Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 24/2019 (11.3.2019.)

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

 

ODLUKU O OBUHVATU I RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE STJEČU STATUS BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se obuhvat i razvrstavaju se jedinice lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja.

II.

Jedinice lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja razvrstavaju se u:

– I. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja: Vrhovine, Mrkopalj, Lanišće, Skrad, Saborsko, Lokvičići, Udbina, Civljane, Gračac, Kijevo, Brod Moravice, Donji Lapac, Žumberak, Zagvozd, Brinje, Vrlika, Perušić, Otočac, Vrbovsko, Lovinac, Plaški, Hrvace, Ružić, Muć, Otok, Josipdol, Runovići, Knin, Podbablje, Vrgorac, Lobor, Lećevica, Dicmo, Brestovac, Trilj, Lovreć, Cernik, Sirač, Cista Provo, Proložac, Biskupija, Kalnik, Ervenik, Pakrac, Prgomet, Velika, Budinšćina, Kaptol, Lepoglava, Šestanovac, Bednja

– II. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u trećoj i četvrtoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Ravna Gora, Čabar, Lokve, Fužine, Delnice, Plitvička Jezera, Karlobag, Senj, Klana, Ogulin, Vinodolska Općina, Lupoglav, Starigrad, Novi Golubovec, Gospić, Jesenje, Rakovica, Đurmanec, Cerovlje, Oprtalj, Sinj, Klis, Ljubešćica, Radoboj, Dubrovačko Primorje, Hum na Sutli

– III. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u prvoj i drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Jelenje, Čavle, Novi Vinodolski, Matulji, Dugopolje, Jasenice, Samobor, Stubičke Toplice.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/74

Urbroj: 50301-25/06-19-2

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić