Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Državni zavod za mjeriteljstvo

2303

Na temelju članka 15. stavka 6., članka 19. stavka 4., članka 23. stavka 5., članka 28. stavka 2. i članka 29. stavka 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15 i 114/22) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U POSTUPKU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 66/18) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naknade iz članka 1. ovoga Pravilnika iznose:

 

Poslovi

Iznos naknade (EUR/kom)

1. Ispitivanje i žigosanje predmeta od zlata

 

za pojedinačni predmet od zlata

 

mase do 3 g .......................................................................

0,36

za pojedinačni predmet od zlata

 

mase 3 g i veće .................................................................

0,80

2. Ispitivanje i žigosanje predmeta od srebra

 

za pojedinačni predmet od srebra

 

mase do 3 g ......................................................................

0,13

za pojedinačni predmet od srebra

 

mase 3 g i veće ..................................................................

0,33

3. Ispitivanje i žigosanje predmeta od platine

 

za pojedinačni predmet od platine

 

bez obzira na masu ..........................................................

0,93

4. Certifikat o žigosanju*

0,80

za pojedinačni predmet od plemenitih kovina bez obzira na masu i vrstu plemenite kovine

 

5. Utiskivanje zajedničke kontrolne oznake (CCM)*

 

istovjetno naplati kao pod 1., 2. i 3.

 

6. Utiskivanje drugih dodatnih oznaka (oznaka čistoće i sl.)

 

za pojedinačni predmet

 

bez obzira na masu ..........................................................

0,16

7. Kvalitativna metoda – XRF ispitivanje

 

po jednom uzorku .............................................................

9,95

8. Kvantitativna kemijska analiza – kupelacija zlata

 

po jednom uzorku ..........................................................

53,09

9. Kvantitativna kemijska analiza – potenciometrijska titracija srebra

 

po jednom uzorku ..........................................................

19,91

10. Dodjeljivanje znaka proizvođača

 

po rješenju .........................................................................

66,36

po novom rješenju nakon isteka roka važenja rješenja

26,54

11. Dodjeljivanje znaka dobavljača

 

po rješenju ..........................................................

66,36

po novom rješenju nakon isteka roka važenja rješenja

26,54

12. Slika državnih žigova

 

po komadu ..........................................................

3,98

13. Naknada za ostale poslove

Cijena (radni sat)

po započetom radnom satu .............................................

19,91

* provodi se kvantitativna kemijska analiza «.

 

 

 

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-03/01 Urbroj: 558-03/1-22-01 Zagreb, 16. prosinca 2022.

Glavna ravnateljica Brankica Novosel, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić