NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. i HRVATSKI AUTOKLUB

2069

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21) i članka 20. stavka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, broj 50/18, 56/19, 107/20, 147/21 i 71/22), uz suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa, stručne organizacije Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub donose

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA PREGLED VOZILA RADI IZDAVANJA POTVRDE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe kako slijedi:

 

 

Vrsta vozila

Iznos naknada (EUR)

1.

Osobni automobil (M1)

6,85 eura

2.

Autobus (M2, M3)

8,05 eura

3.

Teretni automobil (N)

4,35 eura

4.

Priključno vozilo (O)

4,35 eura

 

 

II.

Prihodi od naknada iz točke I. ove odluke raspoređuju se na isti način kao i prihodi ostvareni na temelju propisa o sigurnosti prometa na cestama koji se odnose na redovni tehnički pregled vozila.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za pregled vozila radi potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, broj 198/2003.).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

Broj: 640-02/2002-1/2022-1

Zagreb, 14. studenoga 2022.

Hrvatski autoklub Glavni tajnik Željko Mijatović, dipl. oec., v. r.

I/1, broj: 3835-1/22

Zagreb, 14. studenoga 2022.

Centar za vozila Hrvatske Predsjednik Uprave dr. sc. Goran Pejić, dipl. ing., v. r.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić