Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 149/2022 (19.12.2022.), Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2295

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, broj 7/22.) u članku 10. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – obrazovanje:

1. Razina potkategorije 1. i 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili srednja stručna sprema

2. Razina potkategorije 3.: srednja stručna sprema.«.

Članak 2.

Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz članka 19. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, broj 7/22.), zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika koji je sastavni dio Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/63

Urbroj: 50301-21/22-22-3

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

KATEGORIJA RUKOVODEĆI POLICIJSKI SLUŽBENICI

POTKATEGORIJA – GLAVNI POLICIJSKI RUKOVODITELJ

Razina potkategorije – 1

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

Razina potkategorije – 2

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

TAJNIK KABINETA MINISTRA

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE

Razina potkategorije – 3

NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

NAČELNIK SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

DEKAN VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO – ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE I. KATEGORIJE

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

VODITELJ SLUŽBE ZA NADZOR RADA I STRATEŠKI RAZVOJ POLICIJE U UGRP-u

VODITELJ SLUŽBE U KABINETU MINISTRA

POTKATEGORIJA – SAMOSTALNI POLICIJSKI RUKOVODITELJ

Razina potkategorije – 1

VODITELJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

VODITELJ SLUŽBE U RAVNATELJSTVU POLICIJE

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

NAČELNIK POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«

PRODEKAN VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE ŠKOLE

ZAMJENIK NAČELNIKA PU 2., 3. I 4. KATEGORIJE

NAČELNIK SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST U PU I. I II. KATEGORIJE

NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI I. I II. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI I. KATEGORIJE

NAČELNIK SEKTORA ZA GRANICU U PU I. I II. KAT.

NAČELNIK SEKTORA U POLICIJSKOJ UPRAVI I. I II. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ KOMUNIKACIJSKO INFORMATIČKOG CENTRA

Razina potkategorije – 2

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

VODITELJ ODJELA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU

POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE/CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

VODITELJ KATEDRE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU I. I II. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST U POLICIJSKOJ UPRAVI

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI

ZAPOVJEDNIK REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA GRANICU U PU

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE I. KATEGORIJE

VODITELJ ODJELA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ POSLOVA U GLAVNOM TAJNIŠTVU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA POLICIJSKIH OVLASTI I NJIHOVE PRIMJENE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA POLICIJSKOG NAORUŽANJA I GAĐANJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA PRAVNIH I KRIMINALISTIČKIH PREDMETA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA SPORTA I SAMOOBRANE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POTKATEGORIJA – VIŠI POLICIJSKI RUKOVODITELJ

Razina potkategorije – 1

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE II. KATEGORIJE

ZAMJENIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI I. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE

VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPPS-u

VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA U UPPS-u

VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU U UPPS-u

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U OKCP-u RAVNATELJSTVA POLICIJE

VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U PU III. KATEGORIJE

VODITELJ VOZNOG PARKA

VODITELJ AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE

Razina potkategorije – 2

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA

VODITELJ POSLOVA IZVJEŠTAJNE ANALITIKE I ODNOSA S JAVNOŠĆU U PU PRIMORSKO-GORANSKOJ, OSJEČKO-BARANJSKOJ, ISTARSKOJ I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

VODITELJ POSLOVA PREVENCIJE U PU II. KATEGORIJE

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

GLAVNI VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU ISTARSKOJ I PU III. I IV. KATEGORIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE, INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE U PU ISTARSKOJ I INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

VODITELJ ODSJEKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI IV. KATEGORIJE

VODITELJ ODJELA U SEKTORU/SLUŽBI KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI I., II. I III. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK REGIONALNE JEDINICE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU SPLIT, RIJEKA I OSIJEK

VODITELJ GRUPE ZA NADZOR GRANICE NA SUSTAVIMA IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA U UZG

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA GRANICU U PU

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PREKOGRANIČNI KRIMINALITET U PU 4. KATEGORIJE

VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE U PU IV. KATEGORIJE

VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POMOĆNIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI I. I II. KATEGORIJE

ZAMJENIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI II. KATEGORIJE

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE III. KATEGORIJE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE TEMELJNE POLICIJE U PU I. I II. KATEGORIJE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA JAVNI RED I SIGURNOST U PU III. KATEGORIJE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU I. I II. KATEGORIJE

