Pristupanje sadržaju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) te članka 62. stavka 8. i članka 132. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE

Pročišćeni tekst

NN 84/15100/1514/1698/1807/20

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.