Pristupanje sadržaju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 31. stavka 8., članka 34. stavka 11. i članka 39. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 2014. godine donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Pročišćeni tekst

NN 52/1439/17, 112/19

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

2. sadržaj programa vođenja poslova mirovinskog društva, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave koji predstavlja program,

3. uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva i kriteriji za procjenu istih, te sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora....

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.