Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011., 130/2012., 89/2014. – Vjerodostojno tumačenje i 151/2014.), ministar unutarnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU

Pročišćeni tekst

NN 20/1516/18, 49/21

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (u daljnjem tekstu: provjera).

Članak 2.

Provjeru provode djelatnici Policijske akademije.

Članak 3. (NN 16/18)

Kriteriji za provjeru obuhvaćaju sljedeće testove i norme:

• Poligon prepreka (u minutama) – najduže 3.50 za žene

• Poligon prepreka (u minutama) – najduže 3.06 za muškarce

• Trčanje 2400 metara (u minutama) – najduže 15.58 za žene

• Trčanje 2400 metara (u minutama) – najduže 12.49 za muškarce.

Članak 4.

Kandidati koji pristupe provjeri, na svim testovima iz članka 3. ovoga Pravilnika, moraju zadovoljiti propisane norme.

Kandidat koji ne zadovolji propisanu normu na bilo kojem testu, isključuje se iz daljnjeg testiranja, te će se smatrati da nije zadovoljio na provjeri.

Članak 5.

Kriteriji za provjeru iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se i kao kriteriji u natječajnom postupku odabira kandidata za temeljno policijsko obrazovanje, osim za Temeljni policijski tečaj.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (»Narodne novine«, broj: 109/2012.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz 16/18

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz 49/21

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić