NN 79/2020 (10.7.2020.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu

Vlada Republike Hrvatske

1490

Na temelju članka 4.a stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar financijskog plana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ravnateljstva za robne zalihe u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19 i 58/20) radi saniranja posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/281

Urbroj: 50301-25/16-20-1

Zagreb, 9. srpnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić