Baza je ažurirana 06.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

NN 93/2021 (25.8.2021.), Ispravak Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NARODNE NOVINE

1683

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 92 od 20. kolovoza 2021., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, broj 92/21) u Tar. br. 19. u stavku 1. točke 1. i 2. koje glase:

 

»1. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice

 

2. zgradu veću od 600 m² građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m²«.

 

 

 

trebaju ispravno glasiti:

 

»1. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice

800,00

2. zgradu veću od 600 m² građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m²

2.500,00«.

 

 

Urbroj: 50501-5/2-21-01 Zagreb, 24. kolovoza 2021.

Glavna urednica Zdenka Pogarčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić