Baza je ažurirana 31.05.2023. 

zaključno sa NN 57/23

NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Hrvatska narodna banka

2059

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2015. i 59/2016.).

Članak 2.

Posljednje Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja banke i HBOR obvezni su dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci 2. siječnja 2023. s podacima za 30. prosinca 2022.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2023.

O. br. 421-091/11-22/BV

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić