Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 146/2022 (14.12.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2215

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

5,1171

3,0101

35,0

Srednji napon

4,8382

2,8460

35,0

Niski napon

Crveni

4,7265

2,7803

35,0

Bijeli

5,4255

3,1914

35,0

Plavi

4,7126

35,0

Žuti

3,6881

0,0

 

 

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (EUR/kWh)

Opskrbna naknada [EUR/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

0,679156

0,399509

4,645

Srednji napon

0,642139

0,377729

4,645

Niski napon

Crveni

0,627314

0,369009

4,645

Bijeli

0,720088

0,423572

4,645

Plavi

0,625470

4,645

Žuti

0,489495

0,000

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

5,8149

3,4206

35,0

Srednji napon

5,4980

3,2341

35,0

Niski napon

Crveni

5,3710

3,1594

35,0

Bijeli

6,1653

3,6266

35,0

Plavi

5,3552

35,0

Žuti

4,1910

0,0

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (EUR/kWh)

Opskrbna naknada [EUR/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

0,77177

0,453992

4,645

Srednji napon

0,72971

0,429239

4,645

Niski napon

Crveni

0,712854

0,419324

4,645

Bijeli

0,818276

0,481333

4,645

Plavi

0,710757

4,645

Žuti

0,556241

0,000

 

 

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 391-35/22-01/4 Urbroj: 371-06-22-25 Zagreb, 7. prosinca 2022.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić