Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 144/2022 (9.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Ministarstvo financija

2182

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 39. stavka 2., članka 51. stavka 4. i članka 61. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBVEZNIM EVIDENCIJAMA ZA OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Članak 1.

U Pravilniku o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (Narodne novine, broj 8/15) u članku 12. Obrazac br. 6 – Obračun napojnica zamjenjuje se novim Obrascem br. 6 – Obračun napojnica:

Obrazac br. 6 – Obračun napojnica

 

OBRAČUN NAPOJNICA Nº__

PRIREĐIVAČ ___________________

 

 

 

EUR _____________

STOL

IZNOS

KRUPIJE

BLAGAJNIK

INSPEKTOR STOLA

INSPEKTOR MF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Obrazac br. 7 – Tabela rezultata zamjenjuje se novim Obrascem br. 7 – Tabela rezultata:

Obrazac br. 7 – Tabela rezultata

 

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

DATUM

OIB PRIREĐIVAČA

 

ADRESA CASINA

EUR

TABELA REZULTATA Nº __________________

 

 

 

 

VRSTA IGRE

POČETNO STANJE

DOTACIJA

KREDIT

ZAVRŠNO STANJE

GOTOVINA

REZULTAT

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

REZULTAT DANA ZA IGRU -------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTAT DANA ZA IGRU -------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBITAK

GUBITAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

Obračun izradio

Članak 3.

U članku 14. Obrazac br. 8 – Blagajnički izvještaj zamjenjuje se novim Obrascem br. 8 – Blagajnički izvještaj:

Obrazac br. 8 – Blagajnički izvještaj

 

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

DATUM

OIB PRIREĐIVAČA

 

ADRESA

 

BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ Nº ______

 

 

 

 

ŽETONI

APOENI

 

 

 

 

 

 

UKUPAN IZNOS

POČETNI IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠNI IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTOVINA NA POČETKU DANA U BLAGAJNI

 

GOTOVINA NA KRAJU DANA U BLAGAJNI

 

MANJAK ŽETONA (UKUPAN IZNOS)

EUR

 

 

EUR

 

 

EUR

 

 

 

_____________

Blagajnik

Članak 4.

U članku 15. Obrazac br. 9 – Izvještaj o održanom turniru zamjenjuje se novim Obrascem br. 9 – Izvještaj o održanom turniru:

Obrazac br. 9 – Izvještaj o održanom turniru

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. točki 7. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

U točki 8. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 2. točki 7. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

U točki 8. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 8. riječi »jedne (1) kune« zamjenjuju se riječima »jednog (1) eura«.

Članak 8.

U članku 26. Obrazac br. 17 NP-LI Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću zamjenjuje se novim Obrascem br. 17 NP-LI Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću:

Obrazac br. 17 NP-LI – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

BROJ UPLATNIH MJESTA HRVATSKE LUTRIJE:

BROJ SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA ZA LUTRIJSKE IGRE:

BROJ UPLATNIH MJESTA OVLAŠTENIH PARTNERA:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

 

R.br.

VRSTA LUTRIJSKE IGRE

OSNOVICA

(PRIMLJENE UPLATE)

IZNOS MJESEČNE NAKNADE

1

2

3

4 (3x10%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

Odgovorna osoba

________________________

___________________

 

 

Članak 9.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 99,54 eura do 1.327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1.327,23 eura do 3.981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3.981,68 eura do 66.361,40 eura, a po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Obrazac Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću (obrazac br. 18 PD-LI) obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. razdoblje za koje se izvješće podnosi

4. ukupan broj oporezivih listića

5. dio porezne osnovice iznad 99,54 EUR do 1.327,23 EUR

6. iznos poreza na dobitke po stopi od 10%

7. dio porezne osnovice iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

8. iznos poreza na dobitke po stopi od 15%

9. dio porezne osnovice iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

10. iznos poreza na dobitke po stopi od 20%

11. dio porezne osnovice iznad 66.361,40 EUR

12. iznos poreza na dobitke po stopi od 30%

13. ukupan iznos poreza na dobitke

14. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića do 99,45 EUR

15. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 99,45 EUR do 199,08 EUR

16. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR

17. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

18. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

19. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 66.361,40 EUR

20. mjesto i datum izrade obračuna

21. odgovorna osoba.

Obrazac br. 18 PD-LI Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću zamjenjuje se novim Obrascem br. 18 PD-LI Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću:

Obrazac br. 18 PD-LI – Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNO MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNANOM POREZU NA DOBITKE OD LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU ZA ______(mj)______(god)

(iznos u eurima i centima)

 

DATUM

UKUPAN BROJ OPOREZIVIH LISTIĆA

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 99,54 EUR DO 1.327,23 EUR (10%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 10%

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 1.327,23 EUR DO 3.981,68 EUR (15%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 15%

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 3.981,68 EUR DO 66.361,40 EUR (20%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 20%

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 66.361,40 EUR (30%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 30%

UKUPAN IZNOS POREZA NA DOBITKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11(4+6+8+10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBICI

UKUPAN IZNOS DOBITAKA

BROJ DOBITNIH LISTIĆA

1

2

3

do 99,54 EUR

 

 

iznad 99,54 EUR do 199,08 EUR*

 

 

iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR*

 

 

iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR*

 

 

iznad 3.981,68 do 66.361,40 EUR*

 

 

iznad 66.361,40 EUR*

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

* Unosi se podatak o ukupnom iznosu dobitaka prije oporezivanja

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

_______________________

 

________________________

 

 

Članak 10.

U članku 29. Obrazac br. 19 NP-ISC Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira zamjenjuje se novim Obrascem br. 19 NP-ISC Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira:

Obrazac br. 19 NP-ISC – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira

 

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU:

BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA DO 6 IGRAĆIH MJESTA:

BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA S VIŠE OD 6 IGRAĆIH MJESTA:

BROJ STOLOVA U UPORABI:

BROJ ELEKTRONSKIH STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU U UPORABI:

 

 

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU U CASINIMA I ODRŽANIH TURNIRA ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

VRSTA IGRE

UKUPNA UPLATA ZA REDNI BROJ 2., 3. i 4.

UKUPNA ISPLATA ZA REDNI BROJ 2., 3. i 4.

REZULTAT (OSNOVICA)

IZNOS NAKNADE

1

2

3

4

5

6 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 x 15%)

(5.5 x 25%)

1.

UKUPNO STOLOVI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

 

 

2.

UKUPNO ELEKTRONSKI STOLOVI ZA IGRE NA SREĆU (GSB)

 

 

 

 

3.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

 

 

4.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE SJEDEĆIH MJESTA

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

5.

TURNIR

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Članak 11.

U članku 30. Obrazac br. 21 NP-IK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja zamjenjuje se novim Obrascem br. 21 NP-IK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja:

Obrazac br. 21 NP-IK – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

BROJ UPLATNIH MJESTA:

BROJ SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA KLAĐENJA ZA ______(mj)______(god)

(iznos u eurima i centima)

 

R.br.

OZNAKA LOKACIJE

UKUPAN IZNOS PRIMLJENIH

UPLATA

UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH DOBITAKA

IZNOS

NAKNADE

BROJ PONIŠTENIH LISTIĆA

IZNOS PONIŠTENIH LISTIĆA

IZNOS NEISPLAĆENIH DOBITAKA

UKUPAN BROJ UPLAĆENIH LISTIĆA

PROSJEČNA UPLATA PO LISTIĆU

1

2

3

4

5(3x5%)

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

_______________________

 

________________________

 

 

Članak 12.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke do 1.327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1.327,23 eura do 3.981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3.981,68 eura do 66.361,40 eura te po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Obrazac Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja (obrazac br. 22 PD-IK), obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. razdoblje za koje se izvješće podnosi

4. dio porezne osnovice do 1.327,23 EUR

5. iznos poreza na dobitke po stopi od 10%

6. dio porezne osnovice iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

7. iznos poreza na dobitke po stopi od 15%

8. dio porezne osnovice iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

9. iznos poreza na dobitke po stopi od 20%

10. dio porezne osnovice iznad 66.361,40 EUR

11. iznos poreza na dobitke po stopi od 30%

12. ukupan iznos poreza na dobitke

13. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića do 66,36 EUR

14. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 66,36 EUR do 199,08 EUR

15. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR

16. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

17. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

18. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 66.361,40 EUR

19. mjesto i datum izrade obračuna

20. odgovorna osoba.

Obrazac br. 22 PD-IK Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja zamjenjuje se novim Obrascem br. 22 PD-IK Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja:

Obrazac br. 22 PD-IK – Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNO MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNANOM POREZU NA DOBITKE OD IGARA KLAĐENJA ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

 

DATUM

DIO POREZNE OSNOVICE DO 1.327,23 EUR (10%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 10%

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 1.327,23 EUR DO 3.981,68 EUR (15%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 15%

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 3.981,68 EUR DO 66.361,40 EUR (20%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 20%

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 66.361,40 EUR (30%)

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 30%

UKUPAN IZNOS POREZA NA DOBITKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(3+5+7+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBICI

UKUPAN IZNOS DOBITAKA

BROJ DOBITNIH LISTIĆA

1

2

3

do 66,36 EUR*

 

 

iznad 66,36 EUR do 199,08 EUR*

 

 

iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR*

 

 

iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR*

 

 

iznad 3.981,68 do 66.361,40 EUR*

 

 

iznad 66.361,40 EUR*

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

* Unosi se podatak o ukupnom iznosu dobitaka prije oporezivanja

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

_______________________

 

________________________

 

 

Članak 13.

U članku 33. Obrazac br. 23 NP-ISA Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu zamjenjuje se novim Obrascem br. 23 NP-ISA Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu:

Obrazac br. 23 NP-ISA – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU:

BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA DO 6 IGRAĆIH MJESTA:

BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA S VIŠE OD 6 IGRAĆIH MJESTA:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA U AUTOMAT KLUBU ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

VRSTA AUTOMATA

UKUPAN ULAZ

UKUPAN IZLAZ

REZULTAT (OSNOVICA)

IZNOS NAKNADE

 

1

2

3

4

5 (4x25%)

1.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

 

 

2.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI ROULETT)

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

_______________________

 

________________________

 

 

Članak 14.

U članku 34. Obrazac br. 24 NP-ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima kladionica zamjenjuje se novim Obrascem br. 24 NP-ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima kladionica:

Obrazac br. 24 NP-ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima kladionica

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA U UPL. MJESTIMA KLADIONICA ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

OZNAKA LOKACIJE

UKUPAN ULAZ

UKUPAN IZLAZ

REZULTAT

(OSNOVICA)

IZNOS NAKNADE

 

1

3

4

5

6 (5x25%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Članak 15.

U članku 35. Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima zamjenjuje se novim Obrascem br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima:

Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA ZA ______GODINU

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

NAZIV I ADRESA CASINA

IZNOS NAKNADE

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima – DODATAK zamjenjuje se novim Obrascem br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima – DODATAK:

Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima – DODATAK

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

ŠIFRA ZAHTJEVA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA ZA ______GODINU

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

NAZIV I ADRESA CASINA

IZNOS NAKNADE

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Članak 16.

U članku 36. Obrazac br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja zamjenjuje se novim Obrascem br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja:

Obrazac br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA KLAĐENJA ZA _____ GODINU

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

NAČIN PRIMANJA UPLATA KLAĐENJA

IZNOS NAKNADE

1

2

3

1.

PRIMANJE UPLATA NA UPLATNIM MJESTIMA I/ILI PUTEM SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA

 

2.

PRIMANJE UPLATA PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Obrazac br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja – DODATAK zamjenjuje se novim Obrascem br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja – DODATAK:

Obrazac br. 26 GN-ISK Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja – DODATAK

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

ŠIFRA ZAHTJEVA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA KLAĐENJA ZA _____GODINU

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

NAČIN PRIMANJA UPLATA KLAĐENJA

IZNOS NAKNADE

1

2

3

1

PRIMANJE UPLATA NA UPLATNIM MJESTIMA I/ILI PUTEM SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA

 

2

PRIMANJE UPLATA PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Članak 17.

U članku 37. Obrazac br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima zamjenjuje se novim Obrascem br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima:

Obrazac br. 27 GN-ISA – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA ZA _________GODINU

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

VRSTA AUTOMATA

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU

IZNOS GODIŠNJE NAKNADE

1

2

3

4 (3.1x1.327,23 EUR, 3.2x5.308,91 EUR ILI 3.3x6.636,14 EUR)

1.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

2.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU DO ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI ROULETT)

 

 

3.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE OD ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI ROULETT)

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Obrazac br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima – DODATAK zamjenjuje se novim Obrascem br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima – DODATAK:

Obrazac br. 27 GN-ISA – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima – DODATAK

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

ŠIFRA ZAHTJEVA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA ZA _________GODINU

(iznos u eurima i centima)

 

R. br.

VRSTA AUTOMATA

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU

IZNOS GODIŠNJE NAKNADE

1

2

3

4 (3.1x1.327,23 EUR, 3.2x5.308,91 EUR ILI 3.3x6.636,14 EUR)

1.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

2.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU DO ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI RULET)

 

 

3.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE OD ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI RULET)

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna

 

Odgovorna osoba

______________________

 

________________________

 

 

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-02/15

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 25. studenoga 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić