Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

NN 1/2020 (2.1.2020.)

 

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015. i 29/2018.) i članka 12.a stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« br. 108/2012., 144/2012., 81/2013., 112/2013., 71/2015. i 78/2015.) Hrvatska narodna banka objavljuje

 

PROSJEČNU KAMATNU STOPU NA STANJA KREDITA ODOBRENIH NA RAZDOBLJE DULJE OD GODINE DANA NEFINANCIJSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. svibnja 2019. do 31. listopada 2019. iznosi 3,11%.

O. br: 334-020/12-19/BV

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić