Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 64/2019 (3.7.2019.)

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) donosim

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

Članak 1.

U Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (»Narodne novine«, broj 38/94, 82/94, 52/95, 115/12 i 120/15) iza članka 26. dodaje se članak 26.a i naslov iznad njega koji glase:

»Elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige putem javnog bilježnika kao ovlaštenog korisnika informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda

Članak 26.a

Za podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige elektroničkim putem javni bilježnik kao ovlašteni korisnik informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ima pravo na nagradu od 8 bodova.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/131

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-19-07

Zagreb, 17. lipnja 2019.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić