Pristupanje sadržaju

PRONAĐI PRAVO

 

Pozdrav,

Ja sam Ante Borić, autor projekta Zakon.hr i ovu priliku koristim da se malo pohvalim što smo sve postigli i predstavim našu novu uslugu: Pronađi pravo

Objavili smo sve važeće zakone u Republici Hrvatskoj kojih je preko 850, od kojih je pola imalo jednu ili više izmjena pa smo objavili njihove pročišćene tekstove.

Objavili smo i ranije verzije zakona unatrag 10-ak godina što je važno za postupke u tijeku.

Kraj svakog zakona smo objavili njegove podzakonske propise, a kod sudskih zakona i sudsku praksu.

Objavili smo ažurirani popis svih važećih direktiva i uredbi EU - glavnih zakonodavnih akata Europske unije, izradili sažetke najbitnijih akata sa linkovima na ažurirane tekstove te povezali sa hrvatskim zakonima.

Pronađi pravo

Propisa je jako puno i dosta su isprepleteni pa ako ne znate točno što tražite, automatske tražilice i Google Vam neće dati potpune rezultate tj. SVE relevantne propise.

Npr. kupoprodaju nekretnine regulira više zakona: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uređuje pitanje vlasništva, Zakon o obveznim odnosima uređuje ugovor o kupoprodaji, Zakon o javnom bilježništvu uređuje ovjeru potpisa, Zakon o zemljišnim knjigama uređuje pitanje uknjižbe, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina uređuje pitanja oblika čestice, Zakon o gradnji i Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama uređuju gradnju odnosno mogućnosti korištenja,…  

Slijedom navedenog, pokrenuli smo uslugu: Pronađi pravo

Popunite donju webformu sa Vašim podacima i UPITOM u polju 'Napomena'.

Upit može biti općenit (npr. planiram otvoriti hotel, spremam se za pravosudni ispit, želim uzgajati genetski modificirane gljive koje razgrađuju plastiku, želim otvoriti web trgovinu…) ili specifičan (porezna zastara, dosjelost, izvanredni otkaz, odgovornost liječnika…) pa će takav biti i naš rezultat pretrage.

Na Vaš mail će stići naša Ponuda sa uputom za plaćanje, a po Vašoj uplati

Ja ću obaviti pretragu hrvatskog i EU prava kroz sve izvore i naplatne servise te Vam dostaviti popis relevantnih propisa za Vaš upit!

Moje reference su da sam najveći ljubitelj prava u prostor-vremenu pa sam stvorio Zakon.hr i vodim ga 15 godina, a paralelno sam završio Pravni fakultet u Zagrebu, 4 godine odvjetnički vježbenik, pravosudni ispit i 9 godina samostalan odvjetnički ured, a sada Vam svoje znanje i iskustvo stavljam na raspolaganje.

Ovo nije pravni savjet, kakav možete dobiti od odvjetnika, već upućivanje na mjerodavno pravo i više je zamišljeno kao priprema/pomoć pravnicima koji se moraju jako dobro informirati o nekom području prava (paralegal research). Ukoliko imate neki konkretan problem ili rizičnu situaciju, svakako sugreiramo da potražite pravnu pomoć odvjetnika.

Cijena usluge Pronađi pravo iznosi 500,00 kn (PDV uključen), a uključuje:

-  pretragu hrvatskog i EU prava - rezultate pretrage možete očekivati na e-mail do kraja sljedećeg radnog dana,

- Bon za Zakon.hr da sve to, i još puno toga, možete pročitati - preuzimanje 100 dokumenata i pristup svim sadržajima 365 dana za jednog korisnika koji redovno iznosi 250,00 kn

Za svaki sljedeći upit 50% popusta!

Vraćamo novac ukoliko iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti odgovoriti na Vaš upit.

Ovo nije pravni savjet, a zbog ograničene komunikacije, složenosti/promijenjivosti prava te niske cijene koju plaćate, Val savjetovanje d.o.o. ni Ante Borić ne odgovaraju za rezultate pretrage.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju na [email protected]

Uživajte…

Ante Borić

Popunite donju webformu sa Vašim podacima i UPITOM u polju 'Napomena'.

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.