NN 38/2020 (30.3.2020.), Uredba o dopunama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

814

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13 i 27/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2020. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 79/13), iza članka 30. dodaju se članci 30.a i 30.b koji glase:

»Članak 30.a

Privremeno se, radi zaštite života i zdravlja pučanstva Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 zatvaraju stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu iz članka 26. ove Uredbe, i to:

1. Umag

2. Poreč

3. Rovinj

4. Mali Lošinj

5. Korčula

6. Ubli.

Članak 30.b

Radi zaštite života i zdravlja pučanstva Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 privremeno se odgađa otvaranje sezonskih graničnih prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu iz članka 27. ove Uredbe.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/22

Urbroj: 50301-29/09-20-2

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić