Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Objavljeno u NN 38/2018 (25.4.2018.):

 

Ministarstvo zdravstva

Na temelju članka 142. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 131/17) ministar zdravstva donosi

 

PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA IZ UŽE SPECIJALIZACIJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak stjecanja statusa specijalista iz uže specijalizacije.

(2) Status specijalista iz uže specijalizacije može biti priznat samo iz jedne uže specijalizacije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, specijalistima koji su stekli pravo na naziv područja uže specijalizacije, odnosno kojima je priznata uža specijalizacija, a koja je prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 – ispravak, 6/17, 89/17, 90/17 i 91/17) osnovna specijalizacija, može se priznati druga uža specijalizacija.

(4) Druga uža specijalizacija može biti priznata i specijalistima iz uže specijalizacije kojima uža specijalizacija sukladno Pravilniku iz stavka 3. ovoga članka, nije temeljena na osnovnoj specijalizaciji.

Članak 2.

Doktorima medicine specijalistima bez uže specijalizacije, koji se bave određenom propisanom užom specijalnošću najmanje deset godina može se, na temelju pribavljenih mišljenja iz članka 4. ovoga Pravilnika o njihovom radu na području uže specijalnosti, priznati status specijalista uže specijalizacije.

Članak 3.

Doktori medicine specijalisti bez uže specijalizacije, koji se bave određenom propisanom užom specijalnošću najmanje tri godine, na temelju prethodno pribavljenih mišljenja iz članka 4. ovoga Pravilnika o njihovom radu na području uže specijalnosti te pod uvjetom položenog ispita iz uže specijalizacije, mogu steći status specijalista iz uže specijalizacije.

Članak 4.

Rješenje o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo zdravstva donosi na temelju prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja neposrednog voditelja ustrojstvene jedinice zdravstvene ustanove u kojoj specijalist radi, pozitivnog mišljenja stručnog vijeća zdravstvene ustanove ili ustanova gdje specijalist radi ili je radio u zadnjih deset, odnosno tri godine te pozitivnog mišljenja nadležnog stručnog društva, odnosno pozitivnog mišljenja nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Članak 5.

Zahtjev za stjecanje statusa specijalista iz uže specijalizacije uz predočenje pisanih dokaza iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, Ministarstvu zdravstva podnosi doktor medicine specijalist.

Članak 6.

Zahtjev za stjecanje statusa specijalista iz uže specijalizacije sukladno ovom Pravilniku doktor medicine specijalist može podnijeti Ministarstvu zdravstva u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/76

Urbroj: 534-02-1-1/6-18-24

Zagreb, 13. travnja 2018.

Ministar prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić