Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 138/2022 (25.11.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2078

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSIGURANJU NOVČANE POMOĆI ZA PRIVREMENU I NUŽNU ZAŠTITU I POPRAVAK ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

U Odluci o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagre­ba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisač­ko-mo­slavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 34/21.) u točki II. iza riječi: »Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije« dodaju se riječi: »i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje«.

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Opravdani troškovi za radove iz točke III. ove Odluke, zajedno s projektnom dokumentacijom za te radove mogu iznositi maksimalno 22.500,00 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade (stambenom i/ili poslovnom dijelu), odnosno maksimalno 35.500,00 kuna po obiteljskoj kući ako obiteljska kuća nema više posebnih dijelova.«.

III.

Postupci započeti po Odluci o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice (»Narodne novine«, broj 55/20.) i Odluci o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 34/21.) koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/457 Urbroj: 50301-05/20-22-1 Zagreb, 24. studenoga 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić