Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

571

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2021. DO 2027. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klasa: 344-03/20-03/2, urbroj: 530-07-2-1-21-33, od 22. veljače 2021.

II.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela nositelje mjera i aktivnosti iz točke 6. Nacionalnog plana.

III.

Zadužuju se nositelji pojedinih mjera i aktivnosti iz točke II. ove Odluke da u rokovima utvrđenima Nacionalnim planom provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke osnuje Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana.

V.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da Nacionalni plan objavi na svojim mrežnim stranicama.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/331

Urbroj: 50301-05/20-21-5

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić