Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 39/2020 (1.4.2020.), Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

827

Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 103/15 i 98/19) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donijela je

ODLUKU

O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

II.

(1) Iznosi uzdržavanja se određuju za svako dijete prema sljedećoj tablici:

Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanja

Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta

Zajamčeni preostali dio prihoda

0 - 6 g.

7 - 12 g.

13 - 18 g.

1

2

3

do 2.500

1.098

1.291

1.420

800

2.501 – 3.500

1.140

1.337

1.468

1.000

3.501 – 4.500

1.181

1.383

1.517

1.350

4.501 – 5.500

1.223

1.428

1.565

1.700

5.501 – 6.500

1.264

1.474

1.613

2.050

6.501 – 7.500

1.310

1.524

1.666

2.400

7.501 – 8.500

1.430

1.657

1.806

2.750

8.501 – 9.500

1.550

1.789

1.947

3.100

9.501 – 10.500

1.680

1.933

2.101

3.450

10.501 – 11.500

1.785

2.100

2.310

3.800

11.501 – 13.000

1.955

2.300

2.530

4.200

13.001 – 14.500

2.210

2.600

2.860

4.700

14.501 – 16.000

2.465

2.900

3.190

5.200

16.001 – 18.000

2.720

3.200

3.520

5.800

18.001 – 20.000

3.060

3.600

3.960

6.500

20.001 – 22.000

3.400

4.000

4.400

7.000

22.001 – 25.000

3.740

4.400

4.840

8.000

25.001 – 30.000

4.250

5.000

5.500

9.000

30.001 – 35.000

5.100

6.000

6.600

11.000

 

*Iznosi u tablici su izraženi u kunama.

*Pod »prihodom« se podrazumijeva prosječni mjesečni neto dohodak obveznika uzdržavanja.

(2) Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava obvezniku uzdržavanja da nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke.

(3) Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja, preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (»Narodne novine«, br. 32/19).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-07/20-02/19

Urbroj: 519-04-2-2/1-20-2

Zagreb, 5. ožujka 2020.

Ministrica izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić