Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 118/2020 (28.10.2020.), Odluka kojom se potvrđuje da sustav NKSInst udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

HRVATSKA NARODNA BANKA

2303

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (»Narodne novine«, br. 59/2012. i 44/2016.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

KOJOM SE POTVRĐUJE DA SUSTAV NKSInst UDOVOLJAVA UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Članak 1.

Sustav NKSInst, kao međubankovni platni sustav kojemu je vlasnik i operativni upravitelj Financijska agencija, udovoljava uvjetima iz članka 3. točke 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 322-020/10-20/BV

Zagreb, 20. listopada 2020.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić