Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 135/2022 (21.11.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2034

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17. i 14/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA RIBARSKA PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

I.

U Odluci o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 10/20., 145/20. i 112/21.), dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/431

Urbroj: 50301-05/16-22-3

Zagreb, 17. studenoga 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

 

Redni broj

Iskrcajno mjesto

Županija

Geografska dužina (λ)

Geografska širina (φ)

1.

Savudrija

Istarska

13,50322

45,50091

2.

Umag

Istarska

13,51966

45,43406

3.

Karigador

Istarska

13,55205

45,35961

4.

Novigrad – Porporela

Istarska

13,55972

45,31846

5.

Santa Marina

Istarska

13,59706

45,28281

6.

Poreč

Istarska

13,59164

45,22650

7.

Funtana

Istarska

13,59818

45,17714

8.

Vrsar

Istarska

13,59970

45,14878

9.

Rovinj – Valdibora

Istarska

13,63825

45,08580

10.

Fažana

Istarska

13,80201

44,92753

11.

Pula – Žunac

Istarska

13,81120

44,88052

12.

Pula – korijen gata Rijeka

Istarska

13,84655

44,87503

13.

Pula – obala Uljanik

Istarska

13,84180

44,87152

14.

Pula – gat Čađavica

Istarska

13,82926

44,86371

15.

Pula – Bunarina

Istarska

13,83691

44,83869

16.

Banjole – ribarska luka

Istarska

13,86578

44,81718

17.

Medulin

Istarska

13,93086

44,81858

18.

Ližnjan – Kuje

Istarska

13,97596

44,81904

19.

Krnica

Istarska

14,03517

44,95340

20.

Rabac

Istarska

14,15970

45,07600

21.

Plomin

Istarska

14,17545

45,13422

22.

Mošćenička Draga

Primorsko-goranska

14,25590

45,23768

23.

Rijeka – dio putničke luke

Primorsko-goranska

14,43393

45,32440

24.

Kraljevica

Primorsko-goranska

14,56658

45,27432

25.

Pazdehova (Crikvenica)

Primorsko-goranska

14,66538

45,19305

26.

Klenovica

Primorsko-goranska

14,84375

45,10330

27.

Uvala Voz

Primorsko-goranska

14,57849

45,23484

28.

Malinska

Primorsko-goranska

14,52604

45,12516

29.

Porat

Primorsko-goranska

14,49458

45,12158

30.

Sveta Fuska

Primorsko-goranska

14,47626

45,03998

31.

Krk

Primorsko-goranska

14,57832 14,57101*

45,02411 45,02384*

32.

Punat

Primorsko-goranska

14,62737

45,02158

33.

Cres

Primorsko-goranska

14,40904

44,95776

34.

Osor

Primorsko-goranska

14,39135

44,69346

35.

Mali Lošinj

Primorsko-goranska

14,46602

44,53566

36.

Sveti Martin

Primorsko-goranska

14,47828

44,53324

37.

Rab

Primorsko-goranska

14,76214

44,75790

38.

Ilovik

Primorsko-goranska

14,54876

44,46194

39.

Jablanac

Ličko-senjska

14,89728

44,70535

40.

Senj

Ličko-senjska

14,89985

44,99030

41.

Novalja

Ličko-senjska

14,87473

44,55855

42.

Mandre

Zadarska

14,91926

44,47775

43.

Šimuni

Zadarska

14,95898

44,46883

44.

Pag

Zadarska

15,05209

44,44660

45.

Proboj

Zadarska

15,03927

44,40336

46.

Fortica

Zadarska

15,25433

44,32301

47.

Vir

Zadarska

15,10571

44,29431

48.

Novigrad

Zadarska

15,54791

44,18328

49.

Zadar – kod mosta

Zadarska

15,22882

44,11581

50.

Zadar – Gaženica

Zadarska

15,25745

44,09573

51.

Sukošan

Zadarska

15,30915

44,04675

52.

Turanj

Zadarska

15,40864

43,96550

53.

Biograd – glavni mul

Zadarska

15,43962

43,93805

54.

Kali – ­Batalaža

Zadarska

15,21114

44,06158

55.

Kali – Vela Lamjana

Zadarska

15,20296

44,04495

56.

Kukljica – ribarski gat

Zadarska

15,24811

44,03399

57.

Tkon

Zadarska

15,41956

43,92304

58.

Silba – porat

Zadarska

14,69169

44,37369

59.

Molat – Lučina

Zadarska

14,87214

44,21244

60.

Sali – ­Mardešić

Zadarska

15,16832

43,93468

61.

Tribunj

Šibensko-kninska

15,74803

43,75098

62.

Vodice

Šibensko-kninska

15,77507

43,75520

63.

Raslina

Šibensko-kninska

15,85589

43,80705

64.

Šibenik – Martinska

Šibensko-kninska

15,87707

43,73597

65.

Šibenik – Gat Sv. Petra

Šibensko-kninska

15,90192

43,71466

66.

Zablaće

Šibensko-kninska

15,86697

43,70541

67.

Primošten

Šibensko-kninska

15,92912

43,58448

68.

Rogoznica – uvala Peleš

Šibensko-kninska

15,94107

43,55999

69.

Rogoznica

Šibensko-kninska

15,96884

43,52972

70.

Podvrške (o. Murter)

Šibensko-kninska

15,57118

43,82310

71.

Murter

Šibensko-kninska

15,59038

43,82306

72.

Jezera

Šibensko-kninska

15,64549

43,78448

73.

Prvić – ­Šepurine

Šibensko-kninska

15,78596

43,73385

74.

Krapanj

Šibensko-kninska

15,91840

43,67261

75.

Vinišće

Splitsko-dalmatinska

16,11817

43,48573

76.

Seget Donji

Splitsko-dalmatinska

16,23447

43,51577

77.

Trogir – trajektna rampa

Splitsko-dalmatinska

16,24308

43,51541

78.

Kaštel Stari

Splitsko-dalmatinska

16,34511

43,54908

79.

Kaštel Kambelovac

Splitsko-dalmatinska

16,38575

43,54782

80.

Kaštel Gomilica

Splitsko-dalmatinska

16,39675

43,54742

81.

Kaštel Sućurac

Splitsko-dalmatinska

16,42649

43,54490

82.

Brižine – ­ribarska luka

Splitsko-dalmatinska

16,45786

43,53747

83.

Stobreč

Splitsko-dalmatinska

16,52579

43,49934

84.

Krila Jesenice

Splitsko-dalmatinska

16,59867

43,46045

85.

Omiš

Splitsko-dalmatinska

16,69460

43,44155

86.

Makarska

Splitsko-dalmatinska

17,01914

43,29360

87.

Podgora

Splitsko-dalmatinska

17,07301

43,24330

88.

Zaostrog

Splitsko-dalmatinska

17,27881

43,13882

89.

Supetar

Splitsko-dalmatinska

16,55526

43,38607

90.

Milna

Splitsko-dalmatinska

16,44729

43,32668

91.

Uvala Maslinova (o. Brač)

Splitsko-dalmatinska

16,46556

43,30810

92.

Bol

Splitsko-dalmatinska

16,65526

43,26045

93.

Sumartin

Splitsko-dalmatinska

16,87092

43,28523

94.

Pučišća

Splitsko-dalmatinska

16,73459

43,34880

95.

Hvar – Vira

Splitsko-dalmatinska

16,42789

43,19036

96.

Hvar

Splitsko-dalmatinska

16,44372

43,16650

97.

Sućuraj

Splitsko-dalmatinska

17,18800

43,12511

98.

Jelsa

Splitsko-dalmatinska

16,69362

43,16195

99.

Vrboska

Splitsko-dalmatinska

16,67267

43,18139

100.

Stari Grad

Splitsko-dalmatinska

16,57730

43,18091

101.

Komiža

Splitsko-dalmatinska

16,09038 16,08608*

43,04050 43,04456*

102.

Vis

Splitsko-dalmatinska

16,18690

43,05981

103.

Ploče

Dubrovačko-neretvanska

17,43495

43,05213

104.

Blace – Ploče

Dubrovačko-neretvanska

17,47914

43,00200

105.

Trpanj

Dubrovačko-neretvanska

17,26734

43,00985

106.

Lovište

Dubrovačko-neretvanska

17,03111

43,02339

107.

Viganj

Dubrovačko-neretvanska

17,09833

42,98354

108.

Orebić

Dubrovačko-neretvanska

17,17517

42,97301

109.

Trstenik

Dubrovačko-neretvanska

17,39967

42,91572

110.

Prapratno

Dubrovačko-neretvanska

17,67811

42,81109

111.

Slano

Dubrovačko-neretvanska

17,88862

42,78600

112.

Dubrovnik – Gruž

Dubrovačko-neretvanska

18,08102

42,66741

113.

Sustjepan

Dubrovačko-neretvanska

18,10196

42,67137

114.

Cavtat

Dubrovačko-neretvanska

18,21964

42,58239

115.

Molunat

Dubrovačko-neretvanska

18,43498

42,45204

116.

Vela Luka

Dubrovačko-neretvanska

16,70130 16,71021*

42,96050 42,95884*

117.

Brna

Dubrovačko-neretvanska

16,85800

42,90512

118.

Lumbarda

Dubrovačko-neretvanska

17,16836

42,92533

119.

Ubli – operativna obala

Dubrovačko-neretvanska

16,82462

42,74640

120.

Šipanska Luka

Dubrovačko-neretvanska

17,86071

42,72911

121.

Suđurađ

Dubrovačko-neretvanska

17,91101

42,71051

 

 

 

* Privremena geografska koordinata do izgradnje ribarske luke.

 

 

 

Copyright © Ante Borić