Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

NN 38/2019 (12.4.2019.)

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (»Narodne novine« broj 111/2018), Upravno vijeće Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu 30. ožujka 2019. donijelo je

 

PRAVILNIK O VISINI NAKNADA TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE USLUGA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Centar za stočarstvo i Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda

Članak 1.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području GOVEDARSTVA

Naknada cijena u kn

Neto

PDV (25%)

Ukupno

1081

Utvrđivanje bređosti krava

20,00

5,00

25,00

 

Članak 2.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području SVINJOGOJSTVA

Naknada cijena u kn

Neto

PDV

(25%)

Ukup­no

2060

Usluga označavanja i evidencije svinja – komad

2,70

0,68

3,38

2063

Aplikacija zamjenske ušne markice za svinje

2,20

0,55

2,75

 

Članak 3.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području KONJOGOJSTVA I KOD MAGARACA

Naknada cijena u kn

Neto

PDV

(25%)

Ukup­no

OZNAČAVANJE KOPITARA

4053

Usluga označavanja i evidencije konja

106,40

26,60

133,00

4054

Usluga označavanja i evidencije magaraca i ostalih kopitara

66,40

16,60

83,00

4055

Aplikacija mikročipa

58,56

14,64

73,20

4059

Obavezno označavanje konja nakon aplikacije mikročipa

58,56

14,64

73,20

IDENTIFIKAĆIJA UVEZENIH KOPITARA

4060

Identifikacija uvezenog kopitara i ovjera identifikacijskog dokumenta

195,20

48,80

244,00

POTVRDE I USLUGE

4091

Posredovanje u laboratorijskom testiranju roditeljstva – DNK test

214,72

53,68

268,40

 

Članak 4.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području PERADARSTVA

Naknada cijena u kn

Neto

PDV (25%)

Ukupno

5081

Usluga označavanja i evidencije – kokoši, pure, patke, guske

6,80

1,70

8,50

 

Članak 5.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području SUSTAVA KONTROLE KVALITETE MLIJEKA (SLKM)

Naknada cijena u kn

Neto

PDV (25%)

Ukup­no

Usluga kontrole mlijeka komercijalni proizvodači

7011

Proizvođači mlijeka – 1 serija uzoraka. mjesečna naknada

20,33

5,08

25,41

7012

Prerađivačke kuće i otkupljivači mlijeka po proizvođaču – 1 serija uzoraka, mjesečna naknada

20,33

5,08

25,41

7013

Ispis rezultata SLKM

5,00

1,25

6,25

7014

Proizvođači mlijeka – mljekomati – 1 serija uzoraka, mjesečna naknada

40,65

10,16

50,81

Sitni inventar za analizu mlijeka

7021

Kašeta za 10 uzoraka mlijeka – komad

85,92

21,48

107,40

7022

Kašeta za 15 uzoraka mlijeka – komad

92,79

23,20

115,99

7023

Kašeta za 30 uzoraka mlijeka – komad

117,99

29,50

147,49

7024

Kašeta za 60 uzoraka mlijeka – komad

136,38

34,10

170,48

7031

PVC kašeta

218,21

54,55

272,76

7032

Bočica za uzorak mlijeka

5,15

1,29

6,44

7033

Čep za bočicu

1,63

0,41

2,04

Dodatne laboratorijske usluge

Kontrola mlijeka

7052

Metoda Infracrvena spektro-fotometrija – 1 uzorak

Parametri: % m.m.; % bjelančevina; % laktoze; % S.T.; % B.S.T.;

točka ledišta

8,13

2,03

10,16

Kontrola broja somatskih stanica

7070

Metoda Fluoro-opto elektronska – 1 uzorak

Parametar kvalitete: broj s.s.

12,20

3,05

15,25

Kontrola broja mikroorganizama

7082

Metoda Epifluorescentna protočna citometrija – 1 uzorak

Parametar kvalitete: ukupan broj m.o.

24,39

6,10

30,49

7083

Metoda Epifluorescentna protočna citometrija – (100 i više uzoraka u setu) po uzorku

Parametar kvalitete: ukupan broj m.o.

17,00

4,25

21,25

Utvrđivanje prisustva inhibitornih tvari u mlijeku

7102

Metoda Bio test – 1 uzorak; Parametar kvalitete: inhibitor DB

10,00

2,50

12,50

7093

Metoda: Termistorsko krioskopska metoda – 1 uzorak; Parametar:

točka ledišta

24,39

6,10

30,49

7094

Metoda: Acido butirometrijska metoda po Gerberu – 1 uzorak;

Parametar: određivanje količine mliječne masti

50,00

12,50

62,50

7095

Metoda: Alkoholni test; Parametar: svježina mlijeka

8,13

2,03

10,16

7096

Metoda: lonometrijska metoda; Parametar: pH mlijeka

12,20

3,05

15,25

7097

Metoda: Određivanje obujma mase (gustoće) mlijeka laktodenzimetrom;

Parametar: gustoća mlijeka

8,13

2,03

10,16

7098

Metoda: Određivanje titiracijske kiselosti po Soxhlet-Henkelu;

Parametar: kiselost mlijeka

20,33

5,08

25,41

7099

Metoda: Određivanje ukupne suhe tvari u mlijeku; Parametar: suha tvar

20,33

5,08

25,41

Ostale laboratorijske usluge

7111

Pranje ambalaže i konzerviranje po bočici

0,54

0,14

0,68

7201

Bar kod naljepnica po komadu za uzorke

0,10

0,03

0,13

7112

Organizacija i provedba osposob­ljavanja za uzimanje i pripremu uzoraka sirovog mlijeka i prateće dokumentacije – po polazniku

100,00

25,00

125,00

 

 

Članak 6.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području SUSTAVA KONTROLE KVALITETE STOČNE HRANE (LKSH)

Naknada cijena u kn

Neto

PDV (25%)

Ukupno

7401

Određivanje sirovog proteina

99,19

24,80

123,99

7402

Određivanje sirove masti

99,19

24,80

123,99

7403

Odredivanje sirovih vlakana

99,19

24,80

123,99

7404

Određivanje sirovog pepela

49,59

12,40

61,99

7405

Određivanje pH

20,00

5,00

25,00

7510

Određivanje vlage

20,00

5,00

25,00

7406

Brza analiza stočne hrane – NIR

100,00

25.00

125,00

7408

Ispis rezultata

5,00

1,25

6,25

7409

Paket usluga: određivanje osnovne hranidbene vrijednosti klasičnim kemijskim metodama (vlaga, s. proteini, s. masti, s. vlakna, s. pepeo sa/ili bez pH)

280,00

70,00

350,00

7501

Određivanje udjela hlapivih kiselina u silaži (mliječna, octena i maslačna) po Fliegu

162,00

40,50

202,50

7502

Određivanje ukupnih aflatoksina. aflatoksina B1, zearalenona, deoksinivalenola. T-2 toksina (u stočnoj hrani) ili aflatoksina M1 (u mlijeku) – po mikotoksinu, ELISA METODA

160,00

40,00

200,00

7504

Određivanje ADF-a (kiseli detergent vlakana)

200,00

50,00

250,00

7505

Određivanje NDF-a (neutralni detergent vlakana)

200,00

50,00

250,00

7506

Određivanje fosfora, spektometrijska metoda

50,00

12,50

62,50

7507

Određivanje kalcija, titrimetrijska metoda

50,00

12,50

62,50

7508

Ocjena kukuruzne silaže po uzorku za Državno natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže

200,00

50,00

250,00

7509

Određivanje ukupnih aflatoksina (81, G1. B2, G2), aflatoksina B1, aflatoksina M1 ili zearalenona HPLC tehnikom. po mikotoksinu

320,00

80,00

400,00

7618

Određivanje ukupnog škroba

100,00

25,00

125,00

 

Članak 7.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području SUSTAVA KONTROLE OCJENJIVANJA KVALITETE MEDA

Naknada cijena u kn

Neto

PDV (25%)

Ukup­no

7601

Peludna analiza

162,00

40,50

202,50

7602

Određivanje hidroksimetilfurfurala (HMF)

90,00

22,50

112,50

7603

Određivanje vlage refraktometrijski

72,00

18,00

90,00

7604

Određivanje električne provodnosti

45,00

11,25

56,25

7605

Određivanje slobodne kiselosti titracijom do pH 8,3

45,00

11,25

56,25

7606

Određivanje aktivnosti dijastaze

90,00

22,50

112,50

7607

Određivanje reducirajućih šećera

90,00

22,50

112,50

7608

Određivanje saharoze

90,00

22,50

112,50

7610

Senzorska analiza meda

50,00

12,50

62,50

7611

Određivanje tvari netopljivih u vodi

45,00

11,25

56,25

7612

Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda ( voda. električna provodnost, kiselost, HMF, aktivnost dijastaze), detaljna peludna i senzorska analiza

200,00

50,00

250,00

7613

Određivanje šećera HPLC tehnikom

200,00

50,00

250,00

7614

Određivanje hidroksimetilfurfurala (HMF) HPLC tehnikom

200,00

50,00

250,00

7615

Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na razini pčelarskih udruga (peludna. udio vode, električna provodnost)

80,00

20,00

100,00

7616

Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na razini županija (peludna, udio vode, električna provodnost, HMF)

100,00

25,00

125,00

7617

Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na nacionalnoj i međunarodnoj razini (peludna, udio vode, električna provodnost, HMF. aktivnost dijastaze)

125,00

31,25

156,25

7619

Određivanje pH meda

20,00

5,00

25,00

8009

Paket usluga: određivanje vrste meds (voda, električna provodnost, detaljna peludna i senzorska analiza)

100,00

25,00

125,00

 

Članak 8.

Šifra usluge

Usluge obavljene u području OZNAČAVANJA I EVIDENĆIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Naknada cijena u kn

Neto

PDV (25%)

Ukup­no

GOVEDA

1060

Usluga označavanja i evidencije goveda

24,39

6,10

30,49

1061

Prijevoz na označavanje i/ili registraciju gospodarstva

19,84

4,96

24,80

1062

Aplikacija zamjenske ušne markice za govedo

20,00

5,00

25,00

1063

Upis označenog goveda (po obrascu)

10,30

2,58

12,88

OVCE I KOZE

3055

Aplikacija zamjenske ušne markice za ovce i koze

9,79

2,45

12,24

3056

Upis označenih ovaca i koza (po ob­rascu)

9,92

2,48

12,40

3058

Usluga označavanja i evidencije ova­ca i koza do 50 komada

9,79

2,45

12,24

3059

Usluga označavanja i evidencije ovaca i koza više od 50 komada

8,65

2,16

10,81

 

 

Članak 9.

Šifra usluge

Ostale usluge

Naknada cijena u kn

Neto

PDV (25%)

Ukup­no

6010

Stručna i administrativna usluga

55,00

13,75

68,75

6013

Naknada troškova prijevoza po prijeđenom kilometru

2,00

0,50

2,50

 

Članak 10.

Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Centra za stočarstvo i Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda objavljen je na oglasnoj ploči Agencije i oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica, stupa na snagu 1. travnja 2019., a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/00001 Urbroj: 396-02-19-1 Osijek, 30. ožujka 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić