Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

NN 107/2022 (16.9.2022.), Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iz kune u euro

Državni zavod za statistiku

1578

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/22 i 88/22), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

NAPUTAK

O PRERAČUNAVANJU VREMENSKIH SERIJA STATISTIČKIH PODATAKA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU IZ KUNE U EURO

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuje se popis vremenskih serija objavljenih statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku, koje će se preračunavati iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Popis vremenskih serija iz članka 1. ovoga Naputka, koji se sastoji od obilježja: statističko područje, naziv serije podataka, periodika, razdoblje preračuna serija u euro te vrsta i institucija objave, nalazi se u prilogu 1. ovog Naputka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/14 Urbroj: 555-01-02-03-22-1 Zagreb, 12. rujna 2022.

Glavna ravnateljica Lidija Brković, v. r.

PRILOG 1

Popis vremenskih serija podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iskazanih u kuni, koje će se preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22 i 88/22)

 

Rbr.

Statističko područje

Naziv serije podataka

Periodika

Razdoblje preračunavanja serije u euro

Vrsta i institucija objave

od

do

1

Demografske i društvene statistike

Socijalna zaštita (metodologija ESSPROS) – osnovni pokazatelji

godišnja

2008.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

2

Demografske i društvene statistike

Socijalna zaštita (metodologija ESSPROS) – prema ESSPROS programima

godišnja

2008.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

3

Demografske i društvene statistike

Pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

4

Demografske i društvene statistike

Plaće

mjesečna kvartalna

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

5

Demografske i društvene statistike

Zaposlenost i plaće – pregled po županijama

mjesečna kvartalna godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

6

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica 0200 – Temeljni agregati opće države

godišnja

1995.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

7

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica 0900 – Detaljna razrada poreza i socijalnih doprinosa prema vrsti poreza ili socijalnih doprinosa

godišnja

1995.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

8

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica 1100 – Ukupna potrošnja opće države, po funkcijama (namjeni)

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

9

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica 2500 – Kvartalni nefinancijski računi opće države

kvartalna

Q1 1999.

Q4 2022.

međunarodna (Eurostat)

10

Ekonomske statistike

Izvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države

polugodišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

11

Ekonomske statistike

Izvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države – historijski podaci

polugodišnja

1995.

2018.

međunarodna (Eurostat)

12

Ekonomske statistike

Izvještaj o potencijalnim obvezama sektora opće države u skladu s direktivom Vijeća Europe 2011/85/EU, 2016. – 2021.

godišnja

2016.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

13

Ekonomske statistike

Upitnik o javnim poduzećima

godišnja

2019.

2022.

međunarodna (Eurostat)

14

Ekonomske statistike

Upitnik o potencijalnim obvezama

godišnja

2018.

2022.

međunarodna (Eurostat)

15

Ekonomske statistike

Upitnik o potencijalnim obvezama – historijski podaci

godišnja

2011.

2017.

međunarodna (Eurostat)

16

Ekonomske statistike

Detaljna lista poreza i socijalnih doprinosa prema nacionalnoj klasifikaciji

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

17

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 0302 – Generiranje imovine (tokovi dugotrajne imovine i zaliha)

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

18

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 2000 – Vrijednost dugotrajne imovine po industrijama i vrsti imovine (unakrsna klasifikacija)

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

19

Ekonomske statistike

ESA2010Tablica 2200 – Investicije u dugotrajnu imovinu po industrijama i vrsti imovine (unakrsna klasifikacija)

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

20

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1300 – Regionalni računi kućanstava

godišnja

2000.

2022.

međunarodna (Eurostat)

21

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 2600 – Bilance dugotrajne imovine

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

22

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1500 – Tablica ponude po bazičnim cijenama, uključujući pretvorbu u kupovne cijene

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

23

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1600 – Tablica upotrebe po kupovnim cijenama

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

24

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1620 – Trgovačke i transportne marže

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

25

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1630 – Porezi umanjeni za subvencije po proizvodima 163x; x={0,1,2,3,4}

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

26

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1610 – Tablice upotrebe u bazičnim cijenama

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

27

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1611 – Tablice upotrebe za domaću proizvodnju po bazičnim cijenama

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

28

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1612 – Tablice upotrebe za uvoz po bazičnim cijenama

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

29

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1700 – Simetrična input-output tablica po bazičnim cijenama (proizvod x proizvod)

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

30

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1800 – Simetrična input-output tablica za domaću proizvodnju (proizvod x proizvod)

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

31

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1750 – Simetrična input-output tablica po bazičnim cijenama (industrija x industrija)

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

32

Ekonomske statistike

ESA2010 Tablica 1850 – Simetrična input-output tablica za domaću proizvodnju (industrija x industrija)

godišnja

2010.

2022.

međunarodna (Eurostat)

33

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0101 – Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama i bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

34

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0101 – Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama i bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama

kvartalna

1Q 1995.

4Q 2022.

međunarodna (Eurostat)

35

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0102 – Bruto domaći proizvod s rashodne strane

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

36

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0102 – Bruto domaći proizvod s rashodne strane

kvartalna

1Q 1995.

4Q 2022.

međunarodna (Eurostat)

37

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0103 – Bruto domaći proizvod s dohodovne strane

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

38

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0103 – Bruto domaći proizvod s dohodovne strane

kvartalna

1Q 1995.

4Q 2022.

međunarodna (Eurostat)

39

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0117 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava prema trajnosti dobara

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

40

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0117 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava prema trajnosti dobara

kvartalna

1Q 1995.

4Q 2022.

međunarodna (Eurostat)

41

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0120 – Izvoz roba (fob) i usluga država članica EU/trećih zemalja

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

42

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0120 – Izvoz roba (fob) i usluga država članica EU/trećih zemalja

kvartalna

1Q 1995.

4Q 2022.

međunarodna (Eurostat)

43

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0121 – Uvoz roba (fob) i usluga od strane država članica EU/trećih zemalja

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

44

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0121 – Uvoz roba (fob) i usluga od strane država članica EU/trećih zemalja

kvartalna

1Q 1995.

4Q 2022.

međunarodna (Eurostat)

45

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0301) – Bruto domaći proizvod i output

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

46

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0501 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava prema namjeni

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

47

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T0501 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava prema

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

48

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T1001 – Bruto domaći proizvod po regijama (NUTS II)

godišnja

2000.

2022.

međunarodna (Eurostat)

49

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T1002 – Sredstva zaposlenih po regijama (A*10), NUTS II

godišnja

2000.

2022.

međunarodna (Eurostat)

50

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica T1200 – Bruto dodana vrijednost po regijama (A*10), NUTS II

godišnja

2000.

2022.

međunarodna (Eurostat)

51

Ekonomske statistike

Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, godišnji obračun

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

52

Ekonomske statistike

Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, tromjesečni obračun

kvartalna

1Q 1995.

4Q 2022.

nacionalna (DZS)

53

Ekonomske statistike

Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županije

godišnja

2000.

2022.

nacionalna (DZS)

54

Ekonomske statistike

Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županije

godišnja

2000.

2022.

nacionalna (DZS)

55

Ekonomske statistike

Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županije

godišnja

2000.

2022.

nacionalna (DZS)

56

Ekonomske statistike

Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županije

godišnja

2000.

2021.

nacionalna (DZS)

57

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica 0800 – Godišnji nefinancijski sektorski računi

godišnja

1995.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

58

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica 0801 – Tromjesečni nefinancijski sektorski računi

kvartalna

1999.

4Q 2022.

međunarodna (Eurostat)

59

Ekonomske statistike

ESA 2010 Tablica 2900 – Mirovinska prava u RH

trogodišnja

2015.

2021.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

60

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Strukturne poslovne statistike poduzeća

godišnja

2008.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

61

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS)

godišnja

2008.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

62

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Strukturne poslovne statistike financijskih institucija

godišnja

2013.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat))

63

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

64

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima

kvartalna

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

65

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost novih narudžbi

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

66

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost novih narudžbi

kvartalna

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

67

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Izdane građevinske dozvole – Predviđena vrijednost radova

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

68

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Izdane građevinske dozvole – Predviđena vrijednost radova

mjesečna

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

69

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1 m2

polugodišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

70

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1 m2

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

71

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1 m2

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

72

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova i troškovi gradnje po 1 m2 koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

73

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Građevinarstvo – Vrijednost izvršenih građevinskih radova prema vrsti građevina

godišnja

2002.

2022.

nacionalna (DZS)

74

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Industrija – Ukupna vrijednost prodanih proizvoda po Nomenklaturi industrijskih proizvoda (NIP)

godišnja

2004.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

75

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom

godišnja

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

76

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom

kvartalna

2022.

2022.

nacionalna (DZS)

77

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom – vremenske serije

mjesečna

2000.

2022.

nacionalna (DZS)

78

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvoz

mjesečna

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

79

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvoz po sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK)

mjesečni kumulativi

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

80

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvoz prema NKD-u (2007.) proizvodno načelo

mjesečni kumulativi

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

81

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvoz po zemljama namjene/podrijetla

mjesečni kumulativi

2010.

2022.

nacionalna (DZS)

82

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom, prema veličini poduzeća

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS)

83

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Izvoz i uvoz prema veličini poduzeća i NKD-u 2007.

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS)

84

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Robna razmjena s inozemstvom – pregled po županijama – Izvoz i uvoz

godišnja

2000.

2022.

nacionalna (DZS)

85

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Izvoz i uvoz u kunama po županijama prema zemljama partnerima

godišnja

2013.

2022.

nacionalna (DZS)

86

II. Ekonomske statistike Tema 2.3. Poslovne statistike

Izvoz i uvoz u kunama po županijama prema NKD-u 2007., organizacijsko načelo

godišnja

2013.

2022.

nacionalna (DZS)

87

III. Sektorske statistike

Tablica 1. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema županiji prebivališta

godišnja

2014.

2019.

nacionalna (DZS)

88

III. Sektorske statistike

Tablica 2. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema stupnju obrazovanja

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

89

III. Sektorske statistike

Tablica 3. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema dobi (u godinama)

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

90

III. Sektorske statistike

Tablica 4. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema spolu

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

91

III. Sektorske statistike

Tablica 5. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema broju članova u kućanstvu

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

92

III. Sektorske statistike

Tablica 6. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema glavnom motivu putovanja

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

93

III. Sektorske statistike

Tablica 7. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema glavnom prijevoznom sredstvu

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

94

III. Sektorske statistike

Tablica 8. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema broju ostvarenih noćenja

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

95

III. Sektorske statistike

Tablica 9. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema vrsti odredišta

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

96

III. Sektorske statistike

Tablica 10. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema vrsti smještaja

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

97

III. Sektorske statistike

Tablica 11. Izdaci na višednevnim putovanjima prema kategorijama izdataka

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

98

III. Sektorske statistike

Tablica 12. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema regiji prebivališta u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS)

99

III. Sektorske statistike

Tablica 13. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema regiji odredišta putovanja u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS)

100

III. Sektorske statistike

Tablica 14. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema dobi (u godinama)

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

101

III. Sektorske statistike

Tablica 15. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema spolu

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

102

III. Sektorske statistike

Tablica 16. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema broju članova u kućanstvu

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS)

103

III. Sektorske statistike

Tablica 17. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema regiji odredišta putovanja u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS)

104

III. Sektorske statistike

Tablica 18. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema regiji prebivališta u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS)

105

III. Sektorske statistike

Tablica 11. Ostvareni prihod luka nautičkog turizma bez PDV-a, u tisućama kuna

godišnja

2019.

2022.

nacionalna (DZS)

106

III. Sektorske statistike

4.3.3.3. Luka nautičkog turizma

godišnja

2005.

2022.

nacionalna (DZS)

107

III. Sektorske statistike

[tour_dem_extot] Ukupni izdaci na višednevnim putovanjima

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

108

III. Sektorske statistike

(tour_dem_exac) Izdaci na višednevnim putovanjima za smještaj

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

109

III. Sektorske statistike

[tour_dem_exacw] Izdaci na višednevnim putovanjima za smještaj prema zemlji odredišta

godišnja

2012

2022.

međunarodna (Eurostat)

110

III. Sektorske statistike

[tour_dem_extr] Izdaci na višednevnim putovanjima za prijevoz

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

111

III. Sektorske statistike

(tour_dem_extrw) Izdaci na višednevnim putovanjima za prijevoz prema zemlji odredišta

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

112

III. Sektorske statistike

[tour_dem_exexp] Izdaci na višednevnim putovanjima prema kategorijama izdataka

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

113

III. Sektorske statistike

[tour_dem_expur] Izdaci na višednevnim putovanjima s obzirom na svrhu putovanja

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

114

III. Sektorske statistike

[tour_dem_exls] Izdaci na višednevnim putovanjima prema duljini boravka

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

115

III. Sektorske statistike

(tour_dem_extotw) Izdaci na višednevnim putovanjima prema zemlji odredišta

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

116

III. Sektorske statistike

[tour_dem_exorg] Izdaci na višednevnim putovanjima prema vrsti organizacije

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

117

III. Sektorske statistike

[tour_dem_expktw] Izdaci na višednevnim putovanjima za paket aranžman

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

118

III. Sektorske statistike

[tour_dem_exsex] Izdaci na višednevnim putovanjima prema spolu

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

119

III. Sektorske statistike

[tour_dem_exage] Izdaci na višednevnim putovanjima prema dobnoj skupini

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

120

III. Sektorske statistike

[tour_dem_exed11]Izdaci na višednevnim putovanjima prema završenom stupnju obrazovanja

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

121

III. Sektorske statistike

(tour_dem_exws) Izdaci na višednevnim putovanjima prema radnom statusu

godišnja

2012.

2022.

međunarodna (Eurostat)

122

III. Sektorske statistike

[tour_dem_sdvexa] Izdaci na jednodnevnim putovanjma – godišnji podaci

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

123

III. Sektorske statistike

(tour_dem_sdvexq) Izdaci na jednodnevnim putovanjima – tromjesečni podaci

kvartalna

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

124

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_203_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima industriji

polugodišnja

2005.

2007.

međunarodna (Eurostat)

125

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_203_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima industriji

polugodišnja

2008.

2022.

međunarodna (Eurostat)

126

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_202_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima kućanstvima

polugodišnja

2005.

2007.

međunarodna (Eurostat)

127

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_202_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima kućanstvima

polugodišnja

2008.

2022.

međunarodna (Eurostat)

128

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_205_H) Cijene električne energije isporučene industriji

polugodišnja

2005.

2007.

međunarodna (Eurostat)

129

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_205_H) Cijene električne energije isporučene industriji

polugodišnja

2008.

2022.

međunarodna (Eurostat)

130

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_204_H) Cijene električne energije isporučene kućanstvima

polugodišnja

2005.

2007.

međunarodna (Eurostat)

131

III. Sektorske statistike

Tablica (NRG_PC_204_H) Cijene električne energije isporučene kućanstvima

polugodišnja

2008.

2022.

međunarodna (Eurostat)

132

III. Sektorske statistike

Ekonomski računi za poljoprivredu

godišnja

2005

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

133

III. Sektorske statistike

Ekonomski računi za poljoprivredu u 2020 za Republiku Hrvatsku, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

godišnja

2005

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

134

III. Sektorske statistike

Procjena realnog dohotka u poljoprivredi

godišnja

2009

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

135

III. Sektorske statistike

Cijene u poljoprivredi

godišnja

2005

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

136

III. Sektorske statistike

Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda

godišnja

2010

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

137

III. Sektorske statistike

Zemljišne cijene i rente

godišnja

2014

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

138

III. Sektorske statistike

Ekonomski računi šumarstva

godišnja

2013

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

139

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica 1.1. Porezi i naknade za okoliš

godišnja

2005.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

140

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica 1.1. Investicije u zaštitu okoliša

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

141

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica 1.2. Tekući izdaci za zaštitu okoliša

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

142

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica 1.1. Output

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

143

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica 1.2. Bruto dodana vrijednost

godišnja

2014.

2022.

nacionalna (DZS) međunarodna (Eurostat)

144

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_TAX) Prihodi od poreza za okoliš

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

145

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_TAXIND2) Porezi za zaštitu okoliša prema gospodarskoj djelatnosti (NACE Rev. 2)

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

146

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (T2020_RT320) Prihodi od ekoloških poreza

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

147

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (T2020_RT300) Porezi na energiju

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

148

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (T2020_RT310) Energetski porezi prema sektoru plaćanja

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

149

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (TEN00120) Implicitna porezna stopa na energiju

godišnja

1995.

2022.

međunarodna (Eurostat)

150

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (TEN00135) Nacionalni izdaci za zaštitu okoliša

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

151

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_EPNEIS) Nacionalni izdaci za zaštitu okoliša po institucionalnim sektorima

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

152

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (TEN00136) Investicije u zaštitu okoliša ukupnog gospodarstva

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

153

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_EPIGG) Investicije opće države u zaštitu okoliša po djelatnosti zaštite okoliša

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

154

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_EPISSP) Investicije poduzeća u zaštitu okoliša kao specijaliziranih i sekundarnih proizvođača zaštite okoliša

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

155

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_EPIAP) Investicije u zaštitu okoliša korporacija kao pomoćnih proizvođača po djelatnosti zaštite okoliša i djelatnosti NACE Rev. 2

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

156

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_PEPSGG) Proizvodnja usluga zaštite okoliša opće države prema ekonomskim obilježjima

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

157

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_PEPSSP) Proizvodnja usluga zaštite okoliša poduzeća kao proizvođača specijalista po gospodarskim značajkama

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

158

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_PEPSNSP) Proizvodnja usluga zaštite okoliša korporacija osim specijaliziranih proizvođača prema ekonomskim obilježjima i djelatnosti NACE Rev. 2

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

159

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_CEPSGH) Izdaci krajnje potrošnje za usluge zaštite okoliša po institucionalnim sektorima

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

160

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_CEPSGC) Međufazna potrošnja usluga zaštite okoliša prema institucionalnom sektoru i djelatnosti NACE Rev. 2

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

161

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_EPTRF) Transferi zaštite okoliša po djelatnosti zaštite okoliša i institucionalnom sektoru

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

162

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_ESST_GG) Subvencije za okoliš i slični transferi od opće države, prema djelatnosti zaštite okoliša, sektoru primatelja i ESA kategoriji transfera

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

163

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (TEN00132) Bruto dodana vrijednost (BDV) u gospodarstvu okoliša EU prema aktivnostima zaštite okoliša i upravljanja resursima

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

164

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (TEN00134) Bruto dodana vrijednost (BDV) u EU gospodarstvu okoliša prema NACE Rev. 2 djelatnosti

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

165

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_EGSS2) Proizvodnja, dodana vrijednost i izvoz u sektoru dobara i usluga za okoliš

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

166

IV. Statistika okoliša i statistika za više područja

Tablica (ENV_AC_EGSS3) Proizvodnja, dodana vrijednost i zaposleni po industrijskim granama u sektoru dobara i usluga za okoliš

godišnja

2014.

2022.

međunarodna (Eurostat)

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić