Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 148/2022 (16.12.2022.), Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2023. godinu

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2256

Na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine« broj 118/18, 32/20 i 18/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz suglasnost ministra financija, donosi

ODLUKU

O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2023. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 14,58 eura.

Članak 2.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-01/32 Urbroj: 524-04-01-02/1-22-3 Zagreb, 6. prosinca 2022.

Ministar Marin Piletić, v. r

 

 

 

Copyright © Ante Borić