VODITELJ OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU III. I IV. KATEGORIJE

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU U UPPS-u

VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPPS-u

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA U UPPS-u

ŠEF SMJENE U UPPS-u

VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI

Razina potkategorije – 3

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE U PU 1. KATEGORIJE

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE U PU 1. KATEGORIJE

GLAVNI VODITELJ TEHNIČKE SLUŽBE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI U POLICIJSKOJ UPRAVI

ZAMJENIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI III. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI III. KATEGORIJE

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. I 2. KATEGORIJE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

POMOĆNIK VODITELJA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPPS-u

VODITELJ POSLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PU I. KATEGORIJE

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U PU I. I II. KATEGORIJE

VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U PU

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU U PU I. KATEGORIJE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU III. KATEGORIJE

VODITELJ RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

POTKATEGORIJA – POLICIJSKI RUKOVODITELJ

Razina potkategorije – 1

ZAPOVJEDNIK TIMA U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

ZAPOVJEDNIK SNAJPERSKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU IV. KATEGORIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

VOĐA GRUPE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U PP

ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI I. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP GRANIČNE POLICIJE

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP III. KATEGORIJE

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

VOĐA SEKTORA U PP I. KATEGORIJE

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP I. KATEGORIJE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU I., II. I III. KATEGORIJE

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

Razina potkategorije – 2

ZAPOVJEDNIK VODA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

ZAPOVJEDNIK TIMA ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI II. KATEGORIJE

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U POSTAJAMA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

VOĐA POMORSKOG SEKTORA

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U UPRAVI ZA GRANICU

ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI I. KATEGORIJE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE – VODITELJ OSIGURANJA VIŠE OBJEKATA U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPPS-u

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP II. KATEGORIJE

VOĐA SEKTORA U PP II. KATEGORIJE

ŠEF SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP II. KATEGORIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK U PU I. KATEGORIJE

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U PU III. I IV. KATEGORIJE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU IV. KATEGORIJE

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICE U PU I. KATEGORIJE

Razina potkategorije – 3

ZAPOVJEDNIK TIMA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI III. KATEGORIJE

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP III. KATEGORIJE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI II. I III. KATEGORIJE

VOĐA GRUPE – PRATITELJ U UPPS-u

VOĐA GRUPE – MOTORIST U UPPS-u

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U PU

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPPS-u

ŠEF OSIGURANJA DIPLOMATSKIH MISIJA U UPPS-u

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP III. KATEGORIJE

VOĐA SEKTORA U PP III. KATEGORIJE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP II. KATEGORIJE

VOĐA OPHODNJE – OPERATIVNI DEŽURNI

ŠEF SMJENE – OPERATIVNI DEŽURNI U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU IV. KATEGORIJE

KATEGORIJA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENICI

POTKATEGORIJA – GLAVNI POLICIJSKI IZVRŠITELJ

Razina potkategorije 1

SAVJETNIK MINISTRA

SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL

BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL

KOORDINATOR ZA POLICIJSKO OBRAZOVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I ANALIZU U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA I STRATEŠKI RAZVOJ POLICIJE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

Razina potkategorije – 2

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KAPELAN

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U KABINETU MINISTRA

VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA SMJEŠTAJNO OBUČNOG CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA TE MEĐUNARODNU SURADNJU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

PROFESOR VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA MUZEJA POLICIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRUČNIH I ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I NOVIH TEHNOLOGIJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

VODITELJ U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

GLAVNI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU

GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-PRAVNO PODRUČJE

GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

GLAVNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

GLAVNI PROJEKTANT ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU

VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA MATERIJALNO FINANCIJSKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU

ANALITIČAR-PROJEKTANT U GLAVNOM TAJNIŠTVU

POTKATEGORIJA – SAMOSTALNI POLICIJSKI IZVRŠITELJ

Razina potkategorije – 1

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POTPORE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PEDAGOG U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ KLASE I IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNOG PREDMETA POLICIJSKOG NAORUŽANJA I GAĐANJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNOG PREDMETA SPORTA I SAMOOBRANE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZA PROVEDBU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I SPECIJALIZACIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU PROGRAMA POLICIJSKE VOŽNJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZOBRAZBU STRANIH JEZIKA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA NA NACIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVALUACIJU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA POLICIJSKOG TRENINGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU SPORTSKIH AKTIVNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU PROGRAMA POLICIJSKOG TRENINGA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INFORMATIČAR U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PEDAGOŠKU POTPORU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU MEĐUNARODNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – UREDNIK U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROMIDŽBENIH I HUMANITARNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I NADZOR RADA OBRAZOVNE SKUPINE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

ASISTENT VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPPS-u

SAMOSTALNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

UNUTARNJI REVIZOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U RH

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZRADU PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU

SUDAC DISCIPLINSKOG SUDA

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU OBUKE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK-MUZEJSKI DOKUMENTARIST U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

Razina potkategorije – 2

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

VODITELJ PROGRAMA OBUKE PILOTA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SURADNIK U ORGANIZACIJI I NADZOR RADA OBRAZOVNIH SKUPINA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

GIS ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I ANALIZU RADNIH PROCESA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

GLAVNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VODITELJ SMJENE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VODITELJ SMJENE – INSTRUKTOR ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE U UPRAVI ZA GRANICU

VIŠI ANALITIČAR – STATISTIČAR U UPRAVI ZA GRANICU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG SUSTAVA ZA INFORMACIJE I ODOBRAVANJE PUTOVANJA U UPRAVI ZA GRANICU

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMICANJE PREVENTIVNIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU PROGRAMA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU POSTUPANJA I UNAPREĐENJE RADA U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U KABINETU MINISTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINETU MINISTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU U KABINETU MINISTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – GLAVNI ANALITIČAR U KABINETU MINISTRA

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-PRAVNO PODRUČJE

VIŠI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU

PROJEKTANT – RAZVOJNI INŽENJER

KONSTRUKTOR I

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE

RAZVOJNI INŽENJER ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE

TEHNIČKI INSPEKTOR ZA LETJELICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U GLAVNOM TAJNIŠTVU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STATUSNA PITANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RADNIH PROCESA U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USMJERAVANJE I NADZOR RADA PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE

POTKATEGORIJA – VIŠI POLICIJSKI IZVRŠITELJ

Razina potkategorije – 1

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU U UREDU NAČELNIKA PU

PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U PU

VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE PU DUBROVAČKO-NERETVANSKE, KARLOVAČKE, SISAČKO-MOSLAVAČKE, ŠIBENSKO-KNINSKE, VUKOVARSKO-SRIJEMSKE I ZADARSKE

VODITELJ ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

VODITELJ PREGOVARAČKOG TIMA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI U POLICIJSKOJ UPRAVI

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U PU

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. I 2. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. I 2. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE GRANICE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU POLICIJU U PP I. I II. KATEGORIJE

INSTRUKTOR U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNOG REDA U SEKTORU POLICIJE U PU I. KAT.

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE TEMELJNE POLICIJE U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAVNA OKUPLJANJA I OSIGURANJA U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJE U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP I. I II. KAT.

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP I. I II. KAT.

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA SURADNJU S LOKALNOM ZAJEDNICOM

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U PPRP I. KAT.

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PPRP I. i II. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U PP I. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE (OPERATIVNA TEHNIKA) U POLICIJSKOJ UPRAVI

Razina potkategorije – 2

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP II. IIII. KATEGORIJE

PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU POLICIJU U PP III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP II. I III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

POTKATEGORIJA – POLICIJSKI IZVRŠITELJ

Razina potkategorije – 1

VODITELJ KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

PILOT HELIKOPTERA III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

VIŠI INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

KOORDINATOR PREVENTIVNIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAČANJE TJELESNOG ZDRAVLJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U KABINETU MINISTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR U ODJELU ZA ANALITIKU SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

Razina potkategorije – 2

VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

PILOT HELIKOPTERA IV. KATEGORIJE

PILOT HELIKOPTERA V. KATEGORIJE

VODITELJ RONJENJA U RONILAČKOM CENTRU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ LINIJSKOG I BAZNOG ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE U PU BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ, BRODSKO-POSAVSKOJ, ISTARSKOJ, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ, KRAPINSKO-ZAGORSKOJ, LIČKO-SENJSKOJ, MEĐIMURSKOJ, POŽEŠKO-SLAVONSKOJ, VARAŽDINSKOJ I VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-A U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E. U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE (SSKOK)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKI KRIMINALITET U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I DIGITALNU FORENZIKU U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE I RAD S INFORMATORIMA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENI ZA RAD S INFORMATORIMA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET U GOSPODARSKOM POSLOVANJU PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE I RATNE ZLOČINE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POREZNE UTAJE, FINANCIJSKE ISTRAGE I TRAGANJE ZA NEZAKONITO STEČENOM IMOVINOM U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE, IDENTIFIKACIJU I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE U PU

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U PP I. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU I ANALIZU FOTO I VIDEO MATERIJALA

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U PP I. i II. KATEGORIJE

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE U SLUŽBI POLICIJSKE TEHNIKE I NAORUŽANJA

VODITELJ UNAPREĐENJA PROCESA I RAZVOJA TEHNOLOŠKIH KAPACITETA U SAMOSTALNOM SEKTORU

VIŠI INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

Razina potkategorije – 3

POLICAJAC-SPECIJALAC OPERATIVNI DEŽURNI U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME LETA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ I. KATEGORIJE

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

ANALITIČAR-STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

VIŠI DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. i 3. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1., 2. i 3. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1., 2. i 3. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – UPRAVITELJ NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U PP

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR U PP I. I II. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU PP II. I III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U PPRP II. I III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U PP II. I III. KATEGORIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U PP II. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PP II. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U PP II. I III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR U ODJELU ZA UNUTARNJU KONTROLU I NADZOR SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

KONSTRUKTOR II

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

VODITELJ SPECIJALNIH, AUDIO/VIDEO SUSTAVA

INŽENJER ZA SPECIJALNE, AUDIO/VIDEO SUSTAVE

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE U SLUŽBI CENTRALNOG SKLADIŠTA

DISPEČER

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

DISPEČER U PU I. KATEGORIJE

KATEGORIJA NIŽI POLICIJSKI SLUŽBENIK

POTKATEGORIJA POLICIJSKI SLUŽBENIK

Razina potkategorije – 1

VOĐA GRUPE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PREKOGRANIČNI KRIMINALITET

VOĐA GRUPE U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ II. KATEGORIJE

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ III. KATEGORIJE

MANIPULANT GORIVOM U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VOĐA GRUPE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE/ POLICIJSKI SLUŽBENIK PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I VOZILA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

DETEKTIV U POLICIJSKOJ UPRAVI

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR – DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA MATERIJALNE TRAGOVE U POLICIJSKOJ UPRAVI

DETEKTIV U POLICIJSKOJ POSTAJI

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR – DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U UPRAVI ZA GRANICU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR TEHNIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U PP

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

VODITELJ OPHODNE BRODICE

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PASA – LOGISTIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I EVIDENCIJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI

VOĐA OPHODNJE

OPERATER U POLICIJSKOJ POSTAJI

KONTAKT POLICAJAC

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR U PP III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PPRP III. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-U RP I PU I. I II. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-u RP I PU

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

Razina potkategorije – 2

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMNE POSLOVE KOD OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA I TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

POLICAJAC – SPECIJALAC U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

POLICAJAC – SPECIJALAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA POTRAGE, SPAŠAVANJA I HELIKOPTERSKA DJELOVANJA

POLICAJAC – SPECIJALAC ZA TAKTIČKU MEDICINU ATJ LUČKO

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IV. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U UPRAVI ZA GRANICU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA POLICIJE U PU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR – TEHNIČAR U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNA POSTUPANJA I KOMPENZACIJSKE MJERE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGE U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA GRANIČNU KONTROLU U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA U PP

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U PP

PRATITELJ – MOTORIST U UPPS-u

PRATITELJ – VOZAČ U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPPS-u

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU PODATAKA I POTPORU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

PROMOTOR PREVENTIVNIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U UREDU GLAVNOG RAVANTELJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIMJENU POLICIJSKIH VJEŠTINA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK PROMETNE POLICIJE – OPERATER NA MJERNIM UREĐAJIMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE U OKCP-U

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT U OKCP-u

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

TEHNIČAR U SAMOSTALNOM SEKTORU

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U SAMOSTALNOM SEKTORU

VODITELJ SMJENE INFORMATIČKOG CENTRA U SAMOSTALNOM SEKTORU

OPERATER INFORMATIČKOG CENTRA

OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

KOORDINATOR – KOLAUDATOR CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

VOZAČ 1

VOZAČ 2

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

VOZAČ U PU I. KATEGORIJE

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić