Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 149/2022 (19.12.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2294

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, broj 7/22.) Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuju se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji su sastavni dio Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/64

Urbroj: 50301-21/22-22-2

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

 

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti

Dodaci

Osnovni koeficijent

Dodaci 20 – 35 %

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU

3,056

35

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

3,056

35

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

3,056

35

NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

2,231

35

NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

2,231

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

2,231

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

2,231

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,231

35

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,183

35

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,183

35

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE

2,183

35

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

2,183

35

NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

2,183

30

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

2,183

30

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,183

30

TAJNIK KABINETA MINISTRA

2,183

30

NAČELNIK SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,183

30

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,183

25

VODITELJ UNAPREĐENJA PROCESA I RAZVOJA TEHNOLOŠKIH KAPACITETA

2,183

25

SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

2,134

25

SAVJETNIK MINISTRA

2,134

20

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,095

30

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

2,008

35

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,921

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA SPECIJALNU POLICIJU U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

1,921

35

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

1,921

30

DEKAN VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

1,921

30

BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL

1,921

26

KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL

1,921

26

KOORDINATOR ZA POLICIJSKO OBRAZOVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,921

26

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

1,843

35

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1,833

30

NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE

1,833

30

NAČELNIK POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«

1,833

30

VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1,833

30

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

1,833

30

PRODEKAN VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

1,833

30

VODITELJ KATEDRE VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

1,833

20

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,746

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKU POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,746

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,746

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE U SEKTORU OPĆEG KRIMINALITETA I MEĐUNARODNE POLICIJSKE SURADNJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,746

35

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,746

35

VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINETU MINISTA

1,746

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,746

35

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,746

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,746

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,746

30

NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE

1,746

30

VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE U UPRAVI ZA GRANICU

1,746

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

1,746

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1,746

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE/CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,746

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU

1,746

30

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U UPRAVI ZA GRANICU

1,746

30

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,746

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA

1,746

25

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,746

25

PROFESOR VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

1,746

20

VODITELJ ODJELA ZAGREB/SPLIT/RIJEKA/OSIJEK U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,659

35

VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,659

35

POMOĆNIK VODITELJA PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE

1,659

35

VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,659

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,659

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,659

35

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U SLUŽBI POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,659

33

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST I SEKTORA ZA GRANICU U PU 1. KATEGORIJE

1,659

32

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,659

30

GLAVNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,659

30

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,659

30

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,659

30

VODITELJ POSLOVA ZA ANALITIČKU OBRADU I PROCJENE RIZIKA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,659

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,659

30

VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,659

30

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

1,659

30

VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE

1,659

30

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

1,659

25

VODITELJ ODJELA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,659

25

VODITELJ ODJELA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,659

25

POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,659

25

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,659

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE/CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,659

25

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE ŠKOLE JOSIP JOVIĆ

1,659

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,659

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU

1,659

25

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

1,659

23

VODITELJ AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

1,659

23

VODITELJ VOZNOG PARKA U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

1,659

23

VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

1,659

23

VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA

1,659

21

GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE

1,659

20

GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE

1,659

20

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

1,659

20

GLAVNI PROJEKTANT ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU

1,659

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

1,659

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PRO­CEDURA RADA I POSTUPANJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,659

20

VODITELJ POSLOVA U GLAVNOM TAJNIŠTVU

1,659

20

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,659

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,659

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,659

20

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,659

20

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

1,571

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,571

35

VODITELJ ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU POSTUPANJA SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

1,571

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA TE MEĐUNARODNU SURADNJU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA MUZEJA POLICIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,571

30

POLICIJSKIH SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRUČNIH I ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I NOVIH TEHNOLOGIJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,571

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,571

30

VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,571

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CEN­TRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE

1,571

30

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 2., 3. I 4. KATEGORIJE

1,571

30

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1,571

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA U POLICIJSKOJ ŠKOLI JOSIP JOVIĆ

1,571

25

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKRŠAJNU PROBLEMATIKU NASILJA U OBITELJI I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1,571

20

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE UNUTARNJE SIGURNOSTI

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

1,571

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I DRUGE INOZEMNE IZVORE FINANCIRANJA

1,571

25

ANALITIČAR – PROJEKTANT U GLAVNOM TAJNIŠTVU

1,571

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

1,571

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

1,571

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

1,571

20

UNUTARNJI REVIZOR

1,571

20

GLAVNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE I PU ISTARSKOJ

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

35

VODITELJ ODSJEKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

33

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

33

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

33

GIS ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČ­-KO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU I POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKE DELIKTE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE I SEKSUALNE DELIKTE, OPĆU SIGURNOST I OKOLIŠ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE

1,504

30

STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CEN­TRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE

1,504

30

VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

30

ZAPOVJEDNIK SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDSTAVNIK U EUROPOLU

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREVODITELJ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERPOLA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ODJELA EUROPOLA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ODJELA S.I.Re.N.E U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO-TEH­NIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INFORMATIČAR U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST S.I.S U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST SUSTAVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ SMJENE U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

30

VODITELJ U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

1,504

30

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE

1,504

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR PODATKOVNOG PROMETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

29

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ

1,504

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE

1,504

27

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKU POTPORU U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE

1,504

25

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

VODITELJ ODJELA ZA UNUTARNJU KONTROLU I NADZOR – OSIJEK, RIJEKA, SPLIT

1,504

25

VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,504

25

VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

1,504

25

VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,504

25

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U ODSJEKU TEHNIČKOG RAZVOJA I NADZORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1,504

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU U SLUŽBI ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,504

25

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U OKCP-u RAVNATELJSTVA POLICIJE

1,504

25

VODITELJ SMJENE – INSTRUKTOR ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

25

VODITELJ POSLOVA IZVJEŠTAJNE ANALITIKE I ODNOSA S JAVNOŠĆU U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,504

24

VODITELJ POSLOVA PREVENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,504

24

VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,504

23

VODITELJ RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

1,504

23

VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. KATEGORIJE

1,504

23

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

25

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

1,504

20

ASISTENT VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – GLAVNI ANALITIČAR U KABINETU MINISTRA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK U POLICIJSKOJ ŠKOLI JOSIP JOVIĆ

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE/ VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI /POLICIJSKE ŠKOLE JOSIP JOVIĆ

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

SUDAC DISCIPLINSKOG SUDA U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZRADU PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU OBUKE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA NA NACIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI U POL. AKADEMIJI

1,504

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,504

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA U OKCP-u U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE

1,504

20

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE

1,504

20

PROJEKTANT – RAZVOJNI INŽENJER

1,504

20

RAZVOJNI INŽENJER ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU

1,504

20

TEHNIČKI INSPEKTOR ZA LETJELICE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA I SUDSKE PRAKSE U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1,504

20

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

1,504

20

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

1,504

20

VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIČKU OBRADU I PROCJENU RIZIKA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

20

ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,504

20

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U SAMOSTALNOJ SLUŽBI ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,504

20

VIŠI ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZA PROVEDBU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I SPECIJALIZACIJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PEDAGOG U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMICANJE PREVENTIVNIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ KLASE I IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

1,504

20

VODITELJ GRUPE ZA NADZOR GRANICE NA SUSTAVIMA IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU

1,504

20

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,358

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

1,358

32

INSTRUKTOR U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

1,358

30

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

30

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

30

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

30

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

1,358

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE I PU ISTARSKOJ

1,358

30

VODITELJ POSLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PU 1. KATEGORIJE

1,358

30

VODITELJ PREGOVARAČKOG TIMA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,358

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,358

28

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,358

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE

1,358

28

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E. U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,358

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,358

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA GRANICU U PU 4. KATEGORIJE

1,358

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PREKOGRANIČNI KRIMINALITET U PU 4. KATEGORIJE

1,358

25

VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRA­NIČNE POLICIJE U PU IV. KATEGORIJE

1,358

25

VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE PU III. KATEGORIJE I PU ISTARSKOJ

1,358

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,358

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U PU

1,358

23

VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI

1,358

23

VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE

1,358

23

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SURADNIK U ORGANIZACIJI I NADZOR RADA OBRAZOVNIH SKUPINA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKIM UPRAVAMA

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U PU

1,358

20

KONSTRUKTOR I

1,358

20

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U PU

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE (OPERATIVNA TEHNIKA) U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA JAVNI RED I SIGURNOST U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1,358

20

VOĐA GRUPE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U PP

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU POLICIJU U PP 1. I 2. KATEGORIJE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PPRP

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U PP

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U ODJELIMA SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,358

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

20

ŠEF SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

20

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,358

20

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,358

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU

1,358

20

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE U PU

1,358

20

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE U PU

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA SURADNJU S LOKALNOM ZAJEDNICOM U PP

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP 1. I 2. KATEGORIJE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG SUSTAVA ZA INFORMACIJE I ODOBRAVANJE PUTOVANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP 1. I 2. KATEGORIJE

1,358

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA U UPRAVI ZA GRANICU

1,358

20

ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,164

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,164

35

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,164

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJSKIH UPRAVA IV. KATEGORIJE

1,164

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,164

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,164

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,164

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

1,164

30

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

1,164

30

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,164

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,164

30

VIŠI INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,164

30

VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE PU IV. KATEGORIJE

1,164

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE -PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE

1,164

29

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

1,164

29

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

1,164

29

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A U PP

1,164

25

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B U PP

1,164

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A U PP

1,164

25

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

1,164

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP II. I III. KATEGORIJE

1,164

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP II. I III. KATEGORIJE

1,164

25

POLICIJSKI SLUŽBENIKA ZA GRANIČNU POLICIJU U PP

1,164

25

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP 3. KATEGORIJE

1,164

25

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

1,164

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE – VODITELJ OSIGURANJA VIŠE OBJEKATA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

20

VIŠI INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU

1,164

35

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA U PU

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UKP

1,164

20

KOORDINATOR PREVENTIVNIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR ZA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAČANJE TJELESNOG ZDRAVLJA

1,164

20

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,135

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,135

30

VIŠI DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,135

30

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,135

30

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,135

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

29

DISPEČER

1,135

20

INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU

1,135

35

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

1,135

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

1,135

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE, AUDIO/VIDEO SUSTAVE

1,135

20

KONSTRUKTOR II

1,135

20

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

1,135

20

VODITELJ SPECIJALNIH, AUDIO/VIDEO SUSTAVA

1,135

20

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKI KRIMINALITET U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I DIGITALNU FORENZIKU U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE I RAD S INFORMATORIMA U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE I RATNE ZLOČINE U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE, IDENTIFIKACIJU I OBRADU KRIMINALITETA U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE U PU

1,135

20

ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. KATEGORIJE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U ODJELU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI PUZ-a

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET U GOSPODARSKOM POSLOVANJU PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POREZNE UTAJE, FINANCIJSKE ISTRAGE I TRAGANJE ZA NEZAKONITO STEČENOM IMOVINOM U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE U PU

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

1,135

20

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

1,135

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

1,135

20

ZAPOVJEDNIK VODA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

1,096

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,096

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U PP

1,096

20

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,096

20

ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,096

20

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

1,096

20

VOĐA SEKTORA U POLICIJSKOJ POSTAJI I. KATEGORIJE

1,096

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U PP 1. KATEGORIJE

1,096

20

ŠEF SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U POLICIJSKOJ POSTAJI

1,067

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PP

1,067

20

ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE

1,067

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U PU I PP

1,067

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U PP

1,067

20

DISPEČER U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,067

20

DETEKTIV U POLICIJSKOJ UPRAVI I POLICIJSKOJ POSTAJI

1,03

20

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR – DETEKTIV U POLICIJSKOJ UPRAVI I POLICIJSKOJ POSTAJI

1,03

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. I 3. KATEGORIJE

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE

1,019

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. I 3. KATEGORIJE

1,019

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. KATEGORIJE

1,019

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. KATEGORIJE

1,019

20

VOĐA SEKTORA U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE

1,019

20

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U GRANIČNOJ POLICIJI

1,019

20

DETEKTIV U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

0,96

35

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,96

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

0,96

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

0,96

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PASA – LOGISTIČAR

0,96

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

0,96

30

PROMOTOR PREVENTIVNIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

0,96

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

0,96

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

0,96

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

0,96

25

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

0,96

25

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA MATERIJALNE TRAGOVE

0,96

25

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP

0,96

25

ŠEF SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP

0,96

25

VOĐA OPHODNJE – OPERATIVNI DEŽURNI

0,96

25

ŠEF SMJENE – OPERATIVNI DEŽURNI U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

0,96

25

VODITELJ OPHODNE BRODICE U PP

0,96

23

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE, IDENTIFIKACIJU I OBRADU KRIMINALITETA U PP

0,96

20

DETEKTIV ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA U PP

0,96

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

0,96

20

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIMJENU POLICIJSKIH VJEŠTINA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-u RAVNATELJSTVA POLICIJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. I 3. KATEGORIJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU U PP

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA U PP

0,96

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE

0,96

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

0,96

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

0,96

20

ŠEF OSIGURANJA DIPLOMATSKIH MISIJA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

20

ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE

0,96

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. i 3. KATEGORIJE

0,96

20

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U SAMOSTALNOM SEKTORU

0,96

30

VODITELJ SMJENE INFORMATIČKOG CENTRA U SAMOSTALNOM SEKTORU

0,96

30

VOĐA SEKTORA U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

0,96

20

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,96

20

OPERATER U POLICIJSKOJ POSTAJI

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U UPRAVI ZA GRANICU

0,96

20

POLICAJAC-SPECIJALAC OPERATIVNI DEŽURNI U ATJ LUČKO

0,873

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

25

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE U PP

0,873

25

OPERATER U SAMOSTALNOM SEKTORU

0,873

30

TEHNIČAR U SAMOSTALNOM SEKTORU

0,873

30

VOZAČ 1

0,873

25

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

0,873

23

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA NAORUŽANJA

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE U UPRAVI MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

0,873

20

VOZAČ 2

0,873

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

25

VOĐA GRUPE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PREKOGRANIČNI KRIMINALITET

0,873

25

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA U PP

0,873

23

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

0,873

20

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-u

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR U PU

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-u

0,873

20

VOĐA OPHODNJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I EVIDENCIJE U PP

0,873

20

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP

0,873

20

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU PODATAKA I POTPORU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U POLICIJSKOJ POSTAJI

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR – TEHNIČAR U PP

0,85

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR U PP

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U PP

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE U OKCP-u

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE U PP

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNA POSTUPANJA I KOMPENZACIJSKE MJERE

0,85

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE

0,85

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE OPREMU I VOZILA U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE

0,8

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA U PP

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA U SAMOSTALNOJ SLUŽBI

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR U PU

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA PLATIVIH TISKANICA I UREDSKOG MATERIJALA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA POLICIJSKE ODORE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA TEHNIČKE OPREME

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT U OKCP-u

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMNE POSLOVE KOD OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA I TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST

0,8

20

VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK PROMETNE POLICIJE – OPERATER NA MJERNIM UREĐAJIMA

0,8

20

 

 

 

 

PRILOG 2

 

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti

Osnovni koeficijent

Dodaci 40 – 60 %

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

3,511

40

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,231

40

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,183

40

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,833

40

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE

1,833

40

VODITELJ SLUŽBE U PNUSKOK-u i KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOM SEKTORU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,746

40

VODITELJ SLUŽBE U SAMOSTALNOM SEKTORU

1,746

50

VODITELJ KOMUNIKACIJSKO INFORMATIČKOG CENTRA

1,746

50

GLAVNI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU

1,659

40

VODITELJ ODJELA U SAMOSTALNOM SEKTORU

1,659

45

ZAPOVJEDNIK REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB

1,659

50

ZAPOVJEDNIK JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,571

40

VODITELJ ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

1,571

40

VODITELJ ZA POLICIJSKO PREGOVARANJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

1,571

40

VIŠI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU

1,504

40

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA RONILAČKI CENTAR

1,504

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

56

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USMJERAVANJE I NADZOR RADA PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE U PROTUEKSPLOZIJSKOJ SLUŽBI UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

1,504

50

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,504

40

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE PU ZAGREBAČKE

1,504

40

ZAPOVJEDNIK REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE SPLIT, RIJEKA I OSIJEK

1,504

50

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB

1,504

50

PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU

1,358

40

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE PU SPLITSKO-DALMATINSKE, PRIMORSKO-GORANSKE I OSJEČKO-BARANJSKE

1,358

40

VODITELJ ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,358

40

GLAVNI VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

1,358

50

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IV. KATEGORIJE

1,3

60

PILOT HELIKOPTERA V. KATEGORIJE

1,2

50

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,164

60

ZAPOVJEDNIK SNAJPERSKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,164

60

VODITELJI RONJENJA U RONILAČKOM CENTRU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,164

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – UPRAVITELJ NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,164

60

ZAPOVJEDNIK TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,164

50

VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

1,164

50

VODITELJ ZA INTERVENCIJSKU TAKTIKU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,164

60

VODITELJ ZA MEĐUNARODNU I UNUTARNJU SURADNJU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,164

60

VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,164

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,164

42

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,164

40

VOĐA GRUPE – MOTORIST U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

40

VOĐA GRUPE – PRATITELJ U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

40

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

1,164

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U POLICIJSKIM POSTAJMA AERODROMSKE / POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE

1,135

50

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNIM PROTUEKSPLOZIJSKIM JEDINICAMA

1,135

50

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNIM PROTUEKSPLOZIJSKIM JEDINICAMA

1,135

50

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,135

50

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,135

40

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U SLUŽBI U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,135

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

1,135

40

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

1,096

55

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU I ANALIZU FOTO I VIDEO MATERIJALA

1,096

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U SLUŽBI U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI

1,067

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,067

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U POLICIJSKOJ POSTAJI

1,019

40

ZAPOVJEDNIK TIMA ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,96

60

VOĐA GRUPE RONILAČKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

0,96

60

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,96

60

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLCIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,960

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

50

KOORDINATOR – KOLAUDATOR CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA

0,96

50

DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

0,96

40

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

0,96

40

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

0,96

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,96

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

0,96

40

VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,96

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I EVIDENCIJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,96

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC SPECIJALNE POLCIIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTE POLICIJE

0,873

60

POLICAJAC-SPECIJALAC RONILAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

0,873

60

ZAPOVJEDNIK TIMA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,873

60

PRATITELJ – MOTORIST U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

50

PRATITELJ – VOZAČ U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

50

ZAPOVJEDNIK SPECIJALISTIČKOG TIMA U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

50

KONTAKT POLICAJAC U PP

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. I 3. KATEGORIJE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR TEHNIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE

0,873

40

ZAPOVJEDNIK TIMA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

40

ZAPOVJEDNIK TIMA PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,873

40

VOĐA GRUPE SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,85

60

VOĐA GRUPE U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

0,85

60

VOĐA GRUPE PREGOVARAČA SPECIJALNE POLCIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE / VOĐA GRUPE PREGOVARAČA U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJI

0,85

50

VOĐA GRUPE ZA POTPORU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

0,85

50

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,85

50

VOĐA GRUPE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,85

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST U PP

0,85

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I VOZILA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE – SNAJPERIST U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,8

60

POLICAJAC-SPECIJALAC VODIČ SLUŽBENOG PSA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

0,8

60

POLICAJAC – SPECIJALAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA POTRAGE, SPAŠAVANJA I HELIKOPTERSKA DJELOVANJA

0,8

60

POLICAJAC-SPECIJALAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

0,8

60

POLICAJAC-SPECIJALAC ZA TAKTIČKU MEDICINU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

0,8

60

POLICAJAC-SPECIJALAC SNAJPERIST ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U REGIONALNIM PROTUEKSPLOZIJSKIM JEDINICAMA

0,8

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U POLICIJSKIM POSTAJAMA

0,8

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALISTIČKOG TIMA U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,8

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTIRANJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOP­NOG VOZILA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA GRANIČNU KONTROLU U PP

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA U PP

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE U PP

0,8

40

 

 

 

 

PRILOG 3

 

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti

Osnovni koeficijent

Dodaci 70 – 90 %

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

2,6

90

VODITELJ PROGRAMA OBUKE PILOTA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

2,5

90

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

2,5

90

PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE

2,4

90

PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE

2,3

85

PILOT HELIKOPTERA III. KATEGORIJE

2,2

80

GLAVNI VODITELJ TEHNIČKE SLUŽBE

2

81

VODITELJ KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

1,9

81

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,9

81

VODITELJ LINIJSKOG I BAZNOG ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

1,8

80

PILOT HELIKOPTERA IV. KATEGORIJE

1,8

70

INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME LETA

1,746

75

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ I. KATEGORIJE

1,746

75

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ II. KATEGORIJE

1,7

70

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ III. KATEGORIJE

1,6

70

MANIPULANT GORIVOM U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

0,999

81

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić