Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2448

Na temelju članka 8. stavka 12. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POLOŽAJA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH, METEOROLOŠKO-OCEANOGRAFSKIH I FENOLOŠKIH POSTAJA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se položaj meteoroloških, meteorološko-oceanografskih, fenoloških i hidroloških postaja državne mreže, zone zaštite u okolini postaja, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zonama zaštite i uvjete za uvođenje ograničenja.

II.

Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja sadrži naziv postaje, geografske koordinate postaje, nadmorsku visinu postaje, vrstu postaje prema Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja te ustanove nadležne za meteorološku, meteorološko-oceanografsku i fenološku postaju. Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja u sastavu državnih mreža meteoroloških postaja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Popis hidroloških postaja za podzemne vode sadrži šifru postaje, oznaku postaje, koordinate položaja postaje, kotu terena te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja za površinske vode sadrži šifru postaje, naziv postaje, ime vodotoka, koordinate položaja postaje, kotu nule vodokaza te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja u sastavu državne mreže hidroloških postaja u Republici Hrvatskoj nalazi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

U okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. I. zona zaštite – osnovni pojas – 50 metara udaljenosti u svim smjerovima od motrilišta meteoroloških postaja

2. II. zona zaštite – prošireni pojas – 100 metara udaljenosti od I. zone zaštite u svim smjerovima

3. III. zona zaštite – uvjet zaštite za visinu objekata u blizini meteoroloških postaja

4. IV. zona zaštite – 1 kilometar od daljinskih meteoroloških postaja u sastavu državne mreže meteoroloških postaja.

U okolini hidroloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. u okolini hidrološke postaje stajaćih površinskih voda proteže se nad vodnim zemljištem na udaljenosti 30 metara od mjerne postaje

2. u okolini hidrološke postaje tekućih površinskih voda obuhvaća korito rijeke uzvodno i nizvodno od hidrološke postaje u duljini koja odgovara desetorostrukoj duljini profila rijeke kod hidrološke postaje pri velikim vodama, ali ne dulje od 250 metara

3. u okolini hidroloških postaja podzemnih voda obuhvaća prostornu udaljenosti 50 metara od mjerne postaje.

IV.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja odnose se na:

1. I. zonu zaštite – na udaljenosti 50 metara u svim smjerovima od motrilišta (ograđeno zemljište meteorološke postaje), zadržavanje prirodnog zatravljenog tla, područje bez drveća i zgrada, zabranjena svaka izgradnja, urbanistički zaštićeno

2. II. zonu zaštite – na udaljenosti 100 metara u svim smjerovima od I. zone zaštite, urbanistički zaštićeni pojas, bez visokih objekata, eventualno na rubovima pojedinačni niski objekti (P, P+1), umjetni izvori topline ili reflektirajuće površine koje mogu biti izvor topline (betonske ili asfaltne površine, parkirališta za motorna vozila), ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 100 metara od meteoroloških postaja

3. III. zonu zaštite – udaljenost bilo kojeg visokog objekta (zgrada, drveće i sl.) u okolini meteorološke postaje mora biti najmanje deset visina toga objekta, a poželjno je 20 visina

4. IV. zonu zaštite – visina objekata koji se grade u okolini daljinskih meteoroloških postaja do udaljenosti 1 kilometar u svim smjerovima ne mogu prelaziti visinu baze radarske antene, a čiji se potencijalni utjecaj utvrđuje posebnom studijom.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini hidroloških postaja odnose se na poduzimanje mjera za sprječavanja štetnih posljedica na rad hidroloških postaja:

1. zabranu izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata

2. zabranu izvođenja zahvata koji bi mogli narušiti prirodne hidrološke procese ili pojave te oštetiti infrastrukturu mjerne postaje

3. zabranu izvođenja radova koji mogu ugroziti ispravan rad mjerne opreme ili fizički oštetiti opremu i instalacije na postaji i time bitno utjecati na kvalitetu i pouzdanost hidroloških podataka.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/410 Urbroj: 50301-05/31-21-3 Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

DRŽAVNA MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJA

 

Mreža glavnih meteoroloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Bilogora

45° 53’ 01.1”

17° 12’ 00.6”

259

DHMZ

2

Bjelovar

45° 54’ 35.1”

16° 51’ 09.9”

141

DHMZ

3

Daruvar

45° 35’ 29.0”

17° 12’ 36.6”

152

DHMZ

4

Dubrovnik

42° 38’ 41.1”

18° 05’ 05.5”

52

DHMZ

5

Gorice

45° 13’ 24.9”

17° 16’ 42.4”

135

DHMZ

6

Gospić

44° 33’ 01.6”

15° 22’ 23.4”

564

DHMZ

7

Gradište

45° 09’ 32.9”

18° 42’ 12.4”

97

DHMZ

8

Hvar

43° 10’ 14.7”

16° 26’ 14.1”

20

DHMZ

9

Karlovac

45° 29’ 37.0”

15° 33’ 54.0”

110

DHMZ

10

Knin

44° 02’ 26.8”

16° 12’ 24.7”

255

DHMZ

11

Komiža

43° 02’ 54.9”

16° 05’ 13.8”

20

DHMZ

12

Krapina

46° 08’ 15.7”

15° 53’ 17.5”

202

DHMZ

13

Lastovo

42° 46’ 06”

16° 54’ 00.5”

186

DHMZ

14

Mali Lošinj

44° 31’ 57.0”

14° 28’ 19.0”

53

DHMZ

15

Ogulin

45° 15’ 46.0”

15° 13’ 20.0”

328

DHMZ

16

Osijek – Čepin

45° 30’ 08.1”

18° 33’ 42.1”

89

DHMZ

17

Parg

45° 35’ 36.5”

14° 37’ 49.9”

863

DHMZ

18

Pazin

45° 14’ 27.0”

13° 56’ 43.0”

291

DHMZ

19

Ploče

43° 02’ 50.6”

17° 26’ 33.6”

2

DHMZ

20

Puntijarka

45° 54’ 27.6”

15° 58’ 06.0”

991

DHMZ

21

Rab

44° 45’ 20.2”

14° 46’ 07.4”

24

DHMZ

22

Rijeka

45° 20’ 13.4”

14° 26’ 34.2”

120

DHMZ

23

Senj

44° 59’ 32.9”

14° 54’ 12.2”

26

DHMZ

24

Sisak

45° 29’ 59.8”

16° 22’ 00.7”

98

DHMZ

25

Slavonski Brod

45° 09’ 32.9”

17° 59’ 43.6”

88

DHMZ

26

Split – Marjan

43° 30’ 30”

16° 25’ 34.8”

122

DHMZ

27

Šibenik

43° 43’ 41.2”

15° 54’ 22.7”

77

DHMZ

28

Varaždin

46° 16’ 58.0”

16° 21’ 50.0”

167

DHMZ

29

Zadar

44° 07’ 48.4”

15° 12’ 20.9”

5

DHMZ

30

Zagreb – Grič

45° 48’ 52.5”

15° 58’ 19.3”

157

DHMZ

31

Zavižan

44° 48’ 52.8”

14° 58’ 31.0”

1594

DHMZ

 

 

 

 

Mreža planinskih meteoroloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Parg

45° 35’ 36.5”

14° 37’ 49.9”

863

DHMZ

2

Puntijarka

45° 54’ 27.6”

15° 58’ 06.0”

991

DHMZ

3

Zavižan

44° 48’ 52.8”

14° 58’ 31.0”

1594

DHMZ

 

 

 

Mreža meteoroloških opservatorija

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Zagreb – Maksimir

45° 49’ 18.7”

16° 02’ 01.0”

123

DHMZ

 

 

 

Mreža glavnih agrometeoroloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Križevci

46° 01’ 43.8”

16° 33’ 12.5”

157

DHMZ

2

Makarska

43° 17’ 15.8”

17° 01’ 11.5”

50

DHMZ

 

 

 

Mreža klimatoloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Bakar

45° 18’ 21.0’’

14° 32’ 08.0’’

2

DHMZ

2

Bednja

46° 13’ 38.5’’

15° 58’ 51.5’’

240

DHMZ

3

Beli Manastir

45° 46’ 51.6’’

18° 35’ 36.6’’

95

DHMZ

4

Benkovac

44° 01’ 50.6’’

15° 38’ 23.2’’

246

DHMZ

5

Bilje

45° 36’ 32.1’’

18° 44’ 20.5’’

88

DHMZ

6

Biograd na Moru

43° 56’ 44.5’’

15° 26’ 52.8’’

8

DHMZ

7

Bol

43° 15’ 50.4’’

16° 39’ 13.8’’

42

DHMZ

8

Bosiljevo

45° 25’ 08.1’’

15° 17’ 11.5’’

217

DHMZ

9

Botonega

45° 19’ 45.8’’

13° 55’ 06.9’’

50

DHMZ

10

Božava

44° 08’ 26.0’’

14° 54’ 24.4’’

20

DHMZ

11

Brinje

45° 00’ 07.6’’

15° 08’ 08.8’’

485

DHMZ

12

Cres

44° 57’ 17.0’’

14° 24’ 51.7’’

5

DHMZ

13

Crikvenica

45° 10’ 24.0’’

14° 41’ 20.0’’

2

DHMZ

14

Crni Lug – NP Risnjak

45° 25’ 06.1’’

14° 41’ 09.3’’

683

DHMZ

15

Čazma

45° 44’ 48.5’’

16° 37’ 33.3’’

129

DHMZ

16

Čepić

45° 12’ 08.0’’

14° 08’ 22.0’’

30

DHMZ

17

Delnice

45° 24’ 15.6’’

14° 48’ 29.2’’

681

DHMZ

18

Delta Neretve

43° 00’ 31.0”

17° 33’ 58.0”

60

DHMZ

19

Desinić

46° 09’ 25.0”

15° 39’ 46.0”

352

DHMZ

20

Donji Lapac

44° 32’ 58.4’’

15° 57’ 38.1’’

582

DHMZ

21

Donji Miholjac

45° 45’ 32.0’’

18° 09’ 37.7’’

97

DHMZ

22

Drniš

43° 52’ 13.1’’

16° 09’ 22.5’’

349

DHMZ

23

Đakovo

45° 17’ 42.4’’

18° 24’ 32.7’’

98

DHMZ

24

Đurđevac

46° 01’ 38.7’’

17° 03’ 26.5’’

121

DHMZ

25

Goli Vrh

45° 41’ 51.0”

15° 43’ 28.0”

213

DHMZ

26

Gorinci

45° 21’ 23.0’’

15° 20’ 40.3’’

203

DHMZ

27

Goveđari – NP Mljet

42° 46’ 30.4’’

17° 21’ 45.5’’

30

DHMZ

28

Grabovac

45° 42’ 06.6’’

18° 44’ 10.3’’

91

DHMZ

29

Gračac

44° 18’ 21.6’’

15° 51’ 26.4’’

567

DHMZ

30

Gruda

42° 31’ 12.0”

18° 21’ 39.0”

72

DHMZ

31

Hrvatska Kostajnica

45° 13’ 47.2’’

16° 32’ 39.0’’

152

DHMZ

32

Hum – Vis

43° 01’ 52.0”

16° 05’ 42.0”

587

DHMZ

33

Ilok

45° 13’ 28.6’’

19° 21’ 33.5’’

133

DHMZ

34

Imotski

43° 26’ 41.1’’

17° 13’ 17.2’’

399

DHMZ

35

Jelsa

43° 09’ 37.8’’

16° 41’ 30.1’’

3

DHMZ

36

Kopački Rit

45° 41’ 51.0”

18° 49’ 59.0”

83

DHMZ

37

Koprivnica

46° 10’ 09.1’’

16° 48’ 52.2’’

141

DHMZ

38

Korčula

42° 57’ 38.5’’

17° 07’ 54.7’’

15

DHMZ

39

Korenica

44° 46’ 29.5’’

15° 41’ 22.9’’

688

DHMZ

40

Krbava

44° 36’ 58.0’’

15° 40’ 25.0’’

637

DHMZ

41

Krk

45° 01’ 13.6’’

14° 33’ 54.4’’

28

DHMZ

42

Kukuljanovo

45° 19’ 54.6’’

14° 31’ 09.2’’

313

DHMZ

43

Kuna

42° 58’ 03.8’’

17° 20’ 36.1’’

344

DHMZ

44

Kutina

45° 29’ 11.3’’

16° 45’ 13.3’’

114

DHMZ

45

Kutjevo – Vidim

45° 25’ 28.1’’

17° 52’ 35.7’’

262

DHMZ

46

Lekenik

45° 34’ 36.0’’

16° 12’ 55.0’’

100

DHMZ

47

Letaj – brana

45° 15’ 37.4’’

14° 07’ 39.7’’

97

DHMZ

48

Ličko Lešće

44° 48’ 36.4’’

15° 18’ 42.1’’

463

DHMZ

49

Lipik

45° 25’ 01.1’’

17° 08’ 58.7’’

153

DHMZ

50

Lovinac

44° 23’ 25.1’’

15° 40’ 55.3’’

580

DHMZ

51

Ludbreg – Hrastovsko

46° 14’ 37.3’’

16° 34’ 26.6’’

158

DHMZ

52

Metković

43° 02’ 47.2’’

17° 38’ 35.1’’

4

DHMZ

53

Monte Kope

44° 48’ 44.0”

13° 52’ 21.0”

48

DHMZ

54

Našice

45° 30’ 00.5’’

18° 05’ 03.3’’

144

DHMZ

55

Nova Gradiška – Cernik

45° 17’ 11.3’’

17° 22’ 48.5’’

169

DHMZ

56

Novi Marof

46° 09’ 27.3’’

16° 19’ 43.0’’

200

DHMZ

57

Novigrad

44° 10’ 51.3’’

15° 33’ 03.7’’

17

DHMZ

58

Novigrad – Istra

45° 19’ 58.9’’

13° 34’ 14.2’’

34

DHMZ

59

Novska

45° 20’ 01.5’’

16° 58’ 07.1’’

120

DHMZ

60

Oborovo

45° 40’ 45.3’’

16° 15’ 21.6’’

101

DHMZ

61

Opuzen

43° 01’ 03.1’’

17° 33’ 31.3’’

3

DHMZ

62

Osijek – Tvrđavica

45° 34’ 21.4’’

18° 40’ 54.8’’

84

DHMZ

63

Otočac

44° 52’ 02.5’’

15° 13’ 41.8’’

457

DHMZ

64

Pag

44° 26’ 27.4’’

15° 03’ 51.1’’

16

DHMZ

65

Palagruža

42° 23’ 34.0’’

16° 15’ 17.8’’

98

DHMZ

66

Petrinja

45° 25’ 55.9’’

16° 16’ 08.5’’

106

DHMZ

67

Pisarovina

45° 34’ 35.0’’

15° 52’ 57.2’’

138

DHMZ

68

Plaški

45° 04’ 46.1’’

15° 21’ 19.2’’

395

DHMZ

69

Plitvička Jezera

44° 52’ 52.5’’

15° 37’ 11.3’’

579

DHMZ

70

Poreč

45° 13’ 19.3’’

13° 36’ 13.1’’

26

DHMZ

71

Porer

44° 45’ 29.0”

13° 53’ 27.0”

5

DHMZ

72

Požega

45° 20’ 32.6’’

17° 42’ 08.1’’

152

DHMZ

73

Pregrada

46° 09’ 17.8’’

15° 44’ 53.9’’

181

DHMZ

74

Prevlaka

42° 23’ 36.0”

18° 31’ 50.0”

68

DHMZ

75

Prijeboj

44° 49’ 54.0”

15° 39’ 52.0”

704

DHMZ

76

Pula

44° 51’ 56.0’’

13° 50’ 46.0’’

29

DHMZ

77

Račinovci

44° 52’ 03.0’’

18° 57’ 26.1’’

86

DHMZ

78

Ravni Kotari

44° 01’ 16.0”

15° 30’ 58.0”

134

DHMZ

79

Ričice – Brana

43° 29’ 48.0’’

17° 08’ 02.4’’

402

DHMZ

80

Rovinj

45° 06’ 16.4’’

13° 37’ 44.8’’

20

DHMZ

81

Samobor

45° 49’ 09.2’’

15° 43’ 11.4’’

141

DHMZ

82

Sestrice Vele

43° 51’ 10.4’’

15° 12’ 20.3’’

35

DHMZ

83

Silba

44° 22’ 14.0’’

14° 41’ 45.3’’

17

DHMZ

84

Sinj

43° 42’ 15.4’’

16° 39’ 59.8’’

308

DHMZ

85

Slatina – Medinci

45° 44’ 29.5’’

17° 44’ 53.7’’

107

DHMZ

86

Slunj

45° 07’ 00.3’’

15° 35’ 03.8’’

276

DHMZ

87

Sošice

45° 44’ 59.1’’

15° 22’ 56.4’’

558

DHMZ

88

Ston

42° 50’ 12.0’’

17° 41’ 41.7’’

2

DHMZ

89

Stružec

45° 31’ 44.3’’

16° 34’ 45.8’’

138

DHMZ

90

Stubičke Toplice

45° 58’ 31.0’’

15° 55’ 26.9’’

180

DHMZ

91

Sumartin

43° 17’ 16.2’’

16° 52’ 25.9’’

20

DHMZ

92

Sunja

45° 21’ 49.8’’

16° 34’ 53.7’’

100

DHMZ

93

Sutivan

43° 23’ 04.3’’

16° 28’ 58.4’’

6

DHMZ

94

Sv. Ivan na Pučini

45° 02’ 34.6’’

13° 36’ 51.4’’

8

DHMZ

95

Sv. Ivan Zelina

45° 58’ 34.8’’

16° 14’ 29.6’’

205

DHMZ

96

Sv. Jure – Biokovo

43° 20’ 32.0”

17° 03’ 10.0”

1760

DHMZ

97

Šestanovac

43° 26’ 57.0’’

16° 55’ 18.5’’

255

DHMZ

98

Šibice

45° 51’ 18.3’’

15° 47’ 00.7’’

133

DHMZ

99

Valpovo – Tiborjanci

45° 40’ 55.0’’

18° 20’ 10.1’’

92

DHMZ

100

Vela Luka

42° 57’ 33.1’’

16° 43’ 13.5’’

5

DHMZ

101

Vela Straža

43° 59’ 27.0”

15° 03’ 32.0”

325

DHMZ

102

Veli Rat

44° 09’ 07.0”

14° 49’ 12.0”

2

DHMZ

103

Vinkovci

45° 17’ 00.7’’

18° 46’ 23.8’’

89

DHMZ

104

Virovitica

45° 49’ 01.0’’

17° 23’ 52.5’’

118

DHMZ

105

Višnjan

45° 17’ 29.0”

13° 45’ 01.0”

335

DHMZ

106

Voćin

45° 37’ 19.1’’

17° 32’ 44.4’’

215

DHMZ

107

Vrelo Ličanke

45° 19’ 38.5’’

14° 42’ 07.1’’

719

DHMZ

108

Vrgorac

43° 12’ 17.9’’

17° 22’ 13.4’’

225

DHMZ

109

Vukovar

45° 21’ 16.8’’

19° 00’ 04.0’’

88

DHMZ

110

Zabok

46° 01’ 11.0’’

15° 53’ 25.7’’

150

DHMZ

111

Zagreb – Rim

45° 50’ 32.3’’

15° 59’ 29.6’’

220

DHMZ

112

Zvečevo

45° 32’ 31.2’’

17° 30’ 56.8’’

442

DHMZ

113

Županja

45° 04’ 03.2’’

18° 41’ 34.0’’

84

DHMZ

 

 

 

 

 

Mreža kišomjernih postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h(m)

 

1

Adamovec

45° 53’ 42.2’’

16° 10’ 04.3’’

133

DHMZ

2

Aljmaš Planina

45° 31’ 43.9’’

18° 58’ 19.7’’

150

DHMZ

3

Antunovac

45° 29’ 57.2’’

17° 00’ 08.0’’

133

DHMZ

4

Aržano

43° 35’ 11.2’’

16° 59’ 48.4’’

657

DHMZ

5

Babin Potok Donji

44° 50’ 41.7’’

15° 29’ 43.1’’

757

DHMZ

6

Babina Greda

45° 07’ 14.9’’

18° 33’ 33.1’’

87

DHMZ

7

Babino Polje

42° 44’ 04.8’’

17° 33’ 13.2’’

120

DHMZ

8

Baderna

45° 12’ 46.6’’

13° 45’ 15.1’’

260

DHMZ

9

Bale

45° 02’ 24.9’’

13° 47’ 15.8’’

142

DHMZ

10

Barbariga

44° 59’ 32.0’’

13° 44’ 33.0’’

10

DHMZ

11

Baška Voda

43° 21’ 23.8’’

16° 56’ 58.6’’

5

DHMZ

12

Batina

45° 50’ 18.1’’

18° 50’ 35.0’’

88

DHMZ

13

Begovo Razdolje

45° 18’ 31.4’’

14° 53’ 46.0’’

1057

DHMZ

14

Beničanci

45° 38’ 16.4’’

18° 10’ 50.7’’

96

DHMZ

15

Betina

43° 49’ 03.3’’

15° 36’ 17.8’’

4

DHMZ

16

Bisko

43° 34’ 15.4’’

16° 40’ 58.2’’

312

DHMZ

17

Biševo

42° 59’13.1’’

16° 00’ 12’’

25

DHMZ

18

Blato (na Korčuli)

42° 56’ 24.5’’

16° 47’ 03.6’’

36

DHMZ

19

Blato na Cetini

43° 29’ 17.2’’

16° 49’ 57.4’’

217

DHMZ

20

Blinjski Kut

45° 24’ 11.7’’

16° 28’ 03.1’’

105

DHMZ

21

Blizna Donja

43° 35’ 22.9’’

16° 05’ 42.8’’

420

DHMZ

22

Brbinj

44° 04’ 43.4’’

15° 00’ 01.1’’

60

DHMZ

23

Brezovica

45° 42’ 58.0’’

15° 53’ 18.0’’

125

DHMZ

24

Brinjani

45° 31’ 41”

16° 49’ 41”

126

DHMZ

25

Brinje – Bičanići

44° 59’ 42.8’’

15° 08’ 22.7’’

483

DHMZ

26

Brod na Kupi

45° 27’ 45.4”

14° 51’ 04.0”

222

DHMZ

27

Brođanci

45° 32’ 32.9’’

18° 27’ 25.8’’

92

DHMZ

28

Brseč

45° 10’ 43.5’’

14° 14’ 3.8’’

157

DHMZ

29

Brusje

43° 11’ 26.2’’

16° 29’ 11.5’’

341

DHMZ

30

Brušane

44° 30’ 04.7”

15° 16’ 10.3”

589

DHMZ

31

Budinjak

45° 47’ 21.0”

15° 29’ 25.0”

744

DHMZ

32

Buševec

45° 38’ 26.9”

16° 06’ 51.3”

109

DHMZ

33

Bužim

44° 34’ 23.0”

15° 15’ 04.0”

570

DHMZ

34

Cabuna

45° 45’ 00.4”

17° 35’ 10.4”

140

DHMZ

35

Cerna

45° 11’ 32.3”

18° 41’ 46.4”

94

DHMZ

36

Cerovlje

45° 16’ 28.0”

14° 00’ 37.0”

280

DHMZ

37

Cubinec

46° 00’ 02.7”

16° 33’ 29.3”

130

DHMZ

38

Čabar

45° 35’ 46.5”

14° 38’ 51.8”

498

DHMZ

39

Čačinci

45° 36’ 12.0”

17° 52’ 01.2”

120

DHMZ

40

Čara

42° 56’ 02.3”

16° 55’ 53.4”

126

DHMZ

41

Čepelovac

45° 59’ 43.0”

17° 02’ 49.8”

150

DHMZ

42

Čibača

42° 37’ 37.7”

18° 10’ 45.1”

30

DHMZ

43

Čitluk (Dalm.)

43° 44’ 42.9”

16° 39’ 56.0”

320

DHMZ

44

Čučerje

45° 53’ 33.7’’

16° 03’ 37.0’’

246

DHMZ

45

Čvrstec

46° 00’ 01.7”

16° 39’ 42.5”

182

DHMZ

46

Dabar

44° 56’ 50.8”

15° 19’ 21.0”

573

DHMZ

47

Desinić

46° 08’ 49.5”

15° 40’ 27.9”

219

DHMZ

48

Dicmo

43° 38’ 12.3”

16° 35’ 46.4”

360

DHMZ

49

Dobrinj

45° 07’ 48.0”

14° 36’ 16.0”

197

DHMZ

50

Donja Klada

44° 48’ 50.1”

14° 53’ 02.8”

9

DHMZ

51

Donja Pušća

45° 54’ 23.2”

15° 46’ 51.9”

159

DHMZ

52

Donje Stative

45° 30’ 55.8”

15° 28’ 31.1”

140

DHMZ

53

Donji Bitelić

43° 47’ 40.7”

16° 36’ 47.7”

432

DHMZ

54

Donji Dobretin

45° 00’ 11.0”

16° 19’ 14.0”

129

DHMZ

55

Donji Javoranj

45° 06’ 12.2”

16° 21’ 16.2”

155

DHMZ

56

Donji Macelj

46° 12’ 55.5”

15° 50’ 43.4”

208

DHMZ

57

Donji Zemunik

44° 06’ 22.9’’

15° 22’ 43.4’’

96

DHMZ

58

Donji Zvečaj

45° 24’ 21.5’’

15° 26’ 44.8’’

150

DHMZ

59

Draganić

45° 36’ 00.5’’

15° 35’ 54.4’’

117

DHMZ

60

Drežnica

45° 08’ 05.5”

15° 05’ 29.7’’

510

DHMZ

61

Dubočac

45° 02’ 59.8”

17° 52’ 10.6”

93

DHMZ

62

Dubrava – Gata

43° 30’ 07.9”

16° 38’ 19.8”

538

DHMZ

63

Duga Resa

45° 26’ 58.6’’

15° 29’ 39.8’’

134

DHMZ

64

Dugi Rat

43° 26’ 51.2”

16° 38’ 34.8”

56

DHMZ

65

Dugopolje

43° 35’ 00.5”

16° 35’ 46.2”

295

DHMZ

66

Ferdinandovac

46° 03’ 17.1”

17° 13’ 27.5”

113

DHMZ

67

Feričanci

45° 31’ 34.3”

17° 57’ 52.6”

127

DHMZ

68

Filarija

45° 24’ 35.3’’

13° 46’ 23.4’’

291

DHMZ

69

Gdinj

43° 07’ 49.7”

16° 55’ 44.0”

316

DHMZ

70

Generalski Stol

45° 20’ 07.9”

15° 22’ 03.7”

200

DHMZ

71

Gerovo

45° 30’ 53.0’’

14° 38’ 39.0’’

565

DHMZ

72

Glina

45° 20’ 35.5”

16° 05’ 22.1”

113

DHMZ

73

Gljev

43° 44’ 33.4”

16° 45’ 25.8”

495

DHMZ

74

Gologorica

45° 15’ 29.0”

14° 02’ 06.0”

300

DHMZ

75

Gorica Svetojanska

45° 43’ 15.8”

15° 35’ 38.8”

279

DHMZ

76

Gornja Klada

44° 48’ 47.0”

14° 54’ 26.0”

370

DHMZ

77

Gornja Rijeka

46° 06’ 32.7”

16° 23’ 34.1”

206

DHMZ

78

Gornje Selo

43° 21’ 06.9”

16° 20’ 29.7”

140

DHMZ

79

Gornje Sitno

43° 31’ 06.7”

16° 36’ 23.4”

586

DHMZ

80

Gornji Bitelić

43° 48’ 45.1”

16° 38’ 55.2”

520

DHMZ

81

Gornji Humac

43° 17’ 57.3”

16° 43’ 24.0”

453

DHMZ

82

Graberje

45° 23’ 22.2’’

16° 10’ 13.4’’

132

DHMZ

83

Gradac

43° 06’ 18.9”

17° 20’ 26.7”

10

DHMZ

84

Gradec

45° 50’ 14.1”

16° 32’ 04.3”

144

DHMZ

85

Gradinje

45° 15’ 34.0”

14° 05’ 22.0”

254

DHMZ

86

Grdinići

45° 19’ 11.6”

14° 02’ 25.7”

425

DHMZ

87

Grubišno Polje

45° 41’ 52.2”

17° 10’ 17.2”

163

DHMZ

88

Han (na Cetini)

43° 43’ 49.4”

16° 41’ 41.3”

320

DHMZ

89

Hlebine

46° 09’ 19.3”

16° 57’ 45.9”

125

DHMZ

90

Hreljin

45° 16’ 58.0”

14° 35’ 55.0”

307

DHMZ

91

Hruševec

45° 57’ 04.0”

15° 48’ 20.0”

197

DHMZ

92

Hum

45° 20’ 46.9”

14° 04’ 00.3”

349

DHMZ

93

Hum Bistrički

46° 00’ 28.3”

16° 05’ 33.3”

175

DHMZ

94

Ilovik

44° 27’ 35.1’’

14° 32’ 49.2’’

5

DHMZ

95

Ist

44° 16’ 25.0”

14° 46’ 01.9”

34

DHMZ

96

Janjina

42° 55’ 31.7’’

17° 25’ 53.6’’

140

DHMZ

97

Jasenak

45° 14’ 08.8”

15° 02’ 33.3”

628

DHMZ

98

Jasenaš

45° 43’ 37.1”

17° 24’ 45.3”

215

DHMZ

99

Jasenovac

45° 16’ 14.4”

16° 54’ 24.5”

94

DHMZ

100

Jaškovo

45° 33’ 34.4’’

15° 28’ 41.4’’

175

DHMZ

101

Juršići

45° 01’ 19.3’’

13° 52’ 32.3’’

230

DHMZ

102

Kalnički Ljubelj

46° 09’ 56.1

16° 28’ 20.9”

320

DHMZ

103

Kalnik

46° 07’ 39.5”

16° 27’ 51.8”

359

DHMZ

104

Kapela

45° 59’ 17.5”

16° 51’ 03.9”

220

DHMZ

105

Kašina

45° 55’ 15.7”

16° 07’ 11.4”

205

DHMZ

106

Kaštel Sućurac

43° 32’ 50.7”

16° 26’ 00.9”

10

DHMZ

107

Kijevo

43° 57’ 58.2”

16° 21’ 47.6”

510

DHMZ

108

Kistanje

43° 58’ 59.6”

16° 00’ 28.3”

249

DHMZ

109

Klana

45° 26’ 32.9”

14° 22’ 04.5”

564

DHMZ

110

Klanjec

46° 03’ 03.9”

15° 44’ 29.8”

263

DHMZ

111

Klenovnik

46° 16’ 22.6”

16° 04’ 15.2”

230

DHMZ

112

Klinča Sela

45° 40’ 46.0”

15° 45’ 13.0”

147

DHMZ

113

Klis

43° 33’ 43.8”

16° 31’ 12.4”

340

DHMZ

114

Kloštar (Istra)

45° 8’ 35.5’’

13° 42’ 6.9’’

120

DHMZ

115

Kloštar Ivanić

45° 44’ 21.6”

16° 25’11.1”

157

DHMZ

116

Kosinjski Bakovac

44° 42’ 19.2”

15° 13’ 33.4”

525

DHMZ

117

Kosovo

43° 57’ 23.3”

16° 12’ 47.5”

282

DHMZ

118

Kotišina

43° 17’ 23.3”

17° 02’ 45.0”

273

DHMZ

119

Kozica

43° 15’ 54.9”

17° 12’ 47.5”

340

DHMZ

120

Krapinske Toplice

46°05’50.4”

15° 50’ 14.2”

165

DHMZ

121

Krasno Polje

44° 49’ 13.7”

15° 03’ 9.2”

708

DHMZ

122

Kravarsko

45° 35’ 41.9”

16° 02’ 22.9”

205

DHMZ

123

Krivi Put

45° 01’ 10.9’’

14° 55’ 8.6”

575

DHMZ

124

Križovljan Grad

46° 23’ 02.2”

16° 07’ 18.7”

199

DHMZ

125

Kumrovec

46° 04’ 40.0”

15° 40’ 43.8”

180

DHMZ

126

Kutjevo

45° 25’ 24.3”

17° 52’ 51.4”

236

DHMZ

127

Lanišće

45° 24’ 30.8”

14° 06’ 52.7’’

542

DHMZ

128

Laz Bistrički

45° 58’ 26.9”

16° 05’ 44.4”

410

DHMZ

129

Lećevica

43° 38’ 29.9”

16° 20’ 56.8”

406

DHMZ

130

Ledenice

45° 08’ 23”

14° 50’ 38”

295

DHMZ

131

Legrad

46° 17’ 23.5”

16° 50’ 47.5”

132

DHMZ

132

Letovanić

45° 30’ 30’’

16° 11’ 55’’

102

DHMZ

133

Lič

45° 16’ 53.7’’

14° 43’ 18.3’’

726

DHMZ

134

Lipovac

45° 03’ 16.6”

19° 04’ 11.7”

83

DHMZ

135

Lišane Ostrovičke

43° 58’ 23.2”

15° 45’ 33.5”

168

DHMZ

136

Lonja

45° 21’ 49.5”

16° 42’ 44.0”

98

DHMZ

137

Lopar

44° 49’ 41.5”

14° 44’ 23.0”

14

DHMZ

138

Lopud

42° 41’ 06.9’’

17° 56’ 21.8’’

15

DHMZ

139

Lovranska Draga

45° 16’ 40.3’’

14° 14’ 36.8’’

359

DHMZ

140

Lovreć

43° 29’ 23.3’’

16° 58’ 58.9’’

526

DHMZ

141

Ložišća

43° 20’ 51.9’’

16° 28’ 53.7’’

100

DHMZ

142

Lupoglav – Istra

45° 21’ 06.2’’

14° 06’ 26.6’’

390

DHMZ

143

Ljubač

44° 15’ 37.4’’

15° 17’ 50.5’’

11

DHMZ

144

Mali Poganac

46° 06’ 47.7”

16° 39’ 31.6”

240

DHMZ

145

Malinska

45° 06’ 54.4’’

14° 31’ 20.1’’

42

DHMZ

146

Maranovići

42° 42’ 52.6”

17° 40’ 03.2”

115

DHMZ

147

Marčelji

45° 23’ 45.5”

14° 23’ 16.6”

414

DHMZ

148

Marija Gorica

45° 54’ 39.1”

15° 43’ 39.7”

260

DHMZ

149

Marijanci

45° 40’ 20.9”

18° 16’ 48.5”

97

DHMZ

150

Marina

43° 30’ 44.9”

16° 06’ 36.0”

20

DHMZ

151

Martinščica

44° 49’ 03.6’’

14° 21’ 21.5’’

2

DHMZ

152

Maslinica

43° 23’ 46.6”

16° 12’ 47.9”

10

DHMZ

153

Matulji

45° 21’56.7’’

14° 19’24.2’’

213

DHMZ

154

Mečenčani

45° 18’ 16.3”

16° 23’ 01.3”

179

DHMZ

155

Medov Dolac

43° 26’ 58.2”

17° 02’ 35.1”

536

DHMZ

156

Medulin

44° 49’ 17.6”

13° 56’ 12.0”

33

DHMZ

157

Medviđa

44° 06’ 21.1”

15° 49’ 23.6”

395

DHMZ

158

Milna

43° 19’ 43.2’’

16° 26’ 33.9’’

15

DHMZ

159

Modruš

45° 07’ 59.5”

15° 14’ 55.0’’

580

DHMZ

160

Momjan

45° 25’ 36.6’’

13° 42’ 33.5’’

275

DHMZ

161

Moščenička Draga

45° 14’ 24.2’’

14° 15’ 02.3’’

8

DHMZ

162

Mrkopalj

45° 19’ 31.0’’

14° 51’ 18.5’’

824

DHMZ

163

Mrzla Vodica

45° 22’ 10.5’’

14° 39’ 54.8’’

751

DHMZ

164

Mrzlo Polje Žumberačko

45° 46’ 43’’

15° 29’ 21’’

563

DHMZ

165

Muć

43° 41’ 40.9”

16° 27’ 37.0”

438

DHMZ

166

Narta

45° 50’ 02.9”

16° 47’ 13.0”

130

DHMZ

167

Nijemci

45° 08’ 12.8”

19° 02’ 31.4”

90

DHMZ

168

Nin

44° 14’ 29.7’’

15° 10’ 37.2’’

4

DHMZ

169

Niza

45° 32’ 27.4’’

18° 14’ 12.5’’

99

DHMZ

170

Novalja

44° 33’ 01.1”

14° 53’ 06.3”

3

DHMZ

171

Novi Vinodolski

45° 07’ 52’’

14° 47’ 09”

33

DHMZ

172

Odra

45° 43’ 54.2”

15° 59’ 48.2”

114

DHMZ

173

Okučani

45° 15’ 31.1”

17° 12’ 00.5”

119

DHMZ

174

Oltari

44° 52’ 29.5”

14° 59’ 31.3”

1052

DHMZ

175

Omiš

43° 26’ 36.6”

16° 41’ 25.1”

5

DHMZ

176

Orahovica

45° 32’ 39.4”

17° 54’ 03.3”

183

DHMZ

177

Orljavac

45° 24’ 37.0”

17° 29’ 44.4”

231

DHMZ

178

Osekovo

45° 31’ 00.4”

16° 36’ 51.2”

120

DHMZ

179

Osor

44° 41’ 41.6’’

14° 23’ 34.9’’

3

DHMZ

180

Oštarije

45° 13’ 02.1’’

15° 18’ 27.2’’

315

DHMZ

181

Otavice

43° 50’ 58.9”

16° 15’ 07.1”

320

DHMZ

182

Otok

45° 08’ 43.5”

18° 53’ 46.7”

90

DHMZ

183

Ovčara

45° 17’ 48.1”

19° 02’ 46.4”

110

DHMZ

184

Pakrac

45°27’22”

17°11’42”

220

DHMZ

185

Pašman

43° 57’ 17.0”

15° 23’ 06.0”

3

DHMZ

186

Perković

43° 40’ 28.3”

16° 06’ 51.4”

195

DHMZ

187

Perušić

44° 38’ 54.5”

15° 22’ 20.1”

603

DHMZ

188

Pirovac

43° 49’ 18.1’’

15° 40’ 05.3’’

30

DHMZ

189

Pitomača

45° 58’ 08.2”

17° 11’ 29.8”

120

DHMZ

190

Plase

45° 17’ 3.0”

14° 37’ 38.7”

580

DHMZ

191

Pleternica

45° 17’ 19.1”

17° 48’ 04.6”

153

DHMZ

192

Podgarić

45° 38’ 28.1”

16° 46’ 01.6”

74

DHMZ

193

Podgora

43° 14’ 06.7”

17° 04’ 47.4”

46

DHMZ

194

Podgorje

45° 24’ 50.9”

18° 11’ 55.2”

140

DHMZ

195

Podravske Sesvete

46° 00’ 05.3”

17° 12’ 19.1”

117

DHMZ

196

Podturen

46° 28’ 05.0”

16° 32’ 56.7”

158

DHMZ

197

Pokupsko

45° 29’ 01.3”

15° 59’ 35.6”

145

DHMZ

198

Poličnik

44° 10’ 01.1’

15° 22’ 38.1’’

110

DHMZ

199

Poljana Križevačka

45° 58’ 9.6”

16° 32’ 55.1”

137

DHMZ

200

Postira

43° 22’ 28.1’’

16° 37’ 45.8’’

22

DHMZ

201

Potok

45° 33´ 18.8”

16° 35’ 01.1”

112

DHMZ

202

Povlja

43° 19´ 59.8”

16° 50’ 19.8”

30

DHMZ

203

Prančević – Brana

43° 32’ 44.2”

16° 44’ 09.2”

275

DHMZ

204

Pražnica

43° 19’ 18.1’’

16° 41’ 47.8’’

391

DHMZ

205

Prelog

46° 20’ 33.6’’

16° 38’ 21.4’’

149

DHMZ

206

Prezid

45° 38’ 15.2’’

14° 34’ 48.3’’

764

DHMZ

207

Pridvorje

42° 33’ 19.1”

18° 19’ 30.2”

70

DHMZ

208

Primošten

43° 35’ 02.8”

15° 55’ 14.7”

15

DHMZ

209

Pučišća

43° 20’ 55.6’’

16° 43’ 57.9’’

14

DHMZ

210

Rabac

45° 04’ 40.1’’

14° 9’ 37.1’’

23

DHMZ

211

Rakovica

44° 59’ 43.5’’

15° 38’ 40.0’’

394

DHMZ

212

Rakov Potok

45° 44’ 04”

15° 47’ 05”

203

DHMZ

213

Ramljani

44° 45’ 50.6”

15° 25’ 45.3”

843

DHMZ

214

Rasinja

46° 11’ 37.0”

16° 42’ 25.6”

160

DHMZ

215

Raščane

43° 18’ 18.3’’

17° 10’ 01.8”

357

DHMZ

216

Ravna Gora

45° 22’ 27.8’’

14° 56’ 22.3’’

793

DHMZ

217

Ričice

44° 20’ 11.7”

15° 44’ 05.4”

571

DHMZ

218

Ričice – Brničevo

44° 19’ 29.8”

15° 45’ 02.4”

610

DHMZ

219

Rogoznica

43° 31’ 42.8”

15° 58’ 07.9”

19

DHMZ

220

Rovišće

45° 56’ 34.5”

16° 43’ 59.2”

139

DHMZ

221

Ruda – Rosandić

43° 41’ 00.7”

16° 47’ 03.6”

529

DHMZ

222

Rude

45° 46’ 33.1’’

15° 41’ 14.2’’

287

DHMZ

223

Rugvica

45° 44’ 38.5”

16° 13’ 57.3”

100

DHMZ

224

Saborsko

44° 59’ 25.4’’

15° 28’ 05.4’’

551

DHMZ

225

Sali

43° 56’ 19.0’’

15° 09’ 44.2’’

36

DHMZ

226

Sasi

45° 46’ 47.4”

16° 06’ 23.2”

106

DHMZ

227

Savudrija

45° 29’ 23.4”

13° 29’ 27.4”

4

DHMZ

228

Sedlarica

45° 53’ 35.7”

17° 11’ 44.8”

187

DHMZ

229

Selca

43° 17’ 56.7’’

16° 50’ 53.0’’

114

DHMZ

230

Selište

44° 45’ 59.5”

15° 12’ 54.1”

498

DHMZ

231

Semeljci

45° 21’ 25.7”

18° 32’ 52.5”

103

DHMZ

232

Sibinj

45° 11’ 03.5”

17° 54’ 25.6”

118

DHMZ

233

Sirač

45° 31’ 38.2”

17° 15’ 11.3”

165

DHMZ

234

Skrad

45° 26’ 09.0”

14° 54’ 10.0”

620

DHMZ

235

Skradin

43° 49’ 04.6’’

15° 55’ 21.4’’

20

DHMZ

236

Slano

42° 47’ 10.0”

17° 53’ 29.8”

5

DHMZ

237

Slatine

43° 29’ 49.7”

16° 20’ 23.4”

4

DHMZ

238

Slavonski Šamac

45° 03’ 59.5”

18° 29’ 04.6”

89

DHMZ

239

Slivno

43° 20’ 37.5”

17° 12’ 48.9”

342

DHMZ

240

Sokolovac

46° 06’ 20.0”

16° 42’ 24.9”

200

DHMZ

241

Sopje

45° 47’ 51.1”

17° 44’ 40.9”

101

DHMZ

242

Split – Meje

43° 30’ 17.4”

16° 24’ 52.9”

7

DHMZ

243

Split – Tršćenica

43° 30’ 43.2”

16° 29’ 23.0”

87

DHMZ

244

Stankovci

43° 54’ 20.9”

15° 41’ 49.7”

170

DHMZ

245

Stari Laz

45° 21’ 50.2”

14° 53’ 03.5”

909

DHMZ

246

Stončica

43° 04’ 19.6’’

16° 15’ 16.1’’

19

DHMZ

247

Strmica

44° 10’ 18.0”

16° 15’ 28.5”

389

DHMZ

248

Studenci

44° 42’ 43.1”

15° 21’ 01.0”

640

DHMZ

249

Stupovača

45° 32’ 19.7”

16° 50’ 30.0”

161

DHMZ

250

Sućuraj

43° 07’ 35.9”

17° 11’ 09.5”

5

DHMZ

251

Suhopolje

45° 47’ 57.0”

17° 29’ 41.9”

118

DHMZ

252

Sukošan

44° 02’ 46.0’’

15° 19’ 06.9’’

2

DHMZ

253

Sunger

45° 19’ 15.8”

14° 49’ 41.3”

804

DHMZ

254

Supetar

43° 22’ 55.2”

16° 33’ 26.9”

11

DHMZ

255

Susak

44° 30’ 28.0”

14° 18’ 35.0”

5

DHMZ

256

Sušine

45° 32’ 27.4”

18° 02’ 11.6”

103

DHMZ

257

Sv. Ivan Žabno

45° 56’ 44.1”

16° 36’ 39.1”

181

DHMZ

258

Sv. Mihovil

44° 58’ 51.0”

14° 58’ 29.0”

568

DHMZ

259

Sv. Nedjelja (Hvar)

43° 08’ 24.7’’

16° 35’ 15.8’’

126

DHMZ

260

Sv. Petar Orehovec

46° 04’ 43.6”

16° 27’ 04.8”

196

DHMZ

261

Sv. Petar u Šumi

45° 10’ 53.6’’

13° 51’ 52.7’’

341

DHMZ

262

Sveti Rok

44° 21’ 36.3”

15° 39’ 00.4”

578

DHMZ

263

Šandrovac

45° 54’ 00.5”

17° 01’ 47.6”

144

DHMZ

264

Šapjane

45° 28’ 46.8’’

14° 14’ 53.8’’

440

DHMZ

265

Šipanska Luka

42° 43’ 37.3’’

17° 51’ 47.3’’

15

DHMZ

266

Škrljevo

45° 19’ 20.9”

14° 31’ 55.3”

279

DHMZ

267

Škudelin

45° 27’ 28.8”

13° 38’ 37.3”

22

DHMZ

268

Štrigova

46° 29’ 37.1”

16° 17’ 54.7”

202

DHMZ

269

Štrmac

45° 07’ 17.3’’

14° 07’ 33.8’’

 

DHMZ

270

Tijarica Donja

43° 36’ 21.1”

16° 51’ 56.7”

640

DHMZ

271

Tinj

44° 01’ 05.9”

15° 28’ 31.0”

93

DHMZ

272

Tkon

43° 55’ 25.5”

15° 24’ 49.3”

9

DHMZ

273

Topusko

45° 17’ 43.0”

15° 58’ 45.0”

119

DHMZ

274

Tounj – Zdenac

45° 15’ 20.1”

15° 20’ 14.0”

254

DHMZ

275

Tovarnik

45° 10’ 48.8”

19° 09’ 29.6”

90

DHMZ

276

Trilj

43° 37’ 15.5”

16° 43’ 17.2”

325

DHMZ

277

Trnava (Đakovo)

45° 15’ 37.3”

18° 15’ 15.6”

150

DHMZ

278

Trogir

43° 30’ 44.7’’

16° 14’ 59.2’’

25

DHMZ

279

Trpanj

43° 00’ 27.5”

17° 16’ 24.7”

16

DHMZ

280

Tršće

45° 33’ 58.7’’

14° 37’40.1’’

820

DHMZ

281

Udovičić

43° 40’ 01.0”

16° 44’ 57.2”

320

DHMZ

282

Ugljan

44° 07’ 17.9”

15° 06’ 03.0”

20

DHMZ

283

Umag

45° 25’ 47.9”

13° 31’ 42.1”

2

DHMZ

284

Unešić

43° 44’ 26.6”

16° 11’ 17.7”

351

DHMZ

285

Varaždinske Toplice

46° 12’ 40.5”

16° 25’ 39.4”

200

DHMZ

286

Vedrine

43° 36’ 44.0”

16° 44’ 41.0”

318

DHMZ

287

Vela Učka

45° 18’14.2’’

14° 11’42.3’’

890

DHMZ

288

Veli Iž

44° 03’ 09.8”

15° 06’ 30.3”

15

DHMZ

289

Velika

45° 27’ 00.5”

17° 39’ 52.7”

273

DHMZ

290

Velika Babina Gora

45° 43’ 16.9”

17° 26’ 37.2”

230

DHMZ

291

Velika Kosnica

45° 45’36.8”

16° 04’49.7”

107

DHMZ

292

Velika Pisanica

45°48’05.0”

17° 03’ 44.9”

140

DHMZ

293

Veliko Trgovišće

45° 59’ 57.0”

15° 50’ 46.1”

142

DHMZ

294

Velika Trnava

45° 40’ 41.4”

17° 01’ 37.6”

145

DHMZ

295

Veprinac

45° 20’ 11.5”

14° 16’ 45.6”

519

DHMZ

296

Viljevo

45° 44’ 49.3”

18° 03’ 51.1”

102

DHMZ

297

Vinalić

43° 56’ 14.0”

16° 26’ 31.7”

330

DHMZ

298

Vlašići

44° 19’ 36.7”

15° 12’ 25.3”

20

DHMZ

299

Vodice (Dalmacija)

43° 45’ 32.0”

15° 46’ 29.0”

2

DHMZ

300

Vodice (Istra)

45° 28’ 51.2”

14° 03’ 22.0”

661

DHMZ

301

Vodnjan

44° 57’ 34.0”

13° 51’ 06.0”

135

DHMZ

302

Vođinci

45° 16’ 30”

18° 36’ 39.6”

86

DHMZ

303

Vojnić

45° 20’ 10.0”

15° 41’ 03.0”

182

DHMZ

304

Vrana

43° 57’ 21.9”

15° 32’ 42.0”

17

DHMZ

305

Vrbnik

45° 04’ 31.7”

14° 40’ 46.1”

18

DHMZ

306

Vrbovec

45° 53’ 01.1”

16° 24’ 34.5’’

125

DHMZ

307

Vrhovina

45° 13’ 39.5”

18° 07’ 26.5”

160

DHMZ

308

Vrhovine

44° 51’ 05.3’’

15° 24’ 45.7’’

730

DHMZ

309

Vrlika

43° 54’ 42.9”

16° 23’ 55.8”

444

DHMZ

310

Vuka

45° 26’ 41.2”

18° 30’ 21.3”

93

DHMZ

311

Zadvarje

43° 25’ 54.5”

16° 53’ 28.6”

200

DHMZ

312

Zagreb – Bijenik

45° 49’ 59.0”

15° 56’ 21.0”

220

DHMZ

313

Zagreb – Mikulići

45° 50’44.0’’

15° 55’44.0’’

285

DHMZ

314

Zagreb – Sesvete

45° 48’ 43.0”

16° 09’ 42.0”

128

DHMZ

315

Zagreb – Šestine

45° 51’ 22.1”

15° 57’ 02.9”

291

DHMZ

316

Zagvozd

43° 23’ 41.0”

17° 03’ 10.0”

370

DHMZ

317

Zaistovec

46° 02’ 01.5”

16° 22’ 31.7”

150

DHMZ

318

Zamost

45° 31’ 58.6”

14° 41’ 09.8”

308

DHMZ

319

Zaostrog

43° 08’ 24.1”

17° 16’ 40.1”

17

DHMZ

320

Zastražišće

43° 08’ 44.3”

16° 49’ 58.3”

193

DHMZ

321

Zaton Obrovački

44° 13’ 34.8”

15° 40’ 31.9”

215

DHMZ

322

Zdihovo

45° 25’ 19.4’’

15° 12’ 38.9’’

200

DHMZ

323

Zelovo

43° 45’ 09.0”

16° 33’ 00.5”

800

DHMZ

324

Zlarin

43° 41’ 43.9”

15° 50’ 22.9”

7

DHMZ

325

Zlatar

46° 05’ 44.1”

16° 05’ 02.7”

181

DHMZ

326

Zlatna Greda

45° 43’ 21.9”

18° 51’ 44.1”

85

DHMZ

327

Zlobin

45° 17’ 30.0’’

14° 39’ 11.3’’

730

DHMZ

328

Zmajevac

45° 47’ 32.9”

18° 48’ 14.2”

91

DHMZ

329

Zubovići

44° 31’ 32.0”

14° 58’ 33.4”

30

DHMZ

330

Ždralovi

45° 52’ 50.6”

16° 52’ 26.0”

140

DHMZ

331

Žuljana

42° 53’ 29.5”

17° 27’ 20.8”

7

DHMZ

 

 

 

 

 

Mreža postaja s totalizatorima

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska duljina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

[m]

 

1

Babrovača

44° 49’ 05”

14° 58’ 22”

920

DHMZ

2

Brgudac

45° 26’ 14”

14° 24’ 12”

580

DHMZ

3

Gornje Jelenje

45° 21’ 52”

14° 37’ 07”

882

DHMZ

4

Hahlić

45° 26’ 36”

14° 28’ 53”

1090

DHMZ

5

Lividraga

45° 28’ 42”

14° 35’ 14”

929

DHMZ

6

Malovan

44° 16’ 01.0”

15° 57’ 51.5”

840

DHMZ

7

Palagruža

42° 23’ 34.0”

16° 15’ 17.8”

98

DHMZ

8

Parg

45° 35’ 37”

14° 37’ 50”

863

DHMZ

9

Puntijarka

45° 54’ 27”

15° 58’ 06”

988

DHMZ

10

Risnjak

45° 25’ 45”

14° 37’ 21”

1420

DHMZ

11

Rossijevo Sklonište

44° 45’ 55”

14° 59’ 15”

1620

DHMZ

12

Snježnik

45° 26’ 29”

14° 34’ 48”

1400

DHMZ

13

Sv. Jure Biokovo

43° 20’ 29.9”

17° 03’ 15.4”

1762

DHMZ

14

Štirovača

44° 41’ 47”

15° 03’ 05”

1102

DHMZ

15

Viševica

45° 15’ 10”

14° 48’ 16”

1300

DHMZ

16

Vodice

45° 06’ 46”

14° 58’ 49”

900

DHMZ

17

Vošac

43° 18’ 46.6”

17° 03’ 07.6”

1400

DHMZ

18

Vrbovska Poljana

45° 16’ 16”

14° 05’ 04”

1140

DHMZ

19

Zavižan I

44° 48’ 53”

14° 58’ 31”

1594

DHMZ

20

Zavižan II – Piletin Dolac

44° 48’ 43”

14° 48’ 40”

1499

DHMZ

21

Zavižan III – Budina Kosa

44° 48’ 35.2”

14° 58’ 03.0”

1450

DHMZ

22

Žilavi Dolci

45° 14’ 51”

14° 51’ 56”

1139

DHMZ

 

 

 

 

Mreža zrakoplovnih (aerodromskih) meteoroloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Dubrovnik – aerodrom

42° 33’ 36.4”

18° 15’ 49.1”

157

HKZP

2

Osijek – aerodrom

45° 27’ 57.5”

18° 48’ 28.1”

88

HKZP

3

Pula – aerodrom

44° 53’ 50.9”

13° 55’ 12.8”

63

HKZP

4

Rijeka – aerodrom

45° 13’ 4.4”

14° 34’ 22.3”

85

HKZP

5

Split – aerodrom

43° 32’ 21.8”

16° 18’ 05.4”

19

HKZP

6

Zadar – aerodrom

44° 05’ 41.9”

15° 21’ 11.8”

82

HKZP

7

Zagreb – aerodrom

45° 43’ 45.4”

16° 03’ 14.4”

106

HKZP

 

 

 

Mreža visinskih meteoroloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Zagreb – Maksimir

45° 49’ 18.7”

16° 02’ 01.0”

123

DHMZ

2

Zadar Zeminuk

44° 06’ 02.1”

15° 20’ 20.9”

78

DHMZ

 

 

 

Mreža daljinskih meteoroloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

RC Bilogora

45° 53’ 00.6”

17° 12’ 01.8”

262

DHMZ

2

RC Debeljak

44° 02’ 42.3”

15° 22’ 34.9”

193

DHMZ

3

RC Goli (Istra)

45° 01’ 12.8”

14° 07’ 21.8”

535

DHMZ

4

RC Gradište

45° 09’ 33.1”

18° 42’ 11.8”

97

DHMZ

5

RC Osijek (Čepin)

45° 30’ 09.4”

18° 33’ 40.8”

88

DHMZ

6

RC Puntijarka

45° 54’ 28.5”

15° 58’ 06.0”

989

DHMZ

7

RC Žuljana (Pelješac)

42° 53’ 38.6”

17° 28’ 43.4”

418

DHMZ

 

 

 

Mreža visinsko-daljinskih meteoroloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

h [m]

 

1

Dubrovnik

42° 38’ 41.1”

18° 05’ 05.5”

52

DHMZ

2

Monte Kope (Istra)

44° 48’ 44.0”

13° 52’ 21.0”

48

DHMZ

3

Slavonski Brod

45° 09’ 32.9”

17° 59’ 43.6”

88

DHMZ

 

 

 

 

Mreža priobalnih meteorološko-oceanografskih postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

 

1

Bakar

45° 18’ 19.7”

14° 32’ 12.6”

DHMZ

2

Božava

44° 08’ 24.0”

14° 54’ 21”

DHMZ

3

Cres

44° 57’ 23.6”

14° 24’ 43.9”

DHMZ

4

Dubrovnik

42° 38’ 41.1”

18° 05’ 05.5”

DHMZ

5

Dubrovnik plutača

42° 39’ 16.0”

18° 03’ 49.0”

DHMZ

6

Hvar

43° 10’ 12.7”

16° 26’ 17.0”

DHMZ

7

Komiža

43° 02’ 40.0”

16° 05’ 9.0”

DHMZ

8

Krk

45° 01’ 26.0’’

14° 34’ 26.0’’

DHMZ

9

Lastovo(Zaklopatica)

42° 46’ 24.8”

16° 52’ 24.6”

DHMZ

10

Makarska

43° 17’ 15.8”

17° 01’ 11.5”

DHMZ

11

Pula

44° 52’ 18.1”

13° 50’ 31.7’’

DHMZ

12

Rab

44° 45’ 12.2”

14° 46’ 02.0”

DHMZ

13

Rabac

45° 04’ 40.2”

14° 09’ 32.6”

DHMZ

14

Split

43° 29’ 59.0”

16° 27’ 210”

DHMZ

15

Sv. Ivan na Pučini

45° 02’ 35.7”

13° 36’ 52.3”

DHMZ

16

Šibenik

43° 43’ 18.0”

15° 51’ 00.0”

DHMZ

17

Zadar

44° 07’ 48.4”

15° 12’ 20.9”

DHMZ

18

Zadar Plutača

44° 07’ 44.0”

15° 12’ 20.0”

DHMZ

 

 

 

 

Mreža meteorološko-oceanografskih plutača

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Dubina sidrenja

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

D[m]

 

1

Blitvenica

43° 35’ 53.4”

15° 34’ 11.7”

211.5

DHMZ

2

Kvarner

44° 41’ 29.4”

14° 09’ 06.4

48.6

DHMZ

3

Molunat

42° 23’ 39.4”

18° 21’ 32.4”

154.3

DHMZ

4

Palagruža

42° 29’ 22.2”

16° 24’ 05.0”

189.4

DHMZ

5

Viški kanal

43° 08’ 45.9”

16° 06’ 45.0”

104.5

DHMZ

 

 

 

Mreža fenoloških postaja

Rn. broj

Naziv postaje

Geografska širina

Geografska dužina

Nadmorska visina

Ustanova nadležna za meteorološku postaju

 

 

Φ [° ‘ ]

Λ [° ‘ ]

h [m]

 

1

Batina

45° 50’

18° 51’

88

DHMZ

2

Beli Manastir

45 47

18 36

95

DHMZ

3

Bjelovar

45 54

16 51

141

DHMZ

4

Cubinec

46 00

16 34

130

DHMZ

5

Čepić

45 13

14 08

67

DHMZ

6

Daruvar

45 36

17 14

161

DHMZ

7

Delnice

45 24

14 48

698

DHMZ

8

Drniš

43 52

16 09

324

DHMZ

9

Đakovo

45 18

18 25

111

DHMZ

10

Gorice (N. Gradiška)

45 13

17 17

135

DHMZ

11

Gornja Klada

44 49

14 54

370

DHMZ

12

Gospić

44 32

15 24

566

DHMZ

13

Goveđari (otok Mljet)

42 47

17 22

30

DHMZ

14

Graberje

45 23

16 10

132

DHMZ

15

Gračac

44 18

15 51

567

DHMZ

16

Hvar

43 10

16 27

20

DHMZ

17

Ilok

45 14

19 24

133

DHMZ

18

Karlovac

45 30

15 33

112

DHMZ

19

Koprivnica

46 10

16 49

141

DHMZ

20

Krivaj (Požega)

45 20

17 41

152

DHMZ

21

Križevci

46 02

16 33

138

DHMZ

22

Kutina

45 29

16 47

130

DHMZ

23

Kutjevo

45 26

17 53

270

DHMZ

24

Lastovo

42 46

16 54

183

DHMZ

25

Lekenik

45 36

16 11

114

DHMZ

26

Ličko Lešće

44 48

15 19

463

DHMZ

27

Lokrum (Dubrovnik)

42 38

18 08

12

DHMZ

28

Orahovica

45 32

17 53

183

DHMZ

29

Orebić

42 58

17 11

3

DHMZ

30

Osijek

45 32

18 44

89

DHMZ

31

Ovčara

45 18

19 03

110

DHMZ

32

Paklenica N.P.

44 18

15 27

12

DHMZ

33

Police Pirišće (Ozalj)

45 38

15 25

283

DHMZ

34

Popovići (Gruda)

42 31

18 21

70

DHMZ

35

Poreč

45 14

13 36

15

DHMZ

36

Povlja (otok Brač)

43 20

16 50

30

DHMZ

37

Prelog

46 21

16 38

149

DHMZ

38

Prezid

45 38

14 35

764

DHMZ

39

Pula

44 52

13 51

43

DHMZ

40

Rab

44 45

14 46

26

DHMZ

41

Račinovci

44 52

18 58

86

DHMZ

42

Radoboj

46 10

15 55

280

DHMZ

43

Rakovica

45 00

15 39

394

DHMZ

44

Rovinj

45 06

13 38

20

DHMZ

45

Senj

44 59

14 54

40

DHMZ

46

Sinj

43 42

16 38

298

DHMZ

47

Slatina

45 42

17 41

127

DHMZ

48

Slavonski Brod

45 09

18 01

95

DHMZ

49

Stružec

45 32

16 35

138

DHMZ

50

Sunja

45 22

16 34

100

DHMZ

51

Sveti Lovreč

45 11

13 45

196

DHMZ

52

Štrigova

46 30

16 17

202

DHMZ

53

Tiborjanci (Valpovo)

45 40

18 21

92

DHMZ

54

Trsteno

42 45

17 59

60

DHMZ

55

Varaždin

46 18

16 21

174

DHMZ

56

Vela Luka

42 58

16 43

30

DHMZ

57

Vinkovci

45 17

18 49

85

DHMZ

58

Vlašići (Pag)

44 20

15 13

20

DHMZ

59

Zadar

44 08

15 13

5

DHMZ

60

Zagreb – Bundek

45 49

16 02

121

DHMZ

61

Zavižan

44 49

14 59

1594

DHMZ

 

 

 

Popis kratica:

DHMZ – Državni hidrometeorološki zavod

HKZP – Hrvatska kontrola zračne plovidbe

RC – Radarski centar

PRILOG 2.

DRŽAVNA MREŽA HIDROLOŠKIH POSTAJA

Hidrološke postaje podzemnih voda

 

Redni broj

Šifra postaje

Naziv postaje

Koordinate po Gauss-Krügeru

Kota terena

Nadležnost

Y

X

(m n.m.)

1

2

B-4

5 581 628

5 072 153

109,93

DHMZ

2

29

BL-8

5 572 329

5 069 323

117,75

DHMZ

3

51

P-26

5 578 222

5 064 076

110,31

DHMZ

4

52

P-28

5 577 648

5 062 389

111,93

DHMZ

5

55

PG-9

5 577 253

5 074 700

117,07

DHMZ

6

73

PI-19

5 564 895

5 072 008

123,25

DHMZ

7

74

PI-21

5 565 412

5 069 530

124,58

DHMZ

8

79

PI-30

5 569 334

5 073 473

121,18

DHMZ

9

86

PI-51

5 571 801

5 067 081

115,62

DHMZ

10

91

PS-16

5 576 552

5 072 905

114,00

DHMZ

11

92

PS-23

5 574 685

5 071 805

114,90

DHMZ

12

94

PS-29

5 571 172

5 072 550

117,30

DHMZ

13

113

ZP-10

5 553 815

5 081 700

138,18

DHMZ

14

119

H-5

5 556 252

5 079 186

134,52

DHMZ

15

120

HL-1

5 577 411

5 071 824

111,86

DHMZ

16

122

H-7

5 577 414

5 071 023

113,07

DHMZ

17

123

HL-2

5 603 364

5 049 729

97,22

DHMZ

18

124

PS-26

5 573 129

5 073 759

118,74

DHMZ

19

149

S-N

5 608 317

5 041 458

98,98

DHMZ

20

158

ČP-9

5 586 218

5 067 478

104,26

DHMZ

21

160

ČP-10

5 586 674

5 063 960

102,50

DHMZ

22

181

ČBP-4/2

5 590 342

5 066 431

101,34

DHMZ

23

189

PPČ-12

5 588 674

5 068 745

103,33

DHMZ

24

303

DBP-4

5 601 232

5 058 194

100,57

DHMZ

25

320

DBP-21

5 610 295

5 047 663

100,11

DHMZ

26

322

DBP-23

5 604 902

5 056 892

100,38

DHMZ

27

324

DBP-25

5 597 434

5 060 282

101,01

DHMZ

28

330

DP-30

5 598 086

5 056 037

97,73

DHMZ

29

336

DP-37

5 593 960

5 050 674

100,70

DHMZ

30

337

DP-39

5 599 332

5 043 130

99,40

DHMZ

31

345

DSP-5

5 588 076

5 059 480

102,28

DHMZ

32

346

DSP-6

5 586 097

5 057 640

103,59

DHMZ

33

362

DSP-29

5 602 916

5 039 144

102,26

DHMZ

34

372

KP-10

5 601 488

5 056 378

99,90

DHMZ

35

375

KP-13

5 598 153

5 060 304

100,98

DHMZ

36

378

KP-16

5 605 743

5 060 072

98,08

DHMZ

37

442

B-20

5 558 636

5 077 697

130,35

DHMZ

38

446

B-24

5 556 515

5 075 845

139,40

DHMZ

39

454

NES-9

5 557 335

5 076 510

132,76

DHMZ

40

458

NES-14

5 554 655

5 078 375

135,48

DHMZ

41

469

NOS-12

5 558 750

5 074 935

131,96

DHMZ

42

470

NOS-14

5 559 913

5 074 760

129,61

DHMZ

43

480

NOS-29A

5 561 043

5 076 215

128,71

DHMZ

44

485

NOS-35

5 562 703

5 076 029

127,96

DHMZ

45

550

PJ-9

5 571 913

5 070 688

116,52

DHMZ

46

658

HL-3

5 579 338

5 071 974

111,76

DHMZ

47

668

PP-11

5 584 708

5 073 029

106,36

DHMZ

48

713

SP-4

5 561 336

5 077 157

127,89

DHMZ

49

747

ND-5/1

5 560 431

5 076 904

129,23

DHMZ

50

751

ND-9

5 557 070

5 077 852

133,71

DHMZ

51

759

NL-4/2

5 560 413

5 077 246

128,72

DHMZ

52

760

NL-6

5 558 906

5 078 307

130,65

DHMZ

53

761

NL-8

5 556 723

5 078 189

131,54

DHMZ

54

762

NL-10

5 554 557

5 079 818

135,25

DHMZ

55

763

P-1

5 563 235

5 076 856

125,69

DHMZ

56

766

P-4

5 563 163

5 076 610

126,22

DHMZ

57

877

BP-1/1

5 585 307

5 072 205

104,64

DHMZ

58

880

BP-2/1

5 585 051

5 071 039

103,72

DHMZ

59

883

BP-2/4

5 586 858

5 071 621

104,36

DHMZ

60

886

ND-6/3

5 582 343

5 068 544

107,46

DHMZ

61

888

ND-10/3

5 579 103

5 070 768

110,79

DHMZ

62

889

NL-4/3

5 583 724

5 071 033

105,18

DHMZ

63

890

NL-6/3

5 582 681

5 069 396

107,86

DHMZ

64

891

NL-8/3

5 581 046

5 069 576

108,91

DHMZ

65

892

NL-10/3

5 579 427

5 070 993

112,46

DHMZ

66

893

NL-12/3

5 577 884

5 072 087

113,28

DHMZ

67

897

P-6

5 587 379

5 072 418

108,07

DHMZ

68

899

P-9

5 589 214

5 071 513

106,77

DHMZ

69

900

PD-2

5 587 856

5 074 571

107,73

DHMZ

70

901

PD-4

5 584 688

5 075 082

114,95

DHMZ

71

902

4KB-1

5 584 045

5 070 247

106,70

DHMZ

72

1502

B-6

5 589 647

5 136 898

191,12

DHMZ

73

1504

B-10

5 601 824

5 132 162

173,43

DHMZ

74

1509

B-17

5 594 205

5 134 436

184,91

DHMZ

75

1520

B-35

5 595 342

5 131 947

183,68

DHMZ

76

1531

P-29

5 595 723

5 136 694

182,76

DHMZ

77

1550

S-104

5 588 206

5 138 593

191,99

DHMZ

78

1551

S-105

5 602 363

5 131 067

172,95

DHMZ

79

1570

PO-7

5 601 282

5 133 571

173,58

DHMZ

80

1581

V-6

5 598 741

5 136 346

178,53

DHMZ

81

1592

S-112

5 605 449

5 133 946

170,42

DHMZ

82

1594

S-114

5 605 494

5 132 651

169,81

DHMZ

83

1598

S-120

5 604 255

5 130 120

170,14

DHMZ

84

2003

Č-4

5 604 575

5 138 244

171,01

DHMZ

85

2006

Č-7

5 608 929

5 139 624

165,23

DHMZ

86

2009

Č-10

5 609 823

5 136 913

164,00

DHMZ

87

2011

Č-12

5 614 792

5 139 150

158,15

DHMZ

88

2016

Č-17

6 392 191

5 140 132

148,00

DHMZ

89

2024

Č-25

6 390 296

5 143 732

148,04

DHMZ

90

2028

K-1

6 408 847

5 134 324

133,30

DHMZ

91

2036

L-7

6 387 539

5 134 748

154,71

DHMZ

92

2037

L-8

6 393 871

5 135 433

146,13

DHMZ

93

2044

M-3

6 394 575

5 145 354

146,46

DHMZ

94

2047

M-6

6 396 038

5 143 319

144,90

DHMZ

95

2054

MD-9

6 400 715

5 138 936

140,36

DHMZ

96

2060

MS-10

6 399 880

5 136 556

141,02

DHMZ

97

2075

P-15

6 405 479

5 135 550

136,68

DHMZ

98

2101

PČ-6

6 386 696

5 129 682

155,33

DHMZ

99

2104

PČ-9

5 615 445

5 131 437

157,47

DHMZ

100

2110

PČ-15

6 387 758

5 132 163

155,41

DHMZ

101

2115

PČ-20

6 389 868

5 129 260

152,03

DHMZ

102

2126

PČ-31

5 608 409

5 129 087

165,09

DHMZ

103

2150

N-17

5 612 098

5 133 373

160,66

DHMZ

104

2176

NL-43

5 611 160

5 129 500

160,89

DHMZ

105

2179

N-45

5 610 508

5 126 753

161,82

DHMZ

106

2304

DNL-4

6 393 866

5 133 033

146,92

DHMZ

107

2311

DNL-11

6 396 593

5 133 637

145,92

DHMZ

108

2320

DNL-20

6 398 525

5 133 506

143,57

DHMZ

109

2343

DNL-43

6 404 600

5 132 589

136,32

DHMZ

110

2348

DNL-48

6 408 973

5 131 016

135,84

DHMZ

111

2355

DND-5

6 394 875

5 128 505

146,42

DHMZ

112

2361

DND-11

6 396 604

5 128 093

145,25

DHMZ

113

2366

DND-16

6 398 868

5 128 585

142,91

DHMZ

114

2370

DND-20

6 401 316

5 128 580

140,57

DHMZ

115

2375

DND-25

6 403 545

5 127 765

139,75

DHMZ

116

2500

O-8

5 604 798

5 126 177

168,01

DHMZ

117

2503

O-19

6 404 162

5 119 787

141,68

DHMZ

118

2505

S-0

6 391 071

5 130 817

150,83

DHMZ

119

2508

S-4A

6 398 931

5 127 475

142,56

DHMZ

120

2520

S-139

6 411 461

5 128 825

131,10

DHMZ

121

2524

S-2

6 385 153

5 126 910

155,76

DHMZ

122

3031

B-50

6 418 759

5 105 516

129,17

DHMZ

123

3054

B-84

6 427 378

5 098 584

121,64

DHMZ

124

3117

P-33

6 419 937

5 111 343

121,72

DHMZ

125

3137

O-15

6 447 041

5 089 643

107,98

DHMZ

126

3139

O-17

6 445 507

5 086 964

115,89

DHMZ

127

3205

PD-1/1

6 422 266

5 116 589

122,58

DHMZ

128

3270

PDK-7/1

6 427 415

5 112 677

119,78

DHMZ

129

3284

PDZ-8

6 425 851

5 110 418

118,10

DHMZ

130

3293

POK-1/6

6 428 843

5 114 242

118,00

DHMZ

131

3339

POK-9/1

6 433 594

5 106 556

114,51

DHMZ

132

3343

POK-9/5

6 435 154

5 108 982

113,56

DHMZ

133

3513

LD-2

6 532 588

5 060 481

93,82

DHMZ

134

4001

DL-1

5 589 141

5 140 237

191,70

DHMZ

135

4003

DL-2

5 604 894

5 131 681

171,88

DHMZ

136

4005

DL-3

6 399 833

5 142 513

142,05

DHMZ

137

4007

DL-4

6 418 334

5 122 146

127,03

DHMZ

138

4009

DL-5

6 458 657

5 088 848

105,44

DHMZ

139

4026

DS-8

6 394 031

5 123 451

152,11

DHMZ

140

4027

DS-9

6 401 856

5 117 645

150,49

DHMZ

141

4028

DS-10

6 409 673

5 112 915

139,56

DHMZ

142

4029

DS-11

6 451 824

5 076 173

122,32

DHMZ

143

4038

DP-1

5 596 816

5 128 348

178,01

DHMZ

144

4042

DP-5

6 386 715

5 128 192

155,20

DHMZ

145

4043

DP-6

6 390 591

5 125 330

156,42

DHMZ

146

4044

DP-7

6 390 915

5 132 945

151,69

DHMZ

147

4047

DP-10

6 396 543

5 128 828

145,36

DHMZ

148

4048

DP-11

6 406 187

5 126 633

135,24

DHMZ

149

4050

DP-13

6 418 181

5 115 848

125,97

DHMZ

150

4052

DP-15

6 454 817

5 082 557

109,10

DHMZ

151

4055

DP-18

6 486 225

5 059 774

103,08

DHMZ

152

4056

DP-19

6 489 557

5 066 728

101,81

DHMZ

153

4069

B-3

6 540 276

5 066 106

89,56

DHMZ

154

4070

B-5

6 467 815

5 079 295

101,42

DHMZ

155

4071

B-6

6 508 424

5 047 122

100,78

DHMZ

156

4072

B-9

6 531 164

5 058 545

89,79

DHMZ

157

4073

B-14

6 437 017

5 101 724

110,22

DHMZ

158

4074

P-5

6 565 946

5 054 278

84,61

DHMZ

159

4075

P-8

6 555 545

5 047 387

81,80

DHMZ

160

4076

P-1

6 574 667

5 025 432

88,31

DHMZ

161

4077

P-6

6 554 712

5 027 485

87,77

DHMZ

162

4080

P-10

6 557 332

5 067 037

89,88

DHMZ

163

4083

P-14

6 532 803

5 030 660

95,25

DHMZ

164

4087

P-18

6 521 876

5 040 626

97,14

DHMZ

165

4089

P-20

6 547 524

5 073 035

90,52

DHMZ

166

4098

P-31

6 481 671

5 073 363

98,72

DHMZ

167

4103

P-39

6 437 040

5 097 597

110,03

DHMZ

168

4105

P-41

6 433 235

5 113 628

116,39

DHMZ

169

4111

P-47

6 442 049

5 091 686

109,20

DHMZ

170

4116

P-53

6 504 973

5 068 615

98,28

DHMZ

171

4120

P-58

6 521 671

5 065 203

98,06

DHMZ

172

4121

P-59

6 517 656

5 054 856

92,98

DHMZ

173

5003

ČDP-2/1

5 580 740

5 067 515

109,48

DHMZ

174

5054

SM-1/2

5 555 008

5 076 632

140,06

DHMZ

175

5058

SM-3/1

5 558 417

5 072 250

135,72

DHMZ

176

5061

SM-4/1

5 562 159

5 073 598

129,25

DHMZ

177

5064

ZM-1/1

5 564 290

5 079 181

127,18

DHMZ

178

5066

ZM-1/3

5 562 933

5 078 954

127,78

DHMZ

179

5067

ZM-2/1

5 560 822

5 079 977

131,67

DHMZ

180

5070

ZM-3/1

5 558 883

5 080 662

131,33

DHMZ

181

5073

ZM-4/1

5 556 316

5 081 839

138,13

DHMZ

182

5076

JP-10

5 581 322

5 068 449

107,93

DHMZ

183

5302

Ž-7

5 579 322

5 073 223

113,77

DHMZ

184

5306

SPM-6

5 559 577

5 075 786

127,99

DHMZ

 

 

 

 

Hidrološke postaje površinskih voda

 

Redni broj

Šifra postaje

Naziv postaje

Ime vodotoka

Geografske koordinate

Kota nule

Nadležnost

širina

dužina

vodokaza

 

 

 

 

φ [° ‘ “ ]

λ [° ‘ “ ]

(m n.m.)

 

1

5001

Aljmaš

Dunav

45°31’52.3’’

18°57’3.8’’

78,08

DHMZ

2

3171

Badljevina

Bijela

45°30’15.4’’

17°11’22’’

137,14

DHMZ

3

5170

Batina

Dunav

45°50’44.8’’

18°51’17’’

80,45

DHMZ

4

5169

Beketinci

Vuka

45°26’45.6’’

18°27’39.2’’

85,54

DHMZ

5

5005

Belišće

Drava

45°41’17’’

18°25’7’’

83,99

DHMZ

6

8005

Bilaj

Lika

44°30’52.2’’

15°25’24.2’’

556,24

DHMZ

7

3188

Bjelovar

Bjelovarska

45°53’24.5’’

16°51’17.7’’

115,59

DHMZ

8

5008

Botovo

Drava

46°14’32.9’’

16°56’25.1’’

121,55

DHMZ

9

3367

Božjakovina

Zelina

45°49’7.6’’

16°17’4.1’’

103,50

DHMZ

10

3387

Bračak

Krapina

46°1’0.3’’

15°56’35.2’’

139,57

DHMZ

11

5168

Bračevci uzv.

Vuka

45°26’22.9’’

18°15’49.8’’

108,19

DHMZ

12

3012

Bregana remont

Bregana

45°50’26.6’’

15°40’28.4’’

152,33

DHMZ

13

4005

Brod na Kupi

Kupica

45°27’33.7’’

14°51’18.4’’

221,43

DHMZ

14

4003

Brodarci

Kupa

45°32’41.8’’

15°31’46.8’’

108,07

DHMZ

15

8012

Budak

Lika

44°34’58.8’’

15°23’29.5’’

543,97

DHMZ

16

6069

Buzet

Mirna

45°24’7’’

13°57’56.7’’

42,07

DHMZ

17

3018

Cerna

Biđ

45°11’25.1’’

18°41’13.7’’

78,15

DHMZ

18

3238

Cernik

Šumetlica

45°17’8.5’’

17°22’53’’

163,92

DHMZ

19

3020

Crnac

Sava

45°27’6.1’’

16°24’56.4’’

91,34

DHMZ

20

5102

Čačinci

Vojlovica

45°36’3.5’’

17°50’4.2’’

113,11

DHMZ

21

3022

Čazma

Česma

45°44’56.7’’

16°35’51.3’’

97,11

DHMZ

22

6005

Čepić

Boljunčica

45°10’55.3’’

14°9’30.3’’

17,50

DHMZ

23

8016

Čovići

Gacka

44°48’59.2’’

15°18’45.2’’

449,82

DHMZ

24

3179

Davor CS

Sava

45°7’43.1’’

17°32’18.7’’

82,59

DHMZ

25

3414

Dobretin

Una

45°0’9.9’’

16°19’14.8’’

124,68

DHMZ

26

3221

Donja Bistra

Bistra

45°54’15.6’’

15°51’13.4’’

138,32

DHMZ

27

5115

Donja Dubrava

Drava

46°18’2.3’’

16°49’0.1’’

129,70

DHMZ

28

3215

Donja Suvaja

Una

44°24’6.9’’

16°6’24.8’’

358,81

DHMZ

29

5150

Donji Miholjac CS

Drava

45°46’28.7’’

18°10’20.8’’

88,57

DHMZ

30

3026

Dubica

Una

45°11’8.2’’

16°48’34’’

94,17

DHMZ

31

3312

Dubrava

Štefanovec

45°49’60’’

16°1’57.7’’

133,48

DHMZ

32

6007

Dubravica

Pazinčica

45°14’48.8’’

13°58’0.4’’

249,59

DHMZ

33

3373

Dubrovčak lijevi

Sava

45°38’51.5’’

16°20’9.7’’

94,53

DHMZ

34

7012

Dusina

Matica vrgorska

43°9’56.5’’

17°25’50.2’’

22,03

DHMZ

35

7293

Dvori nizv.

Ljuta

42°32’16.1’’

18°22’42.7’’

67,85

DHMZ

36

4010

Farkašić

Kupa

45°28’59.7’’

16°9’10.4’’

93,82

DHMZ

37

3397

Frkljevci

Orljava

45°16’4.8’’

17°48’43.9’’

111,93

DHMZ

38

4013

Glina

Glina

45°20’10.6’’

16°4’59.6’’

106,63

DHMZ

39

5035

Goričan

Mura

46°25’11.6’’

16°41’37.7’’

138,59

DHMZ

40

8022

Gospić

Novčica

44°32’39.2’’

15°22’39.7’’

550,27

DHMZ

41

8146

Gračac 2

Otuča

44°19’9’’

15°51’30’’

573,93

DHMZ

42

3240

Gubaševo 1

Horvatska

46°1’12.4’’

15°51’20.4’’

137,38

DHMZ

43

3416

Gunja

Sava

44°52’50.4’’

18°48’59.9’’

74,32

DHMZ

44

3036

Gušće

Sava

45°25’18.6’’

16°34’57.3’’

89,14

DHMZ

45

7026

Han

Cetina

43°43’43.7’’

16°41’42.3’’

296,63

DHMZ

46

4016

Hrvatsko

Kupa

45°31’54.2’’

14°42’7.6’’

285,11

DHMZ

47

5024

Ilok

Dunav

45°13’48.8’’

19°22’41.4’’

73,97

DHMZ

48

5224

Ilok most

Dunav

45°13’51.9’’

19°24’5.7’’

73,97

DHMZ

49

8027

Izvor Gacke

Gacka

44°47’19.7’’

15°21’59.3’’

451,82

DHMZ

50

4161

Izvor Kupice

Kupica

45°25’49.3’’

14°51’10.7’’

249,49

DHMZ

51

6013

Izvor Rječine

Rječina

45°25’30.1’’

14°25’27.5’’

325,21

DHMZ

52

4107

Jamnička Kiselica

Kupa

45°32’54.8’’

15°51’27’’

100,79

DHMZ

53

3393

Janja Lipa

Pakra

45°27’15’’

16°59’12.3’’

109,18

DHMZ

54

3219

Jasenovac

Sava

45°16’0.1’’

16°54’26.8’’

86,82

DHMZ

55

3405

Drenje Brdovečko

Sava

45°51’44.1’’

15°41’16.6’’

132,75

DHMZ

56

3425

Drenje Brdovečko (SIMK)

Sava

45°51’42’’

15°41’32’’

132,77

DHMZ

57

4022

Juzbašići

Donja Mrežnica

45°11’43.7’’

15°25’52.1’’

185,51

DHMZ

58

4024

Kamanje

Kupa

45°38’16.5’’

15°23’33.1’’

123,83

DHMZ

59

7033

Kamenmost

Vrljika

43°25’52.1’’

17°11’54.7’’

259,69

DHMZ

60

4111

Karlovac

Kupa

45°29’46.8’’

15°33’5.4’’

103,17

DHMZ

61

7242

Ključice

Čikola

43°50’16.7’’

16°2’58.9’’

81,31

DHMZ

62

7037

Knin

Krka

44°1’54.4’’

16°11’26’’

213,70

DHMZ

63

7039

Komolac

Ombla

42°40’31.2’’

18°8’13.7’’

2,38

DHMZ

64

3217

Kostajnica

Una

45°13’20.1’’

16°32’55.7’’

103,20

DHMZ

65

4109

Kozjak most

Kozjak jezero

44°53’34.7’’

15°36’29’’

534,40

DHMZ

66

7255

Krupa

Krupa

44°11’24.5’’

15°53’17.1’’

105,43

DHMZ

67

4029

Kupari

Kupa

45°30’18.1’’

14°42’2.3’’

304,43

DHMZ

68

3054

Kupljenovo

Krapina

45°56’4.6’’

15°49’3.5’’

128,88

DHMZ

69

3158

Kutina

Kutinica

45°28’5’’

16°45’27.6’’

96,34

DHMZ

70

4031

Ladešić Draga

Kupa

45°28’46.7’’

15°22’1.6’’

147,84

DHMZ

71

4166

Lazina brana

Kupčina

45°36’14.1’’

15°37’13.9’’

114,02

DHMZ

72

4113

Lešće toplice

Donja Dobra

45°22’22’’

15°21’20.4’’

139,69

DHMZ

73

3062

Lonjica most

Lonja

45°51’14.7’’

16°19’11.1’’

103,77

DHMZ

74

5089

Ludbreg

Bednja

46°14’51.9’’

16°37’10.6’’

147,35

DHMZ

75

4038

Luke

Gornja Dobra

45°21’16.7’’

15°6’15.7’’

353,67

DHMZ

76

4105

Luketići

Korana

44°55’26.6’’

15°36’53’’

403,97

DHMZ

77

3364

Ljubanj

Spačva

45°2’46.9’’

18°59’46.3’’

75,51

DHMZ

78

3207

Mačkovac ustava

Sava

45°8’41’’

17°20’29.9’’

83,65

DHMZ

79

7221

Majdan

Jadro

43°32’25’’

16°30’31.5’’

13,46

DHMZ

80

6021

Martinovo Selo uzv.

Rječina

45°23’27.2’’

14°26’17.8’’

273,05

DHMZ

81

7052

Metković

Neretva

43°3’16’’

17°39’3’’

-0,27

DHMZ

82

4042

Mrzlo Polje

Donja Mrežnica

45°27’38.9’’

15°29’42.5’’

113,97

DHMZ

83

5044

Mursko Središće

Mura

46°30’52.8’’

16°26’36.8’’

156,29

DHMZ

84

7401

Muškovci

Zrmanja

44°12’30’’

15°44’29’’

2,69

DHMZ

85

6155

Mutvica most

Raša

45°5’43.4’’

14°1’26.6’’

1,15

DHMZ

86

3072

Narta

Česma

45°50’19.9’’

16°49’18.7’’

103,37

DHMZ

87

3133

Nijemci

Bosut

45°8’31’’

19°2’16’’

75,76

DHMZ

88

5098

Novo Virje skela

Drava

46°6’36’’

17°9’9.2’’

108,87

DHMZ

89

3257

Okučani

Sloboština

45°15’27.8’’

17°11’32.8’’

105,33

DHMZ

90

5134

Orahovica

Vučica

45°32’7.9’’

17°53’11’’

169,95

DHMZ

91

5053

Osijek

Drava

45°33’39’’

18°42’6’’

81,48

DHMZ

92

3083

Pleternica

Londža

45°17’19.4’’

17°49’26.2’’

114,33

DHMZ

93

6158

Plovanija

Dragonja

45°27’48’’

13°37’20.5’’

1,45

DHMZ

94

6093

Potpićan

Raša

45°11’13.6’’

14°4’41.2’’

16,23

DHMZ

95

3087

Podsused žičara

Sava

45°48’26.6’’

15°50’18.9’’

119,13

DHMZ

96

3205

Popovec

Kašina

45°51’16.6’’

16°8’41.1’’

127,99

DHMZ

97

6026

Portonski most

Mirna

45°21’27.6’’

13°44’15.8’’

1,68

DHMZ

98

3162

Požega

Orljava

45°20’10.7’’

17°40’0.7’’

143,98

DHMZ

99

7410

Prevjes 2

Zrmanja

44°5’51.4’’

16°4’33.9’’

224,36

DHMZ

100

7078

Prosika

Vransko jezero

43°51’0.3’’

15°37’45.3’’

-0,06

DHMZ

101

4149

Prošće

Prošće jezero

44°51’54.3’’

15°36’2’’

636,49

DHMZ

102

4172

Rastoke

Slunjčica

45°7’11.3’’

15°35’13.7’’

226,90

DHMZ

103

7411

Roški Slap

Krka

43°54’32.9’’

15°58’45.2’’

71,63

DHMZ

104

3096

Rugvica

Sava

45°44’37.3’’

16°13’41.5’’

95,61

DHMZ

105

7089

Rumin

Rumin mali

43°46’43.5’’

16°38’54.1’’

301,63

DHMZ

106

7238

Rumin

Rumin veliki

43°46’46.3’’

16°39’21.9’’

306,47

DHMZ

107

3194

Samobor

Gradna

45°48’12.3’’

15°42’53.9’’

150,53

DHMZ

108

7095

Skradinski buk gornji

Krka

43°48’7.9’’

15°57’58.2’’

45,40

DHMZ

109

3098

Slavonski Brod

Sava

45°9’10.3’’

18°0’18.1’’

81,80

DHMZ

110

3177

Slavonski Kobaš

Sava

45°5’55.8’’

17°44’16’’

82,69

DHMZ

111

3101

Slavonski Šamac

Sava

45°3’54.9’’

18°28’24.6’’

80,70

DHMZ

112

3102

Slavonski Šamac most

Sava

45°3’40.7’’

18°29’46.3’’

*

DHMZ

113

4059

Slunj uzv.

Korana

45°7’16.5’’

15°35’21.1’’

212,17

DHMZ

114

3104

Stara Gradiška

Sava

45°9’0.8’’

17°15’0’’

85,47

DHMZ

115

4061

Stative Donje

Donja Dobra

45°30’57.7’’

15°28’26.5’’

116,46

DHMZ

116

3415

Struga Banska

Una

45°6’45.7’’

16°23’37.2’’

111,91

DHMZ

117

3375

Stubičke Toplice

Toplica

45°58’31.9’’

15°56’29.5’’

159,78

DHMZ

118

3381

Subocka

Subocka

45°22’02’’

16°54’20’’

100,42

DHMZ

119

3108

Sunja

Sunja

45°22’15.9’’

16°34’39.3’’

99,14

DHMZ

120

7136

Šipak

Baćinska jezera

43°4’27.3’’

17°25’26.7’’

0,24

DHMZ

121

4065

Šišinec

Kupa

45°26’54.7’’

16°4’37.8’’

94,81

DHMZ

122

3410

Štrbački buk

Una

44°39’15.3’’

16°0’46.9’’

293,24

DHMZ

123

5063

Terezino Polje

Drava

45°56’39.6’’

17°27’42.2’’

100,67

DHMZ

124

7232

Tisne Stine 1

Cetina

43°26’12.8’’

16°45’31’’

1,20

DHMZ

125

4155

Trepča traverza

Trepča

45°27’41.2’’

15°54’35.8’’

104,65

DHMZ

126

4088

Turkovići

Gornja Dobra

45°16’29.2’’

15°10’60’’

323,72

DHMZ

127

4092

Tušilović

Radonja

45°22’26.1’’

15°36’39’’

116,06

DHMZ

128

4073

Velemerić

Korana

45°24’38.6’’

15°36’39.8’’

112,95

DHMZ

129

3115

Veliko Vukovje

Ilova

45°28’8.3’’

16°54’29.4’’

98,65

DHMZ

130

4103

Veljun

Korana

45°15’8.4’’

15°32’43.5’’

139,10

DHMZ

131

3346

Vinkovci

Bosut

45°17’15.4’’

18°47’47’’

78,45

DHMZ

132

3305

Vlahinička

Vlahinička

45°35’11.8’’

16°35’45.1’’

107,73

DHMZ

133

7168

Vrelo Zrmanje

Zrmanja

44°11’58.5’’

16°3’48.9’’

290,83

DHMZ

134

3352

Vrpolje

Biđ

45°11’5.9’’

18°24’32.9’’

78,56

DHMZ

135

5070

Vukovar

Dunav

45°21’16.4’’

19°0’10’’

76,19

DHMZ

136

3175

Zabok

Krapinica

46°1’14.4’’

15°54’19.2’’

141,48

DHMZ

137

3121

Zagreb

Sava

45°47’4.1’’

15°57’12.1’’

112,26

DHMZ

138

3125

Zagreb

Vrapčak

45°48’54.8’’

15°54’22.3’’

127,37

DHMZ

139

4082

Zamost 2

Čabranka

45°31’59.6’’

14°41’9.9’’

297,54

DHMZ

140

3127

Zelenjak

Sutla

46°3’16.9’’

15°43’12.1’’

162,46

DHMZ

141

5144

Ždala

Ždalica

46°9’18.8’’

17°9’39.1’’

113,87

DHMZ

142

7237

Žegar nizv.

Zrmanja

44°9’43’’

15°50’55.6’’

46,55

DHMZ

143

3211

Županja

Sava

45°4’24.6’’

18°41’11.8’’

76,28

DHMZ

 

 

 

 

 

 

 

 

* postavljanje vodokaza u tijeku

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić