NN 130/2020 (25.11.2020.), Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

MINISTARSTVO FINANCIJA

2467

Na temelju članka 24.b stavka 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine« br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20) ministar financija donosi

NAPUTAK

O ISPLATI SREDSTAVA BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata.

KORISNICI ZAJMA

Članak 2.

(1) Ovaj se Naputak primjenjuje na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u 2020. godini imaju pad prihoda u odnosu na 2019. godinu (u daljnjem tekstu: korisnik zajma).

(2) Izračun pada prihoda iz stavka 1. ovoga članka izrađen je na temelju prihoda od:

– poreza i prireza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije,

– poreza na promet nekretnina,

– poreza na potrošnju,

– boravišne pristojbe te

– komunalne naknade.

(3) Pad prihoda iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(4) Beskamatni zajam (u daljnjem tekstu: zajam) isplaćuje se korisnicima zajma najviše do iznosa iz Priloga 1 [Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti] ovoga Naputka.

(5) Sredstva zajma koja korisniku zajma budu isplaćena u skladu s odredbama ovoga Naputka ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.

ZAHTJEV ZA ZAJAM

Članak 3.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojoj je potreban beskamatni zajam i ispunjava uvjete iz ovoga Naputka, dostavlja Ministarstvu financija zahtjev za zajam najviše do iznosa iz Priloga 1 [Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti], koji je sastavni dio ovoga Naputka.

(2) Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 18. prosinca 2020. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda (Prilog 2).

(3) Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda (Prilog 2) iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Naputka.

POVRAT ZAJMA

Članak 4.

Sredstva zajma isplaćena korisnicima u skladu s odredbama ovoga Naputka korisnici su dužni vratiti na račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-04/24

Urbroj: 513-05-06-20-1

Zagreb, 23. studenoga 2020.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti

 

O/G/Ž

Naziv jedinice

Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti (u kunama)

Općina

Andrijaševci

0

Općina

Antunovac

0

Općina

Babina Greda

0

Općina

Bale – Valle

0

Općina

Barban

100.000

Općina

Barilović

0

Općina

Baška

200.000

Općina

Baška Voda

3.600.000

Općina

Bebrina

0

Općina

Bedekovčina

0

Općina

Bedenica

0

Općina

Bednja

0

Općina

Belica

0

Općina

Berek

0

Općina

Beretinec

100.000

Općina

Bibinje

800.000

Općina

Bilice

200.000

Općina

Bilje

0

Općina

Biskupija

0

Općina

Bistra

0

Općina

Bizovac

100.000

Općina

Blato

300.000

Općina

Bogdanovci

0

Općina

Bol

3.300.000

Općina

Borovo

300.000

Općina

Bosiljevo

0

Općina

Bošnjaci

0

Općina

Brckovljani

0

Općina

Brdovec

0

Općina

Brela

1.200.000

Općina

Brestovac

0

Općina

Breznica

0

Općina

Breznički Hum

0

Općina

Brinje

0

Općina

Brod Moravice

0

Općina

Brodski Stupnik

0

Općina

Brtonigla – Verteneglio

600.000

Općina

Budinščina

0

Općina

Bukovlje

0

Općina

Cerna

0

Općina

Cernik

0

Općina

Cerovlje

0

Općina

Cestica

0

Općina

Cetingrad

0

Općina

Cista Provo

200.000

Općina

Civljane

0

Općina

Crnac

0

Općina

Čačinci

100.000

Općina

Čađavica

0

Općina

Čaglin

0

Općina

Čavle

0

Općina

Čeminac

0

Općina

Čepin

0

Općina

Darda

600.000

Općina

Davor

0

Općina

Dekanovec

0

Općina

Desinić

0

Općina

Dežanovac

0

Općina

Dicmo

100.000

Općina

Dobrinj

100.000

Općina

Domašinec

0

Općina

Donja Dubrava

0

Općina

Donja Motičina

100.000

Općina

Donja Voća

0

Općina

Donji Andrijevci

0

Općina

Donji Kraljevec

0

Općina

Donji Kukuruzari

100.000

Općina

Donji Lapac

0

Općina

Donji Vidovec

0

Općina

Dragalić

0

Općina

Draganić

0

Općina

Draž

0

Općina

Drenovci

100.000

Općina

Drenje

0

Općina

Drnje

0

Općina

Dubrava

0

Općina

Dubravica

0

Općina

Dubrovačko primorje

1.200.000

Općina

Dugi Rat

1.900.000

Općina

Dugopolje

1.000.000

Općina

Dvor

200.000

Općina

Đelekovec

0

Općina

Đulovac

100.000

Općina

Đurđenovac

300.000

Općina

Đurmanec

0

Općina

Erdut

0

Općina

Ernestinovo

0

Općina

Ervenik

0

Općina

Farkaševac

0

Općina

Fažana – Fasana

1.000.000

Općina

Ferdinandovac

0

Općina

Feričanci

0

Općina

Funtana – Fontane

2.200.000

Općina

Fužine

100.000

Općina

Galovac

0

Općina

Garčin

0

Općina

Generalski Stol

100.000

Općina

Gola

0

Općina

Goričan

0

Općina

Gorjani

0

Općina

Gornja Rijeka

0

Općina

Gornja Stubica

200.000

Općina

Gornja Vrba

0

Općina

Gornji Bogićevci

100.000

Općina

Gornji Kneginec

100.000

Općina

Gornji Mihaljevec

0

Općina

Gračac

100.000

Općina

Gračišće

0

Općina

Gradac

1.200.000

Općina

Gradec

0

Općina

Gradina

0

Općina

Gradište

0

Općina

Grožnjan – Grisignana

2.300.000

Općina

Gundinci

0

Općina

Gunja

100.000

Općina

Gvozd

100.000

Općina

Hercegovac

0

Općina

Hlebine

0

Općina

Hrašćina

0

Općina

Hrvace

100.000

Općina

Hrvatska Dubica

100.000

Općina

Hum na Sutli

0

Općina

Ivankovo

0

Općina

Ivanska

100.000

Općina

Jagodnjak

0

Općina

Jakovlje

0

Općina

Jakšić

0

Općina

Jalžabet

0

Općina

Janjina

0

Općina

Jarmina

0

Općina

Jasenice

0

Općina

Jasenovac

0

Općina

Jelenje

0

Općina

Jelsa

100.000

Općina

Jesenje

0

Općina

Josipdol

0

Općina

Kali

700.000

Općina

Kalinovac

0

Općina

Kalnik

0

Općina

Kamanje

0

Općina

Kanfanar

0

Općina

Kapela

0

Općina

Kaptol

0

Općina

Karlobag

0

Općina

Karojba

100.000

Općina

Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica

1.000.000

Općina

Kijevo

0

Općina

Kistanje

100.000

Općina

Klakar

0

Općina

Klana

100.000

Općina

Klenovnik

0

Općina

Klinča Sela

100.000

Općina

Klis

100.000

Općina

Kloštar Ivanić

0

Općina

Kloštar Podravski

0

Općina

Kneževi Vinogradi

0

Općina

Kolan

900.000

Općina

Konavle

3.400.000

Općina

Končanica

0

Općina

Konjščina

0

Općina

Koprivnički Bregi

0

Općina

Koprivnički Ivanec

0

Općina

Kostrena

0

Općina

Koška

0

Općina

Kotoriba

0

Općina

Kraljevec na Sutli

0

Općina

Krapinske Toplice

2.300.000

Općina

Krašić

0

Općina

Kravarsko

0

Općina

Križ

0

Općina

Krnjak

0

Općina

Kršan

200.000

Općina

Kukljica

300.000

Općina

Kula Norinska

400.000

Općina

Kumrovec

0

Općina

Lanišće

0

Općina

Lasinja

0

Općina

Lastovo

0

Općina

Lećevica

0

Općina

Legrad

0

Općina

Lekenik

100.000

Općina

Levanjska Varoš

0

Općina

Lipovljani

0

Općina

Lišane Ostrovičke

0

Općina

Ližnjan – Lisignano

100.000

Općina

Lobor

0

Općina

Lokve

100.000

Općina

Lokvičići

100.000

Općina

Lopar

1.600.000

Općina

Lovas

0

Općina

Lovinac

100.000

Općina

Lovran

500.000

Općina

Lovreć

0

Općina

Luka

0

Općina

Lukač

100.000

Općina

Lumbarda

0

Općina

Lupoglav

100.000

Općina

Ljubešćica

0

Općina

Mače

0

Općina

Magadenovac

200.000

Općina

Majur

0

Općina

Mala Subotica

0

Općina

Mali Bukovec

0

Općina

Malinska – Dubašnica

700.000

Općina

Marčana

0

Općina

Marija Bistrica

0

Općina

Marija Gorica

0

Općina

Marijanci

300.000

Općina

Marina

100.000

Općina

Markušica

0

Općina

Martijanec

0

Općina

Martinska Ves

100.000

Općina

Maruševec

0

Općina

Matulji

3.400.000

Općina

Medulin

3.300.000

Općina

Mihovljan

0

Općina

Mikleuš

0

Općina

Milna

800.000

Općina

Mljet

2.500.000

Općina

Molve

0

Općina

Moščenička Draga

300.000

Općina

Motovun – Montona

500.000

Općina

Mrkopalj

0

Općina

Muć

300.000

Općina

Murter – Kornati

300.000

Općina

Nedelišće

0

Općina

Negoslavci

0

Općina

Nerežišća

0

Općina

Netretić

0

Općina

Nijemci

0

Općina

Nova Bukovica

0

Općina

Nova Kapela

0

Općina

Nova Rača

200.000

Općina

Novi Golubovec

0

Općina

Novigrad (Zadarski)

200.000

Općina

Novigrad Podravski

0

Općina

Novo Virje

0

Općina

Nuštar

100.000

Općina

Okrug

900.000

Općina

Okučani

0

Općina

Omišalj

0

Općina

Oprisavci

200.000

Općina

Oprtalj – Portole

200.000

Općina

Orebić

0

Općina

Orehovica

0

Općina

Oriovac

0

Općina

Orle

0

Općina

Otok

200.000

Općina

Pakoštane

0

Općina

Pašman

0

Općina

Perušić

600.000

Općina

Peteranec

0

Općina

Petlovac

100.000

Općina

Petrijanec

100.000

Općina

Petrijevci

400.000

Općina

Petrovsko

0

Općina

Pićan

200.000

Općina

Pirovac

900.000

Općina

Pisarovina

200.000

Općina

Pitomača

0

Općina

Plaški

200.000

Općina

Plitvička Jezera

2.000.000

Općina

Podbablje

200.000

Općina

Podcrkavlje

0

Općina

Podgora

3.700.000

Općina

Podgorač

100.000

Općina

Podravska Moslavina

0

Općina

Podravske Sesvete

0

Općina

Podstrana

400.000

Općina

Podturen

0

Općina

Pojezerje

0

Općina

Pokupsko

0

Općina

Polača

0

Općina

Poličnik

100.000

Općina

Popovac

100.000

Općina

Posedarje

400.000

Općina

Postira

0

Općina

Povljana

200.000

Općina

Preko

900.000

Općina

Preseka

0

Općina

Prgomet

0

Općina

Pribislavec

0

Općina

Primorski Dolac

0

Općina

Primošten

2.800.000

Općina

Privlaka

600.000

Općina

Privlaka

0

Općina

Proložac

0

Općina

Promina

0

Općina

Pučišća

0

Općina

Punat

0

Općina

Punitovci

0

Općina

Pušća

100.000

Općina

Radoboj

0

Općina

Rakovec

0

Općina

Rakovica

1.000.000

Općina

Rasinja

200.000

Općina

Raša

100.000

Općina

Ravna Gora

0

Općina

Ražanac

200.000

Općina

Rešetari

0

Općina

Ribnik

0

Općina

Rogoznica

2.100.000

Općina

Rovišće

0

Općina

Rugvica

100.000

Općina

Runovići

0

Općina

Ružić

0

Općina

Saborsko

0

Općina

Sali

0

Općina

Satnica Đakovačka

300.000

Općina

Seget

600.000

Općina

Selca

300.000

Općina

Selnica

0

Općina

Semeljci

0

Općina

Severin

0

Općina

Sibinj

0

Općina

Sikirevci

0

Općina

Sirač

0

Općina

Skrad

100.000

Općina

Slavonski Šamac

0

Općina

Slivno

300.000

Općina

Smokvica

100.000

Općina

Sokolovac

0

Općina

Sopje

0

Općina

Sračinec

0

Općina

Stankovci

100.000

Općina

Stara Gradiška

0

Općina

Stari Jankovci

0

Općina

Stari Mikanovci

100.000

Općina

Starigrad

800.000

Općina

Staro Petrovo Selo

600.000

Općina

Ston

0

Općina

Strahoninec

0

Općina

Strizivojna

200.000

Općina

Stubičke Toplice

0

Općina

Stupnik

0

Općina

Sućuraj

300.000

Općina

Suhopolje

100.000

Općina

Sukošan

1.000.000

Općina

Sunja

0

Općina

Sutivan

400.000

Općina

Sveta Marija

0

Općina

Sveta Nedelja

300.000

Općina

Sveti Đurđ

0

Općina

Sveti Filip i Jakov

100.000

Općina

Sveti Ilija

0

Općina

Sveti Ivan Žabno

400.000

Općina

Sveti Juraj na Bregu

0

Općina

Sveti Križ Začretje

0

Općina

Sveti Lovreč

200.000

Općina

Sveti Martin na Muri

0

Općina

Sveti Petar Orehovec

0

Općina

Sveti Petar u Šumi

100.000

Općina

Svetvinčenat

100.000

Općina

Šandrovac

0

Općina

Šenkovec

0

Općina

Šestanovac

0

Općina

Škabrnja

0

Općina

Šodolovci

0

Općina

Šolta

0

Općina

Špišić Bukovica

200.000

Općina

Štefanje

0

Općina

Štitar

0

Općina

Štrigova

0

Općina

Tar Vabriga – Torre-Abrega

3.100.000

Općina

Tinjan

100.000

Općina

Tisno

700.000

Općina

Tkon

100.000

Općina

Tompojevci

0

Općina

Topusko

0

Općina

Tordinci

0

Općina

Tounj

0

Općina

Tovarnik

100.000

Općina

Tribunj

400.000

Općina

Trnava

100.000

Općina

Trnovec Bartolovečki

0

Općina

Trpanj

400.000

Općina

Trpinja

0

Općina

Tučepi

2.000.000

Općina

Tuhelj

0

Općina

Udbina

0

Općina

Unešić

100.000

Općina

Vela Luka

700.000

Općina

Velika

0

Općina

Velika Kopanica

0

Općina

Velika Ludina

0

Općina

Velika Pisanica

0

Općina

Velika Trnovitica

0

Općina

Veliki Bukovec

200.000

Općina

Veliki Grđevac

0

Općina

Veliko Trgovišće

100.000

Općina

Veliko Trojstvo

100.000

Općina

Vidovec

0

Općina

Viljevo

0

Općina

Vinica

0

Općina

Vinodolska općina

100.000

Općina

Vir

1.700.000

Općina

Virje

0

Općina

Visoko

0

Općina

Viškovci

0

Općina

Viškovo

0

Općina

Višnjan – Visignano

600.000

Općina

Vižinada – Visinada

300.000

Općina

Vladislavci

0

Općina

Voćin

200.000

Općina

Vođinci

0

Općina

Vojnić

100.000

Općina

Vratišinec

0

Općina

Vrbanja

100.000

Općina

Vrbje

100.000

Općina

Vrbnik

100.000

Općina

Vrhovine

100.000

Općina

Vrpolje

0

Općina

Vrsar – Orsera

3.200.000

Općina

Vrsi

200.000

Općina

Vuka

0

Općina

Zadvarje

100.000

Općina

Zagorska Sela

0

Općina

Zagvozd

0

Općina

Zažablje

0

Općina

Zdenci

100.000

Općina

Zemunik Donji

0

Općina

Zlatar Bistrica

500.000

Općina

Zmijavci

0

Općina

Zrinski Topolovac

0

Općina

Žakanje

0

Općina

Žminj

0

Općina

Žumberak

100.000

Općina

Župa dubrovačka

4.200.000

Grad

Bakar

200.000

Grad

Beli Manastir

100.000

Grad

Belišće

0

Grad

Benkovac

0

Grad

Biograd na Moru

900.000

Grad

Bjelovar

1.000.000

Grad

Buje-Buie

300.000

Grad

Buzet

900.000

Grad

Cres

800.000

Grad

Crikvenica

2.200.000

Grad

Čabar

100.000

Grad

Čakovec

300.000

Grad

Čazma

0

Grad

Daruvar

0

Grad

Delnice

0

Grad

Donja Stubica

100.000

Grad

Donji Miholjac

0

Grad

Drniš

0

Grad

Dubrovnik

38.600.000

Grad

Duga Resa

0

Grad

Dugo Selo

0

Grad

Đakovo

100.000

Grad

Đurđevac

0

Grad

Garešnica

0

Grad

Glina

0

Grad

Gospić

0

Grad

Grubišno Polje

500.000

Grad

Hrvatska Kostajnica

0

Grad

Hvar

4.900.000

Grad

Ilok

100.000

Grad

Imotski

100.000

Grad

Ivanec

500.000

Grad

Ivanić Grad

0

Grad

Jastrebarsko

0

Grad

Karlovac

0

Grad

Kastav

0

Grad

Kaštela

2.400.000

Grad

Klanjec

0

Grad

Knin

0

Grad

Komiža

300.000

Grad

Koprivnica

0

Grad

Korčula

2.000.000

Grad

Kraljevica

0

Grad

Krapina

100.000

Grad

Križevci

200.000

Grad

Krk

500.000

Grad

Kutina

300.000

Grad

Kutjevo

0

Grad

Labin

2.600.000

Grad

Lepoglava

200.000

Grad

Lipik

0

Grad

Ludbreg

0

Grad

Makarska

4.900.000

Grad

Mali Lošinj

2.200.000

Grad

Metković

200.000

Grad

Mursko Središće

0

Grad

Našice

0

Grad

Nin

1.600.000

Grad

Nova Gradiška

0

Grad

Novalja

2.500.000

Grad

Novi Marof

100.000

Grad

Novi Vinodolski

900.000

Grad

Novigrad – Cittanova

3.400.000

Grad

Novska

0

Grad

Obrovac

0

Grad

Ogulin

200.000

Grad

Omiš

1.900.000

Grad

Opatija

300.000

Grad

Opuzen

0

Grad

Orahovica

0

Grad

Oroslavje

0

Grad

Osijek

0

Grad

Otočac

0

Grad

Otok

0

Grad

Ozalj

7.800.000

Grad

Pag

1.600.000

Grad

Pakrac

0

Grad

Pazin

200.000

Grad

Petrinja

0

Grad

Pleternica

0

Grad

Ploče

0

Grad

Popovača

0

Grad

Poreč – Parenzo

10.600.000

Grad

Požega

100.000

Grad

Pregrada

0

Grad

Prelog

100.000

Grad

Pula – Pola

5.300.000

Grad

Rab

1.700.000

Grad

Rijeka

2.800.000

Grad

Rovinj – Rovigno

10.900.000

Grad

Samobor

1.000.000

Grad

Senj

0

Grad

Sinj

1.700.000

Grad

Sisak

400.000

Grad

Skradin

200.000

Grad

Slatina

100.000

Grad

Slavonski Brod

0

Grad

Slunj

2.600.000

Grad

Solin

600.000

Grad

Split

14.700.000

Grad

Stari Grad

2.000.000

Grad

Supetar

2.900.000

Grad

Sveta Nedelja

100.000

Grad

Sveti Ivan Zelina

200.000

Grad

Šibenik

10.300.000

Grad

Trilj

0

Grad

Trogir

3.100.000

Grad

Umag – Umago

1.500.000

Grad

Valpovo

400.000

Grad

Varaždin

1.300.000

Grad

Varaždinske Toplice

600.000

Grad

Velika Gorica

400.000

Grad

Vinkovci

0

Grad

Virovitica

100.000

Grad

Vis

600.000

Grad

Vodice

3.200.000

Grad

Vodnjan – Dignano

600.000

Grad

Vrbovec

0

Grad

Vrbovsko

100.000

Grad

Vrgorac

100.000

Grad

Vrlika

100.000

Grad

Vukovar

0

Grad

Zabok

0

Grad

Zadar

5.500.000

Grad

Zagreb

36.300.000

Grad

Zaprešić

300.000

Grad

Zlatar

0

Grad

Županja

200.000

Županija

Zagrebačka

100.000

Županija

Krapinsko-zagorska

0

Županija

Sisačko-moslavačka

400.000

Županija

Karlovačka

600.000

Županija

Varaždinska

700.000

Županija

Koprivničko-križevačka

0

Županija

Bjelovarsko-bilogorska

100.000

Županija

Primorsko-goranska

4.800.000

Županija

Ličko-senjska

300.000

Županija

Virovitičko-podravska

100.000

Županija

Požeško-slavonska

100.000

Županija

Brodsko-posavska

100.000

Županija

Zadarska

2.300.000

Županija

Osječko-baranjska

100.000

Županija

Šibensko-kninska

1.100.000

Županija

Vukovarsko-srijemska

0

Županija

Splitsko-dalmatinska

8.800.000

Županija

Istarska

8.900.000

Županija

Dubrovačko-neretvanska

6.900.000

Županija

Međimurska

200.000

 

 

 

 

PRILOG 2

Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda

 

Naziv tražitelja beskamatnog zajma _______________________

 

ZAHTJEV ZA BESKAMATNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni iznos beskamatnog zajma:

________________________________________________

Beskamatni zajam je potrebno isplatiti na račun:

________________________________________________

Suglasan(na) sam da se povrat sredstava danog beskamatnog zajma vrši sukladno članku 4. Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Mjesto i datum:

Ime i prezime čelnika:

Potpis

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić