Baza je ažurirana 09.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

NN 18/2022 (9.2.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

189

Na temelju članka 17.a Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova i ministra poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (»Narodne novine«, broj 88/21) PRILOG 3 - Tipične i zadane vrijednosti uštede stakleničkih plinova u životnom vijeku biogoriva, Tablica 1. – Tipične i zadane vrijednosti za biogoriva ako su proizvedena bez neto emisija ugljika zbog promjene uporabe zemljišta, u dvadeset prvom unosu mijenja se i glasi:

 

Proces dobivanja biogoriva

Ušteda emisija stakleničkih plinova – tipična vrijednost

Ušteda emisija stakleničkih plinova – zadana vrijednost

»biodizel iz palmina ulja (laguna za efluent)

33%

20%«

 

 

Članak 2.

PRILOG 3 – Tipične i zadane vrijednosti uštede stakleničkih plinova u životnom vijeku biogoriva, Tablica 2. – Procijenjene tipične i zadane vrijednosti za buduća biogoriva koja u 2016. nisu bila na tržištu, ili su bila samo u zanemarivim količinama, ako su proizvedena bez neto emisija ugljika zbog promijenjene uporabe zemljišta, unosi: 4, 6 i 8 mijenjaju se i glase:

 

Proizvodni proces dobivanja biogoriva

Tipična ušteda emisija stakleničkih plinova

Zadana ušteda emisija stakleničkih plinova

»Fischer-Tropschov dizel iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

83%

83%

Fischer-Tropschov benzin iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

83%

83%

dimetileter (DME) iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

84%

84%

metanol iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

84%

84%«

 

 

Članak 3.

U PRILOGU 1., Tablici 1.1. – Raščlanjivanje zadane vrijednosti za biogoriva, Raščlanjivanje zadane vrijednosti za uzgoj »eec« uključujući emisije N2O iz tla, unosi deset i šesnaest mijenjaju se i glase:

 

Proces dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva

Emisije stakleničkih plinova – tipična vrijednost (g CO2eq (MJ)

Emisije stakleničkih plinova – zadana vrijednost (g CO2eq (MJ)

»biodizel iz palmina ulja

26,0

26,0

biljno ulje iz palmina ulja obrađeno vodikom

27,3

27,3«

 

 

Članak 4.

U PRILOGU 1., Tablici 1.5. – Raščlanjivanje zadane vrijednosti za biogoriva, Raščlanjivanje zadane vrijednosti za prijevoz i distribuciju »etd«, unos dvadesetčetiri mijenja se i glasi:

 

Proces dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva

Emisije stakleničkih plinova – tipična vrijednost (g CO2eq (MJ)

Emisije stakleničkih plinova – zadana vrijednost (g CO2eq (MJ)

»biodizel od topljenja životinjskih masti (**)

1,6

1,6«

 

 

Članak 5.

U PRILOGU 1., Tablici 1.7. – Raščlanjivanje zadane vrijednosti za biogoriva, Ukupno za uzgoj, obradu, prijevoz i distribuciju, unosi: dvadesetjedan, dvadesetdva, dvadesetčetiri, dvadesetosam, dvadesetdevet, tridesetpet i tridestšest, mijenjaju se i glase:

 

Proces dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva

Emisije stakleničkih plinova – tipična vrijednost (g CO2eq (MJ)

Emisije stakleničkih plinova – zadana vrijednost (g CO2eq (MJ)

»biodizel iz palmina ulja (laguna za efluent)

63,3

75,5

biodizel iz palmina ulja (proces s hvatanjem metana u uljari)

46,1

51,4

biodizel od topljenja životinjskih masti (**)

15,2

20,7

biljno ulje iz palmina ulja obrađeno vodikom (laguna za efluent)

62,1

73,2

biljno ulje iz palmina ulja obrađeno vodikom (proces s hvatanjem metana u uljari)

44,0

47,9

čisto biljno ulje iz palmina ulja (laguna za efluent)

56,4

65,5

čisto biljno ulje iz palmina ulja (proces s hvatanjem metana u uljari)

38,5

40,3«

 

 

Članak 6.

U PRILOGU 1., Tablici 2.1. – Procijenjene raščlanjene zadane vrijednosti za buduća biogoriva koja 2016. nisu bila na tržištu ili su bila u zanemarivim količinama, Raščlanjenje zadane vrijednosti za uzgoj: »eec« uključujući emisije N2O (uključujući usitnjavanje otpadnog drva ili uzgojene šume), unosi četiri i pet, mijenjaju se i glase:

 

Proces dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva

Emisije stakleničkih plinova – tipična vrijednost (g CO2eq (MJ)

Emisije stakleničkih plinova – zadana vrijednost (g CO2eq (MJ)

»Fischer-Tropschov benzin iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

3,3

3,3

Fischer-Tropschov benzin iz uzgojene šume u samostalnom pogonu

8,2

8,2«

 

 

Članak 7.

U PRILOGU 1., Tablici 2.4. – Procijenjene raščlanjene zadane vrijednosti za buduća biogoriva koja 2016. nisu bila na tržištu ili su bila u zanemarivim količinama, Raščlanjene zadane vrijednosti za transport i distribuciju »etd«, unosi: dva, četiri, šest i osam, mijenjaju se i glase:

 

Proces dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva

Emisije stakleničkih plinova – tipična vrijednost (g CO2eq (MJ)

Emisije stakleničkih plinova – zadana vrijednost (g CO2eq (MJ)

»Fischer-Tropschov dizel iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

12,2

12,2

Fischer-Tropschov benzin iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

12,2

12,2

dimetileter (DME) iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

12,1

12,1

metanol iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

12,1

12,1«

 

 

Članak 8.

U PRILOGU 1., Tablici 2.6. – Procijenjene raščlanjene zadane vrijednosti za buduća biogoriva koja 2016. nisu bila na tržištu ili su bila u zanemarivim količinama, Ukupno za uzgoj, obradu, transport i distribuciju, unosi: dva, četiri, šest i osam, mijenjaju se i glase:

 

Proces dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva

Emisije stakleničkih plinova – tipična vrijednost

(g CO2eq (MJ

Emisije stakleničkih plinova – zadana vrijednost (g CO2eq (MJ

»Fischer-Tropschov dizel iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

15,6

15,6

Fischer-Tropschov benzin iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

15,6

15,6

dimetileter (DME) iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

15,2

15,2

metanol iz otpadnog drva u samostalnom pogonu

15,2

15,2«

 

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/23 Urbroj: 517-07-22-6 Zagreb, 31. siječnja 2022.

Ministar dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić