NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2669

Na temelju članka 155. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uz prethodnu suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE SREDSTAVA KOJE REPUBLIKA HRVATSKA OSIGURAVA U DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA POKRIVANJE DIJELA OBVEZA MIROVINSKOG OSIGURANJA

Članak 1.

U članku 3. stavku 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja (»Narodne novine«, broj 33/17) iza točke 14. dodaju se točke 15. i 16. koje glase:

»15) mirovine osiguranika profesionalnih vatrogasaca koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o vatrogastvu i za obiteljsku mirovinu iza smrti tih osiguranika 0,65.

16) invalidske mirovine vojnih osoba koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,40.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/13

Urbroj: 524-05-01-01/1-20-8

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Ministar Josip Aladrović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić