Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 39/2021 (14.4.2021.), Obvezatne upute broj MLN II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (OMLN I - OMLN 13)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

795

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOGA NARODA

1. Postupak kandidiranja i postupak provedbe izbora zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OMLN.

3. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OMLN-1 – Prijedlog kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,

– OMLN-2 – Prijedlog kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda,

– OMLN-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,

– ONLN-4 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine/pripadnika hrvatskoga naroda.

4. Obrasci za postupak provedbe izbora su:

– OMLN-5 – Glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,

– OMLN-6 – Glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda,

– OMLN-7 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine/hrvatskoga naroda,

– OMLN-8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,

– OMLN – 9 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine/hrvatskoga naroda,

– OMLN – 10 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,

– OMLN – 11 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,

– OMLN – 12 – Glasački listić za ponovljeni izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,

– OMLN-13 – Glasački listić za ponovljeni izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

Obrasci zapisnika oznake OMLN – 7 do OMLN – 11 primjenjuju se i za provedbu ponovljenog izbora zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2021.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26

Urbroj: 507-03/02-21-15

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić