Objavljeno u NN 129/2017 (22.12.2017.):

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, broj 44/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

 

ODLUKU O DONOŠENJU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE

I.

Donosi se Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Strategija), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Ured za zakonodavstvo aktom, klase: 002-01/17-01/01, urbroja: 50501-6/3-17-31, od 7. prosinca 2017. godine.

II.

Zadužuje se Ured za zakonodavstvo da o donošenju ove Odluke izvijesti središnja tijela državne uprave.

III.

Zadužuje se Ured za zakonodavstvo da objavi Strategiju na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/454

Urbroj: 50301-25/05-17-2

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić