Baza je ažurirana 28.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 62/2020 (27.5.2020.), Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1237

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 5., 6. i 80. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11 – pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 i 98/19), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

1. Raspisujem izbore za zastupnike u Hrvatski sabor.

2. Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu, 4. srpnja 2020. godine i u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 2. lipnja 2020. godine i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/20-02/01 Urbroj: 71-06-01/1-20-1 Zagreb, 20. svibnja 2020.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić