Pristupanje sadržaju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 104. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. donijela je

 

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Pročišćeni tekst

NN 07/1691/16

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje dokumentacija kojom se utvrđuje postojanje uvjeta propisanih člankom 104. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« 30/15; dalje u tekstu: Zakon), za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje/društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), kao i izvještavanje Agencije o izdvojenim poslovima ili funkcijama.

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.