Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Objavljeno u NN 6/2018 (17.1.2018.):

 

NARODNE NOVINE

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 132/17, utvrđena je tiskarska pogreška, te se daje sljedeći

 

ISPRAVAK PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 132/17), u Prilogu 1. Plan i okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače, pogrešno je tiskana tablica »Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila« koja ispravno glasi:

 

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila

Želi steći

kategoriju

Nastavni

predmet

Ne posjeduje

vozačku dozvolu

Posjeduje vozačku dozvolu kategorije

AM

A1

A2

A

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

F

G

H

AM

PPSP

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

PPP

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

A1

PPSP

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

20

106

54

 

 

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

A2

PPSP3

30

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

201

106

10

54

 

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

A

PPSP3

30

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

252

106

10

15

54

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

B

PPSP

30

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

PPP

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

35

30

30

30

30

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

BE

PPSP

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

PPSP

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1E

PPSP

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

PPSP

 

 

 

 

 

15

15

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

15

15

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE

PPSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

D1

PPSP

 

 

 

 

 

20

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

20

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

D1E

PPSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

D

PPSP

 

 

 

 

 

20

 

 

 

10

10

5

5

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

25

 

 

 

20

20

10

10

 

 

 

 

 

DE

PPSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

F

PPSP

30

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

G

PPSP

30

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

H

PPSP

 

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

 

 

 

 

* Broj nastavnih sati propisan je programom kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

1 Nastava se može realizirati na motociklu A1 kategorije prvih pet nastavnih sati.

2 Nastava se može realizirati na motociklu A1 ili A2 kategorije prvih deset nastavnih sati.

3 Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A2 ili A).

4 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 ili A2 ili A kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog mjenjača, a želi polagati vozački ispit za A1 ili A2 ili A kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.

5 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke (automatizirani prijenos), a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (ručnim) mjenjačem.

6 Ako je kandidat za vozača položio vozački ispit za AM kategoriju.

Urbroj: 50501-7/1-18 Zagreb, 12. siječnja 2018.

Glavna urednica Zdenka Pogarčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić