljusti, te kao definitivna proteza nakon resekcije tumora donje usne šupljine.

18

93014

Podlaganje proteze

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

popravak

 

1 god.

1 god.

 

11,41

10,08

21,49

6,41

Popravak proteze (totalne ili djelomične) u slučaju gubitka stabilnog ležaja proteze.

19

93080

Reparatura proteze (prijelom i 1 element)

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

popravak

1 god.

1 god.

1 god.

 

4,23

6,80

11,03

4,33

Popravak proteze kod loma ili ugradnje 1 zuba ili 1 kvačice

20

93081

Reparatura proteze s 2 ili više elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

popravak

1 god.

1 god.

1 god.

 

6,50

12,60

19,10

8,02

Popravak proteze kod loma ili ugradnje 2 ili više zubi ili kvačica

 

 

 

 

ORTODONTSKE NAPRAVE

 

Red br.

Šifra Pomagala

Naziv pomagala i popravka pomagala

Pomagalo predlaže

Pomagalo propisuje

Pomagalo odobrava

Količina odobrene ortodon. naprave do 18. god.

Jedinica mjere pomagala

Rok uporabe ortodonske naprave do 18. god.

Dužina jamstvenog roka u mjesecima

Cijena rada i materijala dentalnog tehničara

Cijena pomagala

Medicinska indikacija/ uvjeti za ostvarivanje prava na pomagalo

u eurima*

u eurima*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

52491

Fiksna ortodontska naprava za jednu čeljust – 1x u tijeku ortodontske terapije

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

Ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

8,63

384,90

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije

2

52492

Headgear – 1x u tijeku fiksne ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

8,63

39,82

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, Sidrište, ostale ortodontske anomalije

3

52493

Mobilna ortodontska naprava – monomaksilarna za jednu čeljust-1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji**

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

66,36

134,71

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije

4

52494

Mobilna ortodontska naprava – bimaksilarna – 1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji**

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

78,97

169,89

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije

5

52495

Retainer – ortodontska naprava za retenciju nakon ortodontske terapije – mobilni i/ili fiksni po čeljusti – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

16

33,18

79,63

Završetak aktivne fiksne ortodontske terapije

6

52300

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna – jedan put godišnje u tijeku ortodontske terapije

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

15,93

33,18

Oštećenje naprave

7

52496

Reparatura mobilne ortodontske naprave -monomaksilarne – jedan put godišnje u tijeku ortodontske terapije

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

15,93

33,18

Oštećenje naprave

8

52497

Delairova maska – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

53,09

199,08

Rascjepi, Progenijski kompleks, Sidrište

9

52498

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik RU/PS

1

kom.

1x do 18. godine

6

61,05

171,21

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Pokrovni zagriz

* cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključeni su u cijenu DTP-a

** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana osoba pod uvjetom da se terapija provodi isključivo mobilnim ortodontskim napravama može ostvariti pravo na dodatne istovjetne (dvije monomasilarne ili jednu bimaksilarnu) mobilne ortodontske naprave u skladu s općim aktom Zavoda

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić