Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita

HRVATSKI AUTOKLUB

2111

Na temelju članaka 19. i 29. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011., 151/2013., 102/2020., 127/2020.) te članka 36. Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 33/2009., 29/2012., 26/2014., 42/2016., 141/2020.), Upravni odbor Hrvatskog autokluba na 24. sjednici održanoj 24. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VOZILA HRVATSKOG AUTOKLUBA U SVRHU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

Članak 1.

Visina naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita B kategorije iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom iznosi 11,02 eura.

Članak 2.

Visina naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita AM, A1, A2 i A kategorije iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kojim se prati to vozilo iznosi 8,76 eura.

Članka 3.

U naknadi iz članka 1. i 2. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita (»Narodne novine« broj 33/2009).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Broj: 006-30/2022-9/2022-1/3.5

Zagreb, 24. studenoga 2022.

Predsjednik Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić