Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 56/2020 (13.5.2020.), Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1135

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 35/20, 39/20, 44/20 i 48/20).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 11. svibnja 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7 Urbroj: 511-01-300-75 Zagreb, 10. svibnja 2020.

Načelnik Stožera potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić