Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

Objavljeno u NN 59/2018 (4.7.2018.):

 

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015. i 29/2018.) i članka 12.a stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« br. 108/2012., 144/2012., 81/2013., 112/2013., 71/2015. i 78/2015.) Hrvatska narodna banka objavljuje

 

PROSJEČNU KAMATNU STOPU NA STANJA KREDITA ODOBRENIH NA RAZDOBLJE DULJE OD GODINE DANA NEFINANCIJSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2017. do 30. travnja 2018. iznosi 3,82%.

O. br: 182-020/06-18/BV

Zagreb, 19. lipnja 2018.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić