Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 25/2020 (6.3.2020.)

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 66/19) ministar unutarnjih poslova donosi

 

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI KOJI NISU DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a

I.

Za obrasce isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a, navedene u ovom Rješenju, plaća se naknada u sljedećem iznosu:

1. Boravišna iskaznica (Obrazac 4b) podvrsta: EGP

79,50 kuna

2.     Boravišna iskaznica (Obrazac 4b) podvrsta: član obitelji državljanina EGP

79,50 kuna.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovoga Rješenja uplaćuju se u državni proračun na IBAN broj: HR1210010051863000160 te pozivom na broj: HR65 7005-485-OIB ili broj predmeta.

III.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaju važiti podtočke 5., 6. i 7. u točki I. Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (»Narodne novine« br. 94/13 i 94/16).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/4

Urbroj: 511-01-152-20-7

Zagreb, 24. veljače 2020.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić