Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

NN 27/2020 (11.3.2020.)

 

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, br. 37/13 i 98/19), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA PROSTORA, OPREMLJENOSTI PROSTORA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM I OSTALIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (»Narodne novine«, broj 74/13) u članku 14. riječi: »nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba«, zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/2 Urbroj: 519-03-2-1-2/4-20-4 Zagreb, 24. veljače 2020.

Ministrica izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić