Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

NN 131/2020 (27.11.2020.), Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2021. godini

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2505

Na osnovi članka 14.b stavka 5. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.) i članka 24. točke 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 12. izvanrednoj sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU PRIHODOVNOG CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 2021. GODINI

I.

Ovom odlukom utvrđuje se prihodovni cenzus za ostvarivanje prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2021. godini.

II.

Prihodovni cenzus utvrđen u članku 14.b stavcima 1. i 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.) usklađuje se s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 2020. godini.

Temeljem usklađenja iz stavka 1. ove točke pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2021. godini ostvaruju:

– osigurane osobe Zavoda ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.600,12 kuna.

– osigurane osobe Zavoda – samci ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.047,20 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/287 Urbroj: 338-01-01-20-01 Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić