Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj

HRVATSKA NARODNA BANKA

2099

Na temelju članka 92. stavka 3. i članka 162. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POBLIŽIM UVJETIMA OSNIVANJA, POSLOVANJA, IZVJEŠĆIVANJA I PRESTANKA PODRUŽNICE KREDITNE INSTITUCIJE IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Odluci o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 81/2014., 4/2021. i 19/2021.) u cijelom članku 6. riječi »40 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »5 milijuna eura«.

U članku 6. stavku 2. riječi »smatraju se regulatornim kapitalom« zamjenjuju se riječima »su regulatorni kapital«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. točki 2. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 408-091/11-22/BV

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić