Pristupanje sadržaju

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Na temelju članka 133. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/2013) ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ministrice nadležne za poslove prostornog uređenja donosi

 

PRAVILNIK O GEODETSKOM PROJEKTU

(pročišćeni tekst: NN 12/14, 56/14)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik sastavnih dijelova geodetskog projekta te način njihove izrade, pregledavanja, potvrđivanja i provedbe u katastarskom operatu.

Članak 2.

Sadržaj i oblik geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju sastavni dijelovi geodetskog projekta.

Članak 3.

Izrada geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju radnje koje se obavljaju u svrhu izrade geodetskog projekta.

Članak 4. (NN 56/14)

Pregledavanje i potvrđivanje geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju postupci koje obavljaju područni uredi za katastar odnosno tijelo nadležno za katastarske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi) prilikom njihovog pregledavanja i potvrđivanja.

Članak 5. (NN 56/14)

Provedba u katastru propisuje se na način da se određuju postupci koje obavlja katastarski ured prilikom provedbe promjene temeljem pregledanog i potvrđenog geodetskog projekta...

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